Copy
3:1Ziedijuma akcijas
View this email in your browser
 
 
 
 
 
 

PIESAULEI LIELA LAIME:

3:1 Ziedojuma akcija

Šogad ir netikai viens, bet divas 3:1 ziedojuma akcijas!! Jā, lasi pareizi! Piesaules kopienei tiešām ir laime šogad jo centra kontam un labvēlu sabiedrības komtam abiem ir anonīmi ziedotāji kas atbalstīs mūsu mīlo Piesauli--Bet, mums vajadzēs Jūsu palīdzību, lai varam visvairāk veikt! Neviens ziedojums nav pa lielu vai pa mazu. 

Ziedot centra kontam:

INGA DANKERS
16 KENNEY RD, MEDFIELD, MA 02052
DEADLINE: 
2106. g. 31. jūlijs

Ziedot Labvēļu sabiedrības kontam

TAMARA RASUMS
45 COURTLAND ST, HOLLAND, MA 01746
DEADLINE: 
2016. g. 31. oktobris
This year there are two 3:1 fundraising opportunities for Piesaule!! You read that right! Two! Our community is truly fortunate this year because both the Church-operated Center and the Patron's accounts both have an anonymous donor backing this fundraising opportunity for Piesaule. But-- We're going to need your help! No donation is too big or too small.

To donate to the Center:

INGA DANKERS
16 KENNEY RD, MEDFIELD, MA 02052
DEADLINE: 
July 31st 2016

To Donate to the Patrons:

TAMARA RASUMS
45 COURTLAND ST, HOLLAND, MA 01746
DEADLINE: 
October 31st, 2016
Mia Auģes bilde
Tori Kaulins bilde
Juŗa Žagariņa bilde
Copyright © 2016 Labvēļu sabiedrība, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp