Copy
Fréttabréf Bandalags háskólamanna 2. tölublað 21. maí 2015
Skoða póstinn í vafra

Fréttabréf BHM vegna verkfalla

Nú stendur yfir 7. vika verkfallsaðgerða 17 aðildarfélaga BHM sem berjast fyrir bættum kjörum sinna félagsmanna. Tilgangur þessa fréttabréfs er að koma á framfæri upplýsingum til félagsmanna, bæði þeirra sem hafa gert verkfall og þeirra sem eru við störf. Fréttabréfið verður sent út með óreglulegum hætti eftir því sem málum vindur fram.

Mikilvægur fundur á morgun, föstudaginn 22. maí kl. 12.15, um stöðu mála. Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta. Á fundinum verður m.a. fjallað um stöðu kjaraviðræðna núna í 7. viku verkfalls.

Er ríkið að skerða samningsfrelsi stéttarfélaga með framgöngu sinni ?

Í ljósi stöðu kjarasamningsviðræðna BHM við ríkið er full ástæða til að skoða aðstöðu stéttarfélaga innan BHM með tilliti til þess hvort  ríkið sé að skerða svigrúm þeirra  til að gæta hagsmuna félagsmanna sinna og fá viðræður um þeirra kaup og kjör. Þegar litið er til baka á  vinnubrögð ríkisins eftir margra mánaða „samningaviðræður“ ef svo má kalla, er ljóst að engin alvara hefur verið á bakvið þær. Það er deginum ljósara að fyrirmæli viðsemjenda okkar er að draga samningaviðræður á langinn með öllum tiltækum ráðum, þrátt fyrir yfirstandandi verkfallsaðgerðir sem bitna með alvarlegum hætti á fyrirtækjum og almenningi. 
 

Samningsréttur ríkisstarfsmanna er að engu hafður

En hver ætli ástæðan sé fyrir því að verið sé að draga samningaviðræður á langinn? Svo virðist sem að það snúist um það eitt að fjármála- og efnahagsráðherra vill ekki að ríkið sé leiðandi á vinnumarkaði. Hann bíður þögull eftir að samið verði á almennum vinnumarkaði. 

Nákvæmlega sama staða er því uppi nú og í samningaviðræðunum árið 2014 þegar ákveðið var að gera vopnahlé og skrifað var upp á 2,8% launahækkun.  Eina sem er frábrugðið í dag er að BHM var þá á eftir almennum vinnumarkaði að samningaborðinu og komst hvorki lönd né strönd með þá launaprósentu sem samið hafði verið um á almennum vinnumarkaði. Þannig virðist engu skipta hvort félögin semja  á undan eða eftir almennum vinnumarkaði, fyrir sína félagsmenn hjá ríki, ekki skal kvikað frá neinu sem samið er um þar af hálfu ríkisins. 

Samkvæmt þessu er samningsréttur launamanna sem varinn er í 74. gr. stjórnarskrárinnar, 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994  og samþykktum Alþjóðavinnumála-stofnunarinnar (ILO) sem Íslands er bundið af, að engu hafður.
 

Ríkið verður að hysja upp um sig buxurnar

Ríkið státar sig af því á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins að vera stærsti þekkingarvinnustaður landsins  sem bjóði upp á mjög fjölbreytt og krefjandi störf, enda sé starfsemi þess margvísleg að eðli og umfangi. 

Kröfur BHM hafa m.a gengið út á það að meta menntun til launa svo að ríkið geti ráðið til sín og haldið í hæft starfsfólk. Ríkið verður að hysja upp um sig buxurnar og viðurkenna rétt starfsmanna sinna til að gera samninga út frá sínum forsendum en ekki forsendum sem ráðast af samningum á almennum vinnumarkaði. 

Ef ríkið gerir það ekki stefnir í óefni,ríkisstarfsmönnum er gjörsamlega misboðið. Í dag eru um 700 starfsmenn ríkisins í verkfalli. Áhrifin eru margvísleg og alvarleg. Heill spítali hefur lýst yfir neyðarástandi og hafa bændur haldið því fram að um gríðarlegt fjárhagslegt tap sé að ræða svo dæmi séu tekin. Hvernig myndi íslenskt þjóðfélag virka ef allar stéttir innan BHM ákvæðu að fara í aðgerðir, hvað þá ef einstakir starfsmenn myndu taka þá sjálfstæðu ákvörðun að segja störfum sínum lausum vegna framkomu ríkisins og launastefnu. Verður ríkið stærsti þekkingarvinnustaður á landinu með þessu áframhaldi ?
 
María Rúnarsdóttir, Félagsráðgjafafélagi Íslands
Guðfinna Halla Þorvaldsdóttir, Sálfræðingafélagi Íslands
Laufey E. Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélagi Íslands
 

Vinnustofa BHM og Dale Carnegie

Tækifæri til vaxtar á erfiðum tímum

Flestir líta á ágreining sem miður skemmtilega upplifun. Sökum þess er tilhneiging til að líta ekki á ágreining sem tækifæri heldur hindrun. Þegar mál eru rædd opinskátt og leyst fæst oft og tíðum góður árangur. Það er því mikilvægt að forðast ekki ágreining heldur taka yfirvegaða umræðu.

Á þessu námskeiði lærir þú leiðir til að þroska og víkka út hæfni þína með því að takast á við ágreining. Þú lærir að undirbúa þig og færð ný tæki og tól sem hjálpa þér að nálgast erfið og krefjandi verkefni.  Þú lærir að skapa umhverfi sem einkennist af trausti og opnum samskiptum.

Efni námskeiðsins er krefjandi en framsetningin er kraftmikil, lifandi og skemmtileg.

Hvenær:  Þriðjudaginn 26. maí kl. 9.00 til 10.30
Hvar: Húsnæði BHM, Borgartún 6, 4. hæð (Rúgbrauðsgerðin)
Fyrir hverja: Félagsmenn BHM
Verð: Ókeypis
Skráðu þig hérna eða hringdu í síma 555 7080
Ath. Aðeins 100 sæti í boði - skráðu þig strax!
BHM á Facebook
BHM á Facebook
Heimasíða BHM
Heimasíða BHM
Bandalag háskólamanna
Borgartúni 6
105 Reykjavík

bhm@bhm.is