Copy
De Volgerlanden Kavelupdate
Bekijk deze e-mail in je browser
De kavelprojecten Vrouwgelenweg en Onderdijkserijweg maken onderdeel uit van de stedenbouwkundige invulling van De Volgerlanden-Oost

De kavelprojecten Vrouwgelenweg en Onderdijkserijweg maken onderdeel uit van de stedenbouwkundige invulling van De Volgerlanden-Oost. In afwijking van eerdere informatie over deze projecten, zal de ontwikkeling van deze kavels nog even op zich laten wachten. Volgens de huidige planning zullen deze kavels vanaf 2019 op de markt komen.

De vertraging heeft te maken met het feit dat een integrale aanpak van het gebied, zoals voorbelasten van de bouwgronden, nodig is voor de totale ontwikkelingen in het Noordelijke deel van De Volgerlanden-oost.

Via onze website en sociale media houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vrouwgelenweg
Je ontvangt deze mail omdat je als belangstellende staat ingeschreven bij één of beide projecten.
Wil je dat nu niet meer? Schrijf je dan uit via deze link.