Copy
Indien deze e-mail niet correct wordt getoond, kunt u hem in uw browser openen

BOIJMANS EN HOOGSTEDER ONTDEKKEN RUBENS 

Museum Boijmans en
kunsthandel Hoogsteder
ontdekken verloren
gewaande olieverfschets
van Rubens

(For the English press release, click here)

Spectaculaire ontdekking
Conservator en Rubens-expert Friso Lammertse van het Museum Boijmans van Beuningen presenteerde gisteren, op 14 januari, aan een internationale groep collega-experts een verloren gewaande olieverfschets van Peter Paul Rubens. Rubens maakte de schets als ontwerp voor een wandtapijt.
 
De olieverfschets werd per e-mail onder de aandacht gebracht van kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder. De kunsthandel krijgt dagelijks tal van aanbiedingen, maar deze besloten ze nader te bestuderen. Emilie den Tonkelaar, die het onderzoek leidde: “Er bleken zoveel aanwijzingen te zijn, dat wij ervan overtuigd raakten dat het wel eens om een echte Rubens kon gaan. De logische volgende stap was om onze bevindingen te delen met Friso Lammertse.” De conservator van Museum Boijmans en Rubens-expert bevestigde hun conclusie.

Friso Lammertse: “De olieverfschetsen die Rubens maakte voor de tapijtserie Triomf van de Eucharistie behoren tot de mooiste in zijn oeuvre. Het was een van de grootste projecten uit Rubens’ leven”.
 
Dat er aan deze belangrijke groep olieverfschetsen een nieuwe vondst kan worden toegevoegd is heel bijzonder en van grote kunsthistorische waarde.

Een echte Rubens
Het schilderij is een olieverfschets, die Rubens geheel eigenhandig maakte. Tot op heden waren er 17 olieverfschetsen bekend, gemaakt voor de serie van 20 wandtapijten. Deze kan er nu als 18de aan toegevoegd worden. Het is een belangrijk onderdeel van de serie, omdat vier hoofdrolspelers van vroeg 17de-eeuws Europa erop afgebeeld staan: vooraan knielt Keizer van het Heilige Roomse Rijk Ferdinand II (1578-1637). Achter hem knielen de Spaanse Koning Filip IV (1605-1665), zijn vrouw Elizabeth van Frankrijk (1603-1644) en, in habijt, de opdrachtgeefster van de serie: landvoogdes van de Spaanse Nederlanden Isabella van Spanje (1566-1633).
 
Het schilderij is deels overschilderd, maar in detaillering is de schilderstijl en het kleurgebruik van Rubens duidelijk herkenbaar. De maatvoering is gelijk aan andere olieverfschetsen uit deze serie. Doorslaggevend was de infraroodfoto die de particuliere eigenaar had laten maken. Daaruit bleek dat op de grondering, onder de verflaag, de titel van de voorstelling stond geschreven, zoals ook bij enkele andere olieverfschetsen uit deze serie het geval is. Bovendien toonde het aan dat het schilderij oorspronkelijk op paneel was gemaakt, net als de andere olieverfschetsen. Het werd pas later op doek overgebracht.
 
Emilie den Tonkelaar: “We wisten dat de olieverfschets rond 1625 door Rubens moest zijn gemaakt. Iedereen vermoedde dat deze verloren was gegaan. We kenden er zelfs geen afbeelding van. Dat wij de schets nu, na meer dan 350 jaar, onder ogen krijgen is geweldig.


 

HOOGSTEDER & HOOGSTEDER

Lange Vijverberg 15 | 2513 AC Den Haag | +31 (0)70-361 55 75 | info@hoogsteder.com | www.hoogsteder.com

unsubscribe | change profile