Copy
Nyhetsbrev nr. 10, 2017-10-09
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr. 10, 2017-10-09

Hotellrumsbyggnationen

Vi närmar oss nu målet med byggnationen av 14 hotellrum i den stora konferensbyggnaden. Det mesta av arbetet är klart på den övre våningen och de 10 hotellrum som skall vara där. Slutspurten pågår nu med de 4 hotellrummen som är i marknivå. Vi hopppas och tror att det mesta eller hela hotellbyggnationen skall vara klar till den 4 november när styrelsen har sitt nästa styrelsemöte.

Styrelsen vill därför bjuda in alla andelsägare som har möjlighet att komma till Smygehus den 4 november mellan kl. 13.00 - 14.00 för att på plats se de nya hotellrummen och ta del av den nya verksamheten, som nu finns inom Brf Smygehus Havsbads anläggning.

Styrelsen vill också i samband med denna visning informera de som är intresserade om vilka ytterligare verksamheter, reparationer och underhåll som vi arbetar med. Dessutom information om föreningens ekonomi per 2017-09-31.

Vi planerar också att bjuda på en enklare förtäring efter informationen. För att detta skall vara möjligt att planera vill vi gärna att Ni anmäler Ert intresse på info@brfsmygehushavsbad.se senast den 30 oktober. Samt hur många Ni är som kommer.

Mer information kommer i nästa Nyhetsbrev

Brf Smygehus Havsbad
Jan Andersson enligt uppdrag
Ordförande

Copyright © 2017 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp