Copy

Klicka här för att läsa Båtlivs nyhetsbrev på webben

Svenska Sjö
Båtlivs digitala nyhetsbrev v 40, oktober 2016
Med Båtlivs Nyhetsbrev får du ännu fler nyheter om båtar och båtlivet runt hela Sverige. Nyhetsbrevet når cirka 70 000 mottagare. Tack vare Nyhetsbrevet kan Båtliv komma ut mycket snabbare med ny och viktig information. Vi informerar om nya spännande samarbeten med de svenska båtmässorna, erbjudanden för medlemmar i SBU:s alla båtklubbar. Men vi skriver även om allmänt viktiga och intressanta nyheter inom båtområdet.
   Om du har tips om sådant som borde finnas med, hör av dig till: info@batliv.se
Båtklubbarnas Dag 2016
Momsbeslut överklagas

båtklubbarna hoppas att beslutet rivs upp

Beslutet att båtklubbarna ska betala 20 procent moms kanske rivs upp. Stockholm Stad har redan överklagat beslutet med stöd av Svenska Båtunionen och SMBF. Skatterättsnämndens beslut innebär att moms ska tas ut på upplåtelse av mark- och hamnanläggningar. 
  
Ett sådan beslut kommer att drabba många båtklubbar som hittills inte har varit tvungna att ta ut moms på sina båtplatser. Det är dock för tidigt att beskriva vilka konsekvenser beslutet får för den ideella och allmännyttiga föreningsverksamheten i landet. Klart är dock att beslutet inte bara kommer att drabba båtlivet.
   – Vi har sedan januari 2015 på olika sätt försökt att få politiker och andra att se det felaktiga i att lägga moms på våra arrenden. SMBF har bland annat anlitat en skatteexpert som hjälpt oss att ta fram argument som framlagts till Skatterättsnämnden, säger Christer Bengtsson, förbundsordförande i Saltsjön-Mälarens Båtförbund.
   – Vi ska nu se vilka möjligheter vi har att överklaga Skatterättsnämndens beslut, något som inte enbart drabbar oss som bor i Stockholm utan kommer att omfatta alla båtklubbar i Sverige. Skattelagstiftningen ska ju tillämpas lika över hela landet.
   – Vi som drabbas av beslutet måste kämpa till sista blodsdroppen för att få våra politiker att förstå att detta är ett beslut som kan komma att skada det allmännyttiga ideella föreningslivet och den långa tradition den har, en 100-årig folkrörelse.
   – Vi ses på barrikaderna och höjer rösten från Sveriges båtorganisationer!
Töre Båtklubb
Båtklubb storsatsar på tillgänglighet

Töre Båtklubb ska under 2017 göra en stor satsning för att anpassa sin anläggning vid Gårdsviken på Bergön i Kalix Skärgård. Detta för att även rullstolsburna besökare ska kunna ta del av vår skärgård.

Anläggningen på Bergön började byggas redan under tidiga delen av 70-talet och har under åren utvecklats med både en stor kapacitet för antalet besökare och olika servicefunktioner.
   Anläggningen är idag en av de större i vår norra skärgård och ett mycket populärt besöksmål för båtar från när och fjärran.
   Dessvärre är vår skärgård inte tillgänglig för alla och då särskilt de med någon form av rörelsehinder. Ett faktum Töre Båtklubb tog fasta på i en diskussion bland klubbens medlemmar.
   Under 2015 startade en arbetsgrupp inom klubben ett arbete för att utröna möjligheterna till att anpassa anläggningen så att fler kan få del av vår skärgård. Ett arbete som främst fokuserade på hur en anpassning ska göras och hur den ska kunna finansieras.

     Läs mer...
Plan för haven som påverkar framtiden

Nu finns det en färdplan för havsplaneringen. Den visar både vilka målen är och hur samhället ska samarbeta i havsplaneringen, enligt Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).
  
– De kommande havsplanerna är av väsentlig betydelse för utvecklingen i Sverige och runt Östersjön och Västerhavet, säger JakoJacob Granit, HaV.b Granit, generaldirektör för HaV.
   Havsplanerna är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. HaV har tagit fram en färdplan som ska visa vägen fram till förslag om havsplaner, med mål för planeringen och steg i arbetet.
   Färdplanen är beslutad efter ett samråd där över hundra branschorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer, högskolor, universitet, länsstyrelser och kommuner lämnat synpunkter och förslag till förbättringar.

   Läs mer...

Notiser  från Båtliv                                                   Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Res till Helsingfors båtmässa med Båtliv
Är du båtlivets nästa unga hjälte?
Årets Båtklubb
SBU och Båtliv satsar på sociala medier
SBU och Båtliv satsar på sociala medier

Svenska Båtunionen (SBU) har en lång tradition i allmännyttig verksamhet. Medlemstidningen Båtliv har högt läsvärde.
   
Men när tiderna ändras ställer man sig frågan HUR når vi ut med allt vi gör skriver och erbjuder? Hur vet medlemmarna vad som görs och hur de kan vara delaktiga?
   SBU arbetar inom en lång rad områden; medlemsnytta, sjösäkerhet, aktiviteter, kurser, nya tidningsutgivningar, båtpolitiska frågor, juridiska frågor och miljöfrågor. Alla dessa frågor som bearbetas över hela landet måste hitta en samlingspunkt där medlemmarna själva kan gå in och tycka till, ta del av och vara en del av all verksamhet. Är det vi gör rätt? Vad kan bli bättre?

   Läs mer...
ANNONS FRÅN SVENSKA SJÖ

Nöjda kunder
Hos Svenska Sjö är kunderna mycket nöjda med skaderegleringen. Du belönas också för skadefrihet. Gör vi ett överskott får du vara med och dela på det som kund och delägare.*

   * Gäller dig som är medlem i klubb ansluten till våra ägarorganisationer.
   www.svenskasjo.se
Högberga Gård på Lidingö
SBU:s funktionärer möttes på Högberga

Näst sista helgen i september samlades över 30 förtroendevalda från SBU på Högberga på Lidingö. De representerade Unionsstyrelsen, kommittéer, valnämnd, kansli och företrädare för Svenska Sjö.

Funktionärerna diskuterade hur de kan skapa en effektivare organisation, bättre arbetsformer och utveckla medlemsnyttan till alla våra båtklubbsmedlemmar. Initiativet kom från SBU:s ordförande, Bengt Gärde.
   Syftet med mötet var att diskutera ett antal viktiga frågeställningar i en bredare krets än Unionsstyrelsen, utan krav på beslut.
     Läs mer...
Ny ansvarig för NFB på SBU:s kansli

Den 17 oktober börjar Björn Lagerman på Svenska Båtunionen. Han kommer att jobba på heltid med NFB:s (Nämnden för Båtlivsutbildning) kanslis uppgifter.
Björn Lagerman
Björn ersätter Magnus Kyllenbeck. Han ska i sin roll som pedagogisk projektledare tillsammans med Mari Ann Johansson svara för den dagliga verksamheten vid NFB:s kansli.
   Björn har under huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som sjöofficer i Försvarsmakten ombord på fartyg, vid staber och skolor i land. Han har under ett antal år arbetat som kommendörkapten innan han bytte bana och började studera pedagogik på IHM 2007. Efter detta har han bland annat arbetat som utbildningsledare på Marina Läroverkets gymnasieskola och som civil lärare på Försvarshögskolan.
Share
Tweet
Forward
Båtlivs Nyhetsbrev ges ut digitalt av tidningen Båtlivs redaktion. Detta nummer utgivet vecka 40 - 2016.
Ansvarig utgivare: Lars-Åke Redéen
Kontakt Båtliv: www.batliv.se, info@batliv.se
Kontakt SBU: info@batunionen.se, www.batunionen.se

Copyright © 2016 Båtliv, All rights reserved.


Avsluta prenumeration    Uppdatera adressuppgifter