Copy
Beste <<Voornaam:>> <<Achternaam:>>,

de laatste nieuwsbrief is al weer ruim drie maanden geleden. Op de valreep krijg je nog een afsluitende nieuwsbrief voor 2021. We blikken terug maar kijken juist ook vooruit. Er is veel talent en expertise in de wijk. Wil je dit ook gebruiken voor jouw buurt? Kijk onder "Vrijwilligers gevraagd" voor waar jij een bijdrage aan kunt leveren. Of meld een nieuw initiatief. Wij ondersteunen graag bij de opstart en het realiseren ervan!

In deze e-mail:

👀 TERUGBLIK 2021 👀

In 2021 is er door veer buren hard gewerkt aan een aantal projecten in de wijk. Over het schoolplein en de groene daken vind je verderop in deze nieuwsbrief nog een update over wat nog komen gaat.
 • Schoolplein realisatie bovenplein, klimrekken en meer. - Charon, Jeanine, Marion, David, Ibrahim, Marco en Sjoerd
 • Groene daken - Arjon, Erwin, Jesse en Joy
 • Bewonerscomité Enka - Horapark - Christiaan, Henk, Hugo, Jasper, Marjolein, Marloes, Nelleke, Sebastiaan en diverse anderen
 • Nieuwe deelauto's en nog meer- Iris, Rob
 • En tal van andere initiatieven zoals de minibiebs, ontmoetingsplek, zwerfafvalklepjes op afvalcontainers, etc.
Verder zijn er diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van sport en ontmoeting:
Ook meedoen in de organisatie of heb je een nieuw idee? Kijk dan verderop bij "Vrijwilligers gevraagd" of mail naar info@op-enka.nl.

🧆 OLIEBOLLENACTIE SCHOOLPLEIN 🍾

📣 Wees er snel bij: alleen vandaag (dinsdag 28 december) kun je nog je bestelling doen voor oliebollen, waarbij een deel naar het schoolplein gaat. Ryandebakkeraanhuis.nl sponsort per zak €3,- voor het schoolplein! Je bestelling kun je op 31 december op het schoolplein afhalen.

🌳  SCHOOLPLEIN 🎢

Beste buren,

Een wat langer bericht met belangrijke punten over de schoolomgeving.

De schoolpleincommissie werkt al een aantal jaar aan een groen schoolplein voor de kinderen en de buurt, maar we lopen tegen verschillende moeilijkheden aan.

In het begin van het ontwerpproces hebben de kinderen aangegeven dat ze een groen schoolplein willen. Daarom hebben we een ‘groene speelfabriek’ ontworpen met verschillende speeltoestellen en speelomgevingen die aansluiten bij de verschillende speelstijlen van kinderen. De ENKA-fabriek is onze inspiratie. We hebben een beperkte financiering meegekregen en zijn aan de slag gegaan met het binnenhalen van subsidies. Daarnaast doen we extra acties met de kinderen via EdeDoet. Dit met groot succes. Hiervoor allemaal heel erg bedankt!

Toch gaat de aanleg niet zo snel als gehoopt. Het schoolplein ligt op vervuilde grond en er zijn beperkingen omdat het plein water moet kunnen bergen. De betonnen tegels mogen er niet uit en we mogen geen bomen en groen planten in of op het verlaagde plein. Dit maakt de uitvoering van een groen schoolplein erg moeilijk. Bovendien is elk speeltoestel duurder door extra maatregelen die moeten worden genomen vanwege de vervuiling (bv. funderingen/valondergronden). Dit gaat over tienduizenden euro’s. Hiervoor ontvingen we geen compensatie. Zelfs voor de aangekondigde verdubbeling van het aantal klassen en kinderen ontvingen we geen aanvullende financiering om het schoolplein in te richten.

Onder deze moeilijke omstandigheden doen we ons best om de situatie voor de kinderen te verbeteren. We zijn bezig met de uitwerking van de glijbaan en we zetten onze groene schoolpleinsubsidie in voor een grote pergola met klimplanten die schaduw geeft bij warm weer. Door gebruik van bakken mocht dit nog net. De vergunning voor de pergola is reeds binnen. Op dit moment loopt ook het experiment waarin we ouders vragen om niet met de auto hun kind naar school te brengen, en als dat toch nodig is, om een klein stukje te lopen. Daardoor hebben we op de oorspronkelijk beoogde Kiss&Ride een zandbak kunnen bouwen en met enthousiaste ouders fruitbomen, een kersenlaantje met stapstenen en bankjes aan kunnen leggen. Het experiment loopt komende zomer af en dan moet duidelijk worden of de zandbak, het kersenlaantje en de bankjes mogen blijven. Aan iedereen dus de oproep om zich aan de haal- en brengregels van de school te houden!

Bij verschillende wethouders hebben we de complexe situatie van dit schoolplein aangekaart. We roepen ze op om te luisteren naar de wens van de kinderen: geef ze een groen schoolplein. En zorg daarbij voor een (auto)veilige schoolomgeving zodat kinderen het ook prettig vinden om zelfstandig naar school te komen (ook buiten schooltijd). We hebben ook duidelijk gemaakt dat we het niet logisch vinden dat de school wordt verdubbeld, maar er geen euro extra wordt vrijgemaakt voor het schoolplein. We vinden het ook niet juist dat de kinderen op moeten draaien voor meerkosten die te maken hebben met vervuiling. De EdeDoet-bonnen zijn voor speeltoestellen en niet voor funderingen. Onze oproep: compenseer de meerkosten volledig.

Door onze aanhoudende inzet heeft de Gemeente Ede recent iemand aangesteld die regie gaat voeren op de complexiteit van de schoolomgeving. Daar zijn we dankbaar voor. Het biedt hoop op een uitweg uit de lastige situatie. Voor ons wordt 2022 dus een bijzonder jaar. Niets is nog zeker, maar in het komende jaar leggen we hopelijk de basis voor een groen educatief schoolplein met voldoende speelgelegenheid en speelruimte voor de kinderen. Als we uw hulp daarbij nodig hebben zult u van ons horen.

Voor nu, geniet van de feestdagen en blijf gezond!

p.s. Doe mee aan de oliebollenactie voor speeltoestellen. Die gaan gegarandeerd naar een speeltoestel!

De groene schoolpleincommissie,

Charon, Jeanine, Marion, David, Ibrahim, Marco en Sjoerd

 🏡 GROENE DAKEN GEREALISEERD 🏡

Deze ronde hebber er een kleine 150 adressen meegedaan. In totaal is er ruim 1200 m2 groen dak gerealiseerd. Samen met de eerste ronde zijn er nu op zo'n 250 adressen groene daken aangelegd met een totale oppervlakte van 2100m2. Dat zijn de Uiterwaalhof, Nolethof en het schoolplein samen!

Het is gelukt om de verwachte 20% subsidie  binnen te halen. Dit is aan iedereen uitbetaald. Van enkele personen hadden we geen rekeningnummer. We hebben hen gemaild. Bij buren die samen hebben besteld is dit overgemaakt aan de persoon die heeft betaald. Dit moet dan onderling nog verdeeld worden. Stuur even een berichtje als je wel subsidie had verwacht, maar maar niets hebt ontvangen.

Het waterschap heeft ook twee filmpjes laten maken voor de nationale tuin & klimaat route: algemeen filmpje en interview Arjon, een van de initiatiefnemers groene daken.

💪 VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 💪

Wij geloven dat een buurt leuker, socialer en veiliger wordt als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. In de afgelopen jaren zijn er tal van activiteiten ontplooid door en met Enka-bewoners.

Voor de volgende activiteiten zoeken we vrijwilligers:
 • ENKA 100 jaar: In 2022 bestaat  het ENKA-terrein 100 jaar. Lijkt het je interessant mee te denken over hoe we dat feestje kunnen vieren? Neem contact op met Caitlin via mail op c.m.dewit@live.nl of stuur een berichtje naar 06-81505543.
 • We willen graag een nieuwe layout en structuur voor onze website (op-enka.nl). Hiervoor zijn we nog op zoek naar een goede webdesigner. Wil jij hier bij helpen? Laat het weten: info@op-enka.nl
 • We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris voor de stichting. Met de stichting zijn we vooral op de achtergrond actief om initiatieven te ondersteunen met financien, netwerken en promotie via het platform. Meer info of vrijblijvend informeren? info@op-enka.nl
 • Ben jij goed in stukjes schrijven? We zijn op zoek naar iemand die op regelmatige(re) basis email-nieuwsbrieven kan samenstellen en berichten kan verzorgen op social media. Meer info of vrijblijvend informeren? info@op-enka.nl

🐝 PLANNEN "DE KANTINE" 🐝

Als alles goed gaat, kan Bzzzonder net voor de zomer van 2022 de deuren van het kinderdagverblijf en BSO openen. Naast deze twee functies zullen er ook meerdere multifunctionele ruimtes zijn die door anderen gehuurd kunnen worden. Onder andere de HOPE church zal hier een nieuw onderkomen vinden.

Voor de wijk betekent dit dat we ruimte kunnen gebruiken voor een "wijkontmoetingsplek". Een aantal bewoners is bezig hier concrete invulling aan te geven door een plan op te stellen rondom financiën, programmering en promotie. Hierover wordt begin januari gesproken met Bzzzonder.

Heb je ook een idee voor deze wijkontmoetingsplek? Wil je ook graag iets organiseren? Of juist meer op de achtergrond actief zijn om initiatieven mogelijk te maken? Laat het weten via info@op-enka.nl.

🧱 PLANNEN "DE RESIDENTIE" 🧱

In november en december is Dutchplanners in opdracht van AM begonnen aan een participatieproces voor ‘De Residentie’. Door middel van het houden van verschillende kennismakingsgesprekken met direct omwonenden en zienswijze indieners is een beter beeld ontstaan van de wensen en ideeën over deze ontwikkeling. De opbrengst van de verschillende gesprekken en het daarop gebaseerde advies voor het vervolgproces deelt Dutchplanners graag met de hele wijk. In deze presentatie vindt u een beknopte samenvatting van de opbrengsten en een terugkoppeling over het vervolgproces. In januari zal meer bekend worden gemaakt over de geplande vervolgstap in het proces.
 
Deze presentatie en andere documenten omtrent de ontwikkeling van De Residentie worden gedeeld op online platform Parolo. Dutchplanners nodigt u van harte uit om een kijkje te nemen op dit platform. Om de geüploade documenten voor deze ontwikkeling te bekijken en reacties te kunnen plaatsen is een account nodig. Dit account kan gratis worden aangemaakt via https://www.parolo.nl (onder de kop ‘plannen volgen?’). Om het project De Residentie te volgen moet vervolgens het projectnummer 36425 ingevuld worden. Hiermee krijgt u toegang tot alle gedeelde bestanden omtrent het project en wordt u automatisch geïnformeerd wanneer er nieuwe documenten gedeeld worden.
 
Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze presentatie of over het gebruik van Parolo ontvangt Dutchplanners graag per mail naar judith@dutchplanners.nl.

EDE DOET

🚨Besteed je tegoed vóór 31 december. Bijvoorbeeld aan een van onderstaande doelen.

Geef jouw tegoed aan de volgende initiatieven:

OVERIG NIEUWS EN OPROEPJES

 • BOEi heeft op 22 september de gerestaureerde gedenkbank samen met de fontein overgedragen aan de gemeente. Zij staan nu tegenover het EHBO-gebouw.
 • Stichting Bewoners op Enka heeft in november meegedaan met Rabobank Clubsupport. Dit was goed voor bijna €400,-. Dank voor de support van de stemmers!
 • In november heeft de gemeente de laatste nieuwsbrief uitgebracht over de ontwikkelingen rondom het Horapark.
 • HOPE - House of Priase Ede heeft een succesvolle Kerstpakketactie gehad. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

STICHTING BEWONERS OP ENKA

De stichting Bewoners op Enka (BOE) heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Enka te Ede. Dit willen we bereiken door het bij elkaar brengen van bewoners, aanjagen van initiatieven in de wijk, het bieden van een communicatieplatform (facebook, website en deze e-mail nieuwsbrief) en het beheren van financiën tbv deze initiatieven. Leden van de Stichting zijn: Dennis Janse (penningmeester), Ibrahim Palaz (secretaris) en Marieke Overduin (voorzitter).

Heb je een initiatief of een vraag waarvoor de stichting mogelijk iets kan betekenen, laat het weten!

 💶 SPONSORS 💶

Stichting Bewoners Op Enka wordt ondersteund door diverse giften uit de wijk en de volgende sponsors:
 
     logo gemeente edelogo ditterslogo AM
 
Wil je ook een gift overmaken? Dat kan via dit betaalverzoek of een gift naar:
   NL90 RABO 0361 9059 20
   Te name van: Stichting Bewoners Op Enka.

Vind elkaar op onze Socials

Volg de Op ENKA Facebook pagina
Wordt lid van de Op ENKA LinkedIn groep
Volg je fietsende buren op Strava
Volg je hardlopende buren op Strava
Praat mee op Discord
Vriendelijke groet, 
Bewonerscommissie Op ENKA
Facebook
Website
Email
LinkedIn
Copyright 2021 © Stichting Bewoners Op ENKA, Alle rechten voorbehouden.

Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven via onze website of bij een van onze activiteiten met het volgende e-mailadres: <<E-mail Adres:>>.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
Iemand anders op de hoogte brengen? Stuur deze mail door.

Nieuwsbrief terugkijken? Bekijk het archief.

Onze contactgegevens:
Stichting Bewoners Op Enka
E: info@op-enka.nl
T: 085-2018838
KVK-nr: 80287824
IBAN: NL90 RABO 0361 9059 20

Email Marketing Powered by Mailchimp