Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Externe nieuwsbrief
april 2021
Header
Nieuws
Nederlandse Triage Standaard in de spoedzorg: betrouwbaar en valide standaard
 

IQ healthcare heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij volwassenen. In een landelijk onderzoek werden 41 casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 102 ervaren triagisten van de 3 partners in de spoedzorgketen: Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH).


Lees meer


Doen of laten? genomineerd voor de VBHC prize 2021

Sinds 2015 ondersteunt het programma Doen of laten? zorgprofessionals èn patiënten bij het maken van weloverwogen keuzes over welke zorg wel of niet van waarde is. Onderzoek leert ons immers dat zorg soms niet effectief of zelfs schadelijk kan zijn. Doen of laten? is samen met 11 andere inspirerende initiatieven genomineerd voor de VBHC prize 2021. Deze internationale erkenning onderstreept nog eens het belang van al die zorgprofessionals die kritisch durven te kijken naar hun eigen handelen. Vindt u dat ook? Lees het nieuwsbericht en breng uw stem uit via de link hieronder.

Lees meer


Visiting Professor Patrick Jeurissen

Patrick Jeurissen is onlangs benoemd als visiting professor aan de London School of Economics and Political Science. De benoeming geldt voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2024.

Lees meer

 
Divider
Promoties
Commerciële zorgaanbieders: meerwaarde voor de houdbaarheid van ons zorgsysteem?

Het aantal commerciële zorgaanbieders is in de laatste decennia in veel zorgsystemen sterk gestegen. Florien Kruse heeft over dit onderwerp een proefschrift geschreven, waarin ze analyseert hoe de markt van commerciële zorgaanbieders zich heeft ontwikkeld en hoe commerciële zorgaanbieders presteren ten opzichte van ‘traditionele’ (publieke en in sommige gevallen non-profit) aanbieders.
Haar promotie is op 8 april a.s., om 16.30 u. De titel van het proefschrift luidt: ‘Healthcare provision: open for business? Market dynamics, performance and ethics of commercially-oriented healthcare providers, using the Netherlands as a case study’. Promotors zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen en prof. dr. J. Skinner. Copromotors zijn dr. E.M.M. Adang en dr. A.S. Groenewoud.
Volg de promotie via de livestream.


Lees meerPatiëntgericht en ziekteactiviteit-gestuurd behandelen van Reumatoïde Artritis

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte die vooral de gewrichten aantast. Om gewrichtsschade en functionele beperkingen te voorkomen, adviseren richtlijnen een ziekteactiviteit-gestuurde behandeling van RA. Over dit onderwerp verdedigt Marieke Spijk-de Jonge, MSc op 23 april 2021 om 10.30 u precies haar proefschrift 'Patient centered and disease activity based management of Rheumatoid Arthritis' in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. P.L.C.M. van Riel, prof. dr. M.E.J.L. Hulscher, prof. dr. M.A.F.J. van de Laar. Co-promotor is dr. A.M.P. Huis.
Volg de promotie via de livestream.

Lees meer

Less is more: het terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland

Sommige patiënten krijgen zorg waar ze geen baat bij hebben. Deze niet-gepaste zorg stelt de patiënt bloot aan risico’s en bijwerkingen, en kost tijd en geld. Het terugdringen van deze zorg verbetert dus de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dit proefschrift laat Eva Verkerk zien hoe niet-gepaste zorg in Nederland verminderd kan worden. 
De verdediging is op 17 mei 2021 om 12:30 u. De titel van het proefschrift luidt ‘Less is more. Reducing low-value healthcare in the Netherlands’.
Promotor is prof. dr. G.P. Westert en copromotoren zijn dr. R.B. Kool en dr. S.A. van Dulmen.
Volg de promotie via de livestream.

Lees meer 


 
Divider
Onderwijs
Voor de Introductiecursus Kwalitatief Onderzoek in de Gezondheidszorg zijn er op 11 en 12 oktober 2021 nog plaatsen beschikbaar (de data van 17 & 18 mei a.s. zijn al volgeboekt).

Lees meer
Divider
Publicaties
Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek


In het eerste nummer van 2021 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) staan drie veel bediscussieerde thema’s met betrekking tot COVID-19 centraal: de rol van leeftijd bij selectie voor een opname op de intensive care, de ethische veerkracht van verpleegkundigen en het in rap tempo ontwikkelde en onderzochte vaccin tegen COVID-19.
 
Lees meer
Divider
In de media
Zorgvisie zette de best gelezen blogs van 2020 op een rij. In de top 3 staat de blog van Catharina van Oostveen, Frederieke Vriends, Najla van Veen en Hester Vermeulen:
'Verpleegkundigen niet duurzaam ingezet: lessen uit Covid-19'


Lees meer
Divider
Agenda

8 april 2021
16.30 uur Promotie Florien Kruse

21 april 2021
4-Daagse opleiding 'Betaalbare zorg'


23 april 2021
10.30 uur Promotie Marieke Spijk- de Jonge 

17 & 18 mei 2021
Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (IKO)

17 mei 2021
12.30 uur
Promotie Eva Verkerk

 
Beri-beri: een bijzondere ziekte in veel gedaantes
 
Ik hoorde voor het eerst over beri-beri tijdens een geschiedenisles op de lagere school, in 1962. De juffrouw, een lange magere vrouw van Maleise herkomst, vertelde over deze ziekte. Volgens haar had deze verschrikkelijke ziekte de blanken, die in de Japanse kampen gevangen hadden gezeten, gestraft voor hun bezetting van Nederlands-Indië.
Als zevenjarige jongen kon ik aan dit verhaal geen touw vastknopen, noch aan de verschrikkelijke manier waarop deze mensen geleden zouden hebben.
 
Lees meer

 
Divider
© IQ healthcare Postbus 9101 Nijmegen, 6500 HB Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp