Copy
Nyhetsbrev nr 7, 2018-07-20
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 7, 2018-07-20

Vilken sommar 

Nu har vi passerat halva andelssäsongen. Alla vi som har varit vid Smygehus från vecka 19 och framåt har haft ett strålande väder med både värme och sol. Detta har gjort att verandan utanför restaurangen, har varit flitigt använd. Enligt våra metrologer skall det fina vädret fortsätta ytterligare ett par veckor.

Underhåll/reparationer

Gällande brandsynen är föreningen nu klar med de två punkter, som föreningen hade att åtgärda. Brandlarmen mellan gamla och nya byggnaden är nu integrerade.

Som vi informerat om tidigare finns idag inte beslut tagna om några större renoveringar eller underhåll i andelshusen. Vår fastighetsskötare, Anders Jönsson, ombesörjer de reparationer, som behövs i andelshusen. Därför är det tacksamt om Ni på den inventeringslista, som skall lämnas in till receptionen, noterar upptäckta fel så att Anders får möjlighet att åtgärda detta inför kommande andelsvecka.

Ekonomi

Samtliga andelsägare har nu betalat sin våravgift, vilket visar att föreningens administrativa rutiner gör att ingen slipper undan att betala.

Föreningens brevväxling med Skatteverket har fortsatt och föreningen har skickat in ytterligare svar på förfrågan från Skatteverket. Styrelsen kommer vid sitt styrelsemöte den 11 augusti att ta beslut om vidare handläggning.

Föreningens ekonomi och likviditet är god.

Bli andelsägare/lediga andelar

Föreningen äger idag 2018-07-20 två andelar i julveckan.  Andelar, som återlämnas till föreningen, läggs upp på hemsidan under lediga andelar. Under lediga andelar finns en karta upplagd som visar andelshusens geografiska läge samt övriga byggnader med restaurang, reception, hotell och gym. 

Viktigt att adressändring, ny mailadress eller nytt telefonnummer mailas till info@brfsmygehushavsbad.se. Uppgift om försäljning, köp samt köpekontrakt finns information om på föreningens hemsida under ”Bli andelsägare”.

Styrelsen efterlyser

I samband med styrelsemötet den 10 och 11 augusti finns inga lediga hotellrum eller andelshus att hyra för styrelsen. Därför efterlyser vi möjligheten att få hyra ett andelshus från torsdagen den 9/8 fram till lördagen den 11/8 och två till tre andelshus från fredagen den 10/8 till lördagen den 11/8.

Vänligen ta kontakt med Pernilla Alm, på 073-500 88 60 eller Jan Andersson på 070-725 22 66. Ersättning utgår med 750 kr/dygn och betalas kontant.

 

Receptionen

Receptionen (0410-50300) har fått förfrågningar på konferenser i vecka 35, 36 och 37 och önskar snarast få kontakt med Er, som redan nu vet att Ni inte kommer att nyttja Er vecka helt eller delvis. Receptionen kan erbjuda Er eventuellt byte till annan vecka efter vecka 38 och eller presentkort att användas i restaurangen eller på hotellet. 

Receptionen har tidigare framfört önskemål om att Ni hör av Er och bekräftar att Ni kommer till Smygehus och använder Ert andelshus. Stannar Ni inte hela veckan låt receptionen få besked om detta så kan de eventuellt hyra ut Er andel, under en eller flera dagar, och Ni får ersättning för de aktuella dagarna.

OBS! Receptionen är öppen alla dagar mellan kl. 09.00 – 12.00 samt lördag kl. 15.00 – 18.00 för incheckning.

Restaurangen

Under andelssäsongen kommer restaurangen att ha öppet enligt följande:

  • Juli: Öppet samtliga kvällar från kl. 18.00.
  • Augusti: Öppet se www.smygehushavsbad.se
  • Lunch serveras som vanligt mellan kl. 11.30 till kl. 14.00 från måndag till fredag.

Om Ni inte, vid incheckningen, fått föreningens tilläggsmeny till À la carte-menyn, fråga efter den när Ni besöker restaurangen.

Övrigt

Ett stort tack till Er, som har fyllt i inventeringslistan. Så här långt på andelssäsongen kan vi konstatera att nästan samtliga har lämnat in och undertecknat inventeringslistan. De stora brister, som vi hade under 2017, är nu nästan helt borta. Arbetet med inventeringen i alla andelshus i samband med Gemensamhetsdagen, och uppföljningen av inventeringslistorna känns nu mycket meningsfullt. Kan vi gemensamt hålla bristerna på den nivå, som vi haft under 2018, kommer vi tillsammans att spara mycket pengar och dessutom lämna över ett fullt utrustat andelshus till nästa andelsägare.

Notera att andelshusen, vid Er ankomst, skall vara utrustade med följande: Diskborste, disktrasa, 5 st disktabletter, avfallspåsar för mat, kaffefilter, 2 extra rullar toalettpapper, 1 rulle hushållspapper och tvål i de tre tvålbehållarna. Saknas något av detta kan Ni hämta i receptionen.

Styrelsen kommer, i samband med styrelsemötet 2018-08-11, att påbörja planeringen för 100-års-jubileumet och 40-års-jubileumet. För Gemensamhetsdagen våren 2019, som nu är beslutad, kommer planeringen att påbörjas redan vid kommande styrelsemöte.

Kommande styrelsemöten under 2018/2019 är planerade enligt följande:

  • 2018-08-11
  • 2018-11-10
  • 2019-02-02
  • 2019-04-13
  • 2019-06-15 (styrelsemöte och föreningsstämma)

Alla möten äger rum vid Smygehus Havsbad.

Styrelsen önskar Er alla en fortsatt fin sommar!

Brf Smygehus Havsbad
Jan Andersson enligt uppdrag
Ordförande

Copyright © 2018 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp