Copy
EAPN-Fin Uutiskirje 1/2017
Avaa uutiskirje selaimessa
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto - www.eapn.fi

EAPN-Finin verkkokysely:

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ei toteudu

Laissa säädettyä asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen ei yleisesti tunneta eikä sitä sovelleta kunnissa. Kyselyn mukaan suurin osa kuntien työntekijöistä ei tiennyt, että asiakasmaksuja olisi kohtuullistettu.

Kuntien tilanne selviää  EAPN-Finin avoimesta verkkokyselystä. Kyselyssä selvitettiin, miten asiakasmaksulain 11 pykälää käytännössä toteutetaan. Kyselyn mukaan vapautuksen tai kohtuullistamisen mahdollisuudesta ei tiedetä, ei tiedoteta eikä ohjeisteta riittävästi. Lisäksi vapautuksen tai kohtuullistamisen hakeminen on monimutkaista.

Lue lisää

Tule mukaan PeP-tapaamiseen!


Oletko kiinnostunut keskustelemaan ja jakamaan omia köyhyyteen liittyviä kokemuksiasi? Tule mukaan PeP (People experiencing Poverty) -ryhmän tapaamiseen 17.2. 13-16!

Lue lisää
 

 

Seminaari: Köyhyys ja leipäjonot Suomessa vuonna 2017
9.2.2017 klo 12-16


Millaisena köyhyys näyttäytyy Suomen täyttäessä 100 vuotta? Onko perusturva riittävä ja mistä johtuvat alati pitenevät leipäjonot? Miten vuoden 2017 budjetissa olleet leikkaukset vaikuttavat vähätuloisiin kansalaisiin? Onko köyhyys vähenemässä vai lisääntymässä?

Vielä ehtii ilmoittautua 3.2. saakka! yrjo.mattila@helsinki.fi.

Lue lisää

Seminaari: Mitä tehdä ylivelkaantuneiden auttamiseksi? 15.12.2017 klo 14.15-17

Seminaarissa pyritään löytämään vastauksia siihen, miten voidaan yhtä aikaa vapauttaa ihmisiä velkavankilasta ja nostaa työllisyyttä: mitä tapoja on velkaantuneiden työntekoon kannustamisessa ja toimeentulon helpottamisessa? Auttaisiko esimerkiksi ulosoton suojaosan nostaminen velkaantuneita palaamaan työelämään?

Ilmoittautuminen 12.2. mennessä.

Lue lisää

Sosiaaliturvan tarkistuslista on päivitetty

Verkkosivuilta on ladattavissa päivitetty Sosiaaliturvan tarkistuslista 2017. Lista auttaa selvittämään mahdollisuuksia tukiin ja palveluihin.

Lue lisää
 

Mikä European Semester?

Mitä tarkoittaa talouspolitiikan EU-ohjausjakso ja miten se vaikuttaa kansalliseen politiikkaamme? Miksi järjestöjen kannattaisi pyrkiä vaikuttamaan ohjausjaksoon ja mitkä ovat keskeiset vaikuttamisen paikat?

Keskustelutilaisuudessa 9.3. klo 12-14 EU-ohjausjaksoa esittelee talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala Euroopan komission Suomen edustustosta. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Fin varapuheenjohtaja Jiri Sironen kertoo, miten EAPN tekee ohjausjaksoon liittyvää vaikuttamistyötä.

Lue lisää

Ristiriitaisia odotuksia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Euroopan komissio järjesti 23.1. Brysselissä ”korkean tason” konferenssin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista alaotsikolla Going forward together. Yli 600 osallistujaa keskusteli päivän ajan pilarista ja siitä järjestetyn julkisen kuulemisen tuloksista.

Komissiolta odotetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin seuraavaa versiota tai ehdotusta pilarin perustamisesta maaliskuussa.

Lue lisää
 

Blogi: Ihmisoikeudet eivät ole valikoitavissa

Maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyvä keskustelu luisuu helposti semantiikaksi siitä, mitä milläkin sanalla tarkoitetaan – tai miten eri tahot ne tulkitsevat. Turvapaikanhakijat, pakolaiset, paperittomat ja EU-alueella liikkuvat työnhakijat saattavat kaikki mennä samaan nippuun. Käsitteiden moninaisuus ja sirpaleiset oleskelulupajärjestelmät hämmentävät usein ammattilaisiakin.

Lue lisää
 

EAPN-Finille uusi jäsen

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden jäsenen. Tervetuloa mukaan verkostoon Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry!

 
Facebook
Twitter
Verkkosivut

Tulevia tapahtumia

Copyright © 2017 EAPN-Fin.