Copy
View this email in your browser

Beste belangstellende voor het project ‘Spiritualiteit in balans’, 

Je ontvangt deze mail omdat je eerder interesse hebt getoond in ons project waarin we o.a. een nieuwe cursus willen ontwikkelen voor mensen met spirituele ervaringen die samen kunnen hangen met psychische ontwrichting. Mogelijk heb je meegedaan aan de online behoeftepeiling in mei, ben je betrokken bij het project of heb je anderszins aangegeven dat je op de hoogte wil blijven. We willen je middels deze nieuwsbrief af en toe verder op de hoogte houden, waarbij je je natuurlijk altijd tussentijds eenvoudig kunt afmelden met de link onderaan de mail.

Reactie aanvraag ZonMw
In onze vorige updatemail in juli bespraken we onze subsidieaanvraag bij ZonMw, die begint met het indienen van een projectidee. Helaas ontvingen wij van hen in oktober een negatief advies om dit idee verder uit te werken. Voor de programmacommissie van ZonMw was ons project op 2 punten niet helder genoeg:
1)  De commissie miste een duidelijke peiling naar draagvlak, het was hen niet helder hoeveel mensen de cursus daadwerkelijk zullen gaan volgen.
2)  De programmacommissie was er niet van overtuigd dat de cursus na de subsidieperiode verder kan voortbestaan omdat de mate van aanwas en opleidingsmogelijkheden van nieuwe trainers onvoldoende was aangetoond. 

Na een telefonisch onderhoud met de programmacommissie hebben we toch de mogelijkheid gekregen om een uitgebreide projectaanvraag in te dienen voor 15 december. Wij werken momenteel hard aan het uitwerken van de projectaanvraag waarin we natuurlijk extra aandacht besteden aan de feedback van de programmacommissie.

Draagvlak
In ons projectidee hebben wij de resultaten van de kortlopende behoeftepeiling in mei opgenomen. Wij weten dat dit onderwerp bij veel meer mensen leeft dan het aantal mensen dat de peiling heeft ingevuld. Daarom willen wij deze behoeftepeiling graag onder de aandacht van nog meer mensen brengen, zodat er op dit punt straks geen twijfel meer bestaat bij ZonMw.

Zou je ons daarbij willen helpen? 
Als je de behoeftepeiling nog niet hebt ingevuld, zou je dat dan vóór 10 december willen doen?
-> https://forms.gle/iVWZoaTbEXgNaCgx8
En zou je deze peiling onder de aandacht willen brengen door hem een plek te geven op websites, in nieuwsgroepen, Facebook-groepen en nieuwsbrieven over dit onderwerp? Dank je wel!!

Train-de-trainer
In antwoord op het tweede feedbackpunt van de programmacommissie hebben we een train-de-trainer cursus een plek gegeven binnen het project naast de bestaande mogelijkheden die we voor kennisoverdracht en opleiding in gedachten hadden. De mate van beschikbare trainers om deze cursus te geven willen wij inzichtelijk maken middels een peiling die wij uit willen zetten onder trainers bij deelnemende organisaties en daarbuiten.   

Als jij zelf trainer bent en de cursus zou willen volgen én geven, zou je dan deze peiling dan vóór 10 december in willen vullen? (je vind daar ook meer informatie over wat dat inhoudt)
-> https://forms.gle/DNT5i9WaEPZKhPPPA 

In maart 2021 ontvangen wij de uiteindelijke beslissing van ZonMw. Mocht de aanvraag niet worden gehonoreerd dan gaan wij hem nogmaals indienen bij een volgende subsidieronde, waarbij we ons voordeel kunnen doen met hun nieuwe feedback.

Tot slot:
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar mensen die je kent, van wie je vermoedt dat ze hierin zijn geïnteresseerd. Zij kunnen zichzelf desgewenst aanmelden met de link onderaan de mail. 

Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groeten,
Eva Ouwehand & Edwin Reurings

Twitter
Facebook
Website
Spiritualiteit in balans
Je ontvangt deze mail omdat je je hiervoor opgegeven hebt of omdat je op een andere manier betrokken bent bij dit project.

Contactinformatie
Edwin Reurings: hallo@edwinreurings.nl | www.groeiedag.nl
Eva Ouwehand: e.ouwehand@altrecht.nl

Postadres:
Spiritualiteit in balans
Achterweg 10
HAARLEM, Noord-Holland 2023 VE
Netherlands

Add us to your address book


Wil je de wijze waarop je deze mail ontvangt veranderen?
Je kunt je voorkeuren wijzigen or jezelf uitschrijven van deze nieuwsbrief.

Als je deze mail hebt doorgestuurd gekregen dan kun je jezelf aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Email Marketing Powered by Mailchimp