Copy
Nyhetsbrev nr. 4, 2016-05-14
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 4, 2016-05-14

Välkommen till andelssäsongen 2016

Nu har andelssäsongen 2016 kommit igång. De första andelsägarna har precis avslutat sin vecka, som startade med riktigt sommarväder. Låt oss nu hoppas att det fina sommarvädret fortsätter så att vi alla får fina veckor vid Smygehus.

Underhåll /renoveringar 

En mindre arbetsgrupp med externa förmågor arbetar nu för att vi skall få till ventilation och rätt temperatur i inomhuspoolen. Idag kan poolen hålla en temperatur på 25 grader men vi vill få upp temperaturen till minst 28 grader.

För första gången på många år har vi möjlighet att redan från säsongens början kunna nyttja såväl brygga som utomhus- och inomhuspool.

Föreningens krögare har under tidig vår byggt ut gymmet med ytterligare yta och redskap. Nu finns också möjlighet för boxningsfantaster att träna just boxning. Se också erbjudande om friskvård på föreningens hemsida.

WiFi

Tyvärr blev Hoist inte riktigt klar med installationen av WiFi till vecka 19. I en del andelshus och i huvudbyggnaden är installation klar. Återstår andelshusen på norra sidan samt förbättringar av mottagning på några platser inom anläggningen. Hoist har som målsättning att slutföra allt arbete till 20 maj.  För mer information om WiFi kan Ni läsa på hemsidan www. brfsmygehushavsbad.se eller i den informationspärm, som finns i samtliga andelshus.

Styrelsen vill framföra ett speciellt tack till andelsägaren Mikael Larsson för allt arbete, som han har lagt ner, för att få till en bra lösning och ett bra avtal avseende WiFi.

Ekonomi 

Våravgifterna har nu betalts in. Tyvärr saknas det fortfarande betalning från 14 andelsägare per 14 maj. Detta trots påminnelse. Tillsammans med påminnelsen fanns också information om att andelen inte kan nyttjas så länge som betalning inte gjorts till anvisat bankgiro. Betalning kan ej göras i samband med ankomst till Smygehus. För att vi skall få ordning på betalningarna kommer de som ej har betalat att skickas till Kronofogden under vecka 20/21.

Gällande höstavgiften 2015 saknas betalning från 3 st andelsägare. Dessa krav finns nu hos Kronofogden för vidare handläggning.

Krögaren fortsätter att ha bra omsättning i sin verksamhet, vilket ger föreningen en löpande bra intäkt samtidigt som vi har någon att dela driftskostnaderna med. Utifrån detta har föreningen en bra likviditet.

Årsredovisningen för 2015 finns nu även upplagd på hemsidan. I samband med föreningsstämman kommer budgeten för 2016 att redovisas.

Lediga andelar

Föreningen har nu 26 lediga andelar varav 8 i julveckan.  Aktuell förteckning över lediga andelar finns på föreningens hemsida. 

Viktigt att Ni informerar Yrev AB om Ni har flyttat och fått ny adress.
Yrevs mailadress: ing_marie.nilsson@yrev.se eller telefon: 0411-137 45 (Ing-Marie Nilsson).

Se lediga andelar

Hyresgästen/krögaren

Krögaren vill informera om följande:

  • Från och med nu kan Ni som andelsägare använda en egen mailadress för alla frågor andelsagare@smygehushavsbad.se
  • När andelsägare hyr vid annan tidpunkt än just sin andelsvecka erbjuder krögaren 20 % på boende inkl. lakan och handdukar (ej frukost).
  • Krögaren erbjuder en ersättning till andelsägare när krögaren hyr andelshus. Ersättningen är 400:-/natt i kontant i ersättning eller alternativt 500:-/natt som presentkort.
  • Krögaren kommer, så långt som det är möjligt, att hjälpa de andelsägare, som önskar hyra ut sin andel under sommaren. 
  • Krögaren har bokningar avseende bröllop, konferenser och privata fester, vecka 23, vecka 31 (6 till 7 augusti), vecka 35, vecka 37 (16 till 18 september) och vecka 38 (22 till 24 september) och krögaren är under dessa perioder extra angelägen om möjligheten att hyra ej nyttjade andelshus.

Kontakta gärna krögaren via, ovanstående mailadress eller telefon 0410-50300, om Du kan hjälpa till och hyra ut Din andel enligt ovanstående.

Inom kort kommer krögaren att presentera sin sommarmeny samt information om musik- och grillkvällar under sommaren.

För öppettider och menyer:
www.smygehushavsbad.se

Övrigt

En informationspärm finns nu i samtliga andelshus. Motsvarande information finns på föreningens hemsida under rubriken ”Information” och därefter under rubriken ”Allmän information” och ”Friskvård”. Under rubriken ”Bra att veta” finns information om vad som är bra att ta med till Smygehus och Din vecka.

Under 2015 har vi haft alldeles för mycket svinn avseende glas, porslin och övriga köksredskap.  Det är nu kompletterat inför andelssäsongen. 

Vi andelsägare har också tyvärr varit dåliga på att lämna köket i den kondition, som vi själva vill att köket skall vara vid ankomst. Detta har medfört kostnader och problem varför styrelsen har beslutat att återinföra en ”Inventeringslista”, som erhålls vid ankomst och lämnas signerad vid avresa.

Nästa styrelsemöte hålls den 4 juni 2016 före föreningsstämman som börjar kl. 13.00.

Styrelsen i Brf Smygehus Havsbad

Valberedningens brev

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Brf Smygehus Havsbad 2016

Valberedningen har även under detta år följt styrelsearbetet på nära håll. Vi har haft löpande tillgång till styrelseprotokoll och andra för uppdraget nödvändiga handlingar. Vi har deltagit fysiskt i ett möte nere på Smygehus och har haft stående inbjudan till övriga styrelsemöten.

Styrelsen har målmedvetet arbetat med att se till att föreningens ekonomiska situation förbättras och att långsiktigt tänkande och planering prioriteras. Samarbete med arrendatorer och informationsflöde till delägarna har fått en bra skjuts framåt. I princip allt går åt rätt håll men som vanligt behövs fortsatt engagerade och kompetenta personer som kan vara med i det förändrings- och förvaltningsarbete som kommer fortsätta under många år. Du som känner att du vill och kan bidra till Smygehus bästa anmäler ditt intresse till kommande valberedning. Det handlar inte endast om att sitta i styrelsen utan även att kunna bidra som resurs i olika frågor. Tekniska, ekonomiska, juridiska, estetiska frågor et.c. 

Vi har tidigare presenterat nuvarande ledamöter så vi gör inte det här men om minnet sviker eller om du är ny medlem så står vi i valberedningen till tjänst för att informera.

Förslag:
Nyval (fyllnadsval ett år): Stephan Ekström                                                                                            

Stephan, ursprungligen från Norrköping numera boendes strax norr om Stockholm, har varit med i föreningen från allra första början. Stephans förenings- och yrkesmässiga erfarenhet är imponerande och rätt för Brf. Smygehus Havsbad. Styrelseuppdragen i en mängd olika föreningar och företag tillsammans med en mängd ledande befattningar inom näringslivet kommer tillföra nya perspektiv. En röd tråd har varit att Stephan har varit verksam inom turism- och reseindustrin och dessa kunskaper kommer vi alla, delägare, besökare som arrendatorer, kunna dra nytta av.

Jan Andersson: Omval två år

Åke Gustafson: Omval två år

Hans Söderqvist: Ett år kvar på mandatet

Mats Gunnarsson: Ett år kvar på mandatet

Niklas Andersson: Ett år kvar på mandatet

Förslag på medlemsrevisor: Börje Andersson: Omval ett år

Förslag på extern revisor: Bengt Olsson, auktoriserad revisor, CK Revisorer.

I samband med årets föreningsstämma kommer sittande valberedning ställa sina platser till förfogande. Att vara valberedare är ett ansvarsfullt uppdrag som tidvis kan vara utmanande men även utvecklande och ger ett helikopterperspektiv på verksamheten. Ett perspektiv som ökar stoltheten över vad som uträttas för Brf Smygehus Havsbad. Känslan över att få vara, på något vis, med att påverka och ha insyn är betydelsefull och vi tackar för det förtroende som getts oss de gångna åren

Stockholm 11/5 -16

Valberedningen för Brf Smygehus Havsbad

Lotta Erneberg Mikael Mogerud

Copyright © 2016 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp