Copy
Nyhetsbrev nr 9, 2017-09-01
Meddelande till samtliga andelsägare och intressenter

Nyhetsbrev nr 9, 2017-09-01

Föreningens hemsida

Nu är uppdateringen av vår hemsida i det närmaste klar. Det är en ny layout och en del texter har flyttats för att komma mer rätt. Fortfarande återstår en del mindre justeringar vilket kan medföra att sidan ligger nere under korta stunder.

En stor nyhet är att det nu finns möjlighet att själv lägga in önskemål om Köpa/Sälja/Byta. För att komma in på sidan Köpa/Sälja/Byta krävs att man först skapar ett konto. Nedan finns en kort instruktion hur man går till väga.

Ny funktionalitet på hemsidan:

För att kunna köpa, sälja eller byta andel måste du skapa ett konto. Så här går du till väga:

  1. Skapa ett eget konto på - https://brfsmygehushavsbad.se/skapa-konto/ 
  2. När du skapat ett konto kommer du automatiskt att loggas in, annars loggar du in på följande sida: https://brfsmygehushavsbad.se/logga-in/
  3. Väl inloggad så finns det ett nytt menyval uppe i menyn, en stor blå knapp som heter "Andelar", för du musen över den knappen så kan du nu komma åt Köpa, Sälj eller Byta andel.
Väl inloggad så kan du  enkelt skriva i de olika forum för Byta, Köp och Sälja andel.

OBS!  Om det kommer in några texter, som inte hör ihop med Köpa/Sälja/Byta kommer sidan att omgående stängas ner. I vår databas kan vi se vem som har skrivit in eventuella felaktiga texter.

Vi tar tacksamt emot idéer och synpunkter på sådant som Ni eventuellt saknar på hemsidan vilket i så fall skall mailas till info@smygehushavsbad.se.

Om Ni har några bilder, som vi kan använda på hemsidan, får Ni gärna maila dem till info@bueno.se .

Underhåll

Styrelsen har beställt målning av samtliga fönster på huvudbyggnadens framsida. Dessutom målning av den svarta sockeln längs med hela framsidan. Utöver detta skall också fasaden rengöras från alger. Arbetet kommer att utföras av Svensson & Son Måleri AB, från Beddingestrand.

Ekonomi

Höstavgiften för 2017 är nu fakturerad och kommer i Era brevlådor i vecka 36. Det totala beloppet, som fakturerades blev 1 078 000 kr.

Våren 2015 ägde föreningen 103 andelar, vilka inte kunde faktureras. Idag äger föreningen inga lediga andelar.

Föreningens ekonomi 2017-09-01 är god och likviditeten är mycket bra.

Invigning av hotellrummen

I samband med styrelsemötet den 4 november planerar styrelsen för en invigning av hotellrummen. Då är alla andelsägare hjärtligt välkomna att titta på de nya rummen. Det kommer också att bjudas på något att äta och dricka . Mer information om detta i kommande nyhetsbrev. 

Brf Smygehus Havsbad
Jan Andersson enligt uppdrag
Ordförande

Copyright © 2017 BRF Smygehus Havsbad, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp