Copy
Si vous rencontrez des problèmes d'affichage, visualisez l'email en ligne.

EVENEMENT ANNUEL DU PROGRAMME
JAARLIJKS EVENEMENT VAN HET PROGRAMMA
 


En tant qu’acteur de la coopération transfrontalière, vous le savez déjà :
Interreg c’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes !

Cette année, à l’occasion des 30 ans d’Interreg, nous vous invitons à notre événement annuel afin de rencontrer quelques-uns de ces passionnés qui ont façonné la coopération transfrontalière franco-belge. Retour en images depuis le début des années ’90, ensuite la parole est aux opérateurs pour une table ronde rétrospective.

Pour suivre, place à l’avenir !

Nous vous proposons un panel interactif avec la présence de la Commission européenne et des Autorités du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Quelles sont les perspectives pour Interreg VI ? Comment augmenter l’impact d’Interreg sur notre territoire et nos populations ?

Alors que le COVID-19 a fait resurgir les frontières, la crise actuelle a surtout démontré la nécessité de mieux s’entraider entre voisins et d’exploiter au mieux le potentiel de nos régions frontalières dans notre action conjointe.

Bloquez d’ores et déjà la date du 01-12-2020 dans vos agendas !
 


Als speler in de grensoverschrijdende samenwerking weet u het al:
Interreg is in de eerste plaats een verhaal van mensen!

Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van Interreg, nodigen wij u uit op ons jaarlijkse evenement om enkele van deze bevlogen mensen te ontmoeten die de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking hebben vormgegeven. We blikken met beelden terug op de periode vanaf het begin van de jaren '90 en geven het woord aan projectpartners voor een retrospectief rondetafelgesprek.

Vervolgens richten we onze blik naar de toekomst!

Wij organiseren voor u een interactief panel met de Europese Commissie en de autoriteiten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Wat zijn de vooruitzichten voor Interreg VI? Hoe kunnen we de impact van Interreg op de grensbevolking en de grensoverschrijdende zone vergroten?

Hoewel door COVID-19 de grenzen terug voelbaar werden, heeft de huidige crisis vooral aangetoond dat we elkaar als buren beter moeten helpen en dat we het potentieel van onze grensregio's optimaal moeten benutten in onze gezamenlijke acties.

Leg nu al de datum van 01-12-2020 vast in uw agenda's!

 


AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
Nous Contacter
Neem contact met ons op
Twitter
Facebook
YouTube
Unsubscribe