Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Externe nieuwsbrief
juni 2021
Header
Nieuws
Nieuw journal Research in Health Services & Regions
 
Onlangs is het journal Research in Health Services & Regions (RHSR) gestart. Gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ healthcare dr. Stef Groenewoud is een van de vier editors-in-chief van dit journal. 
 
Lees meer


Online inzage in medisch dossier voor patiënten en zorgverleners: mogelijkheden en onmogelijkheden
 
IQ healthcare, Nivel en Care And Public Health Research Institute (CAPHRI) inventariseerden in een literatuurstudie wat de (on)mogelijkheden zijn voor online inzage in het medisch dossier bij de huisarts. Huisartspraktijken dienen sinds kort hun medisch dossier te 'openen' voor hun patiënten. Hiermee krijgen patiënten bijvoorbeeld inzicht in hun medicatielijst, uitslagen van onderzoek en het advies van de huisarts.
In deze Infographic leest u
 de bevindingen van de onderzoekers in (internationale) publicaties en wat er komende periode verder wordt onderzocht.

Lees meerMaster Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

Op 3 en 4 februari jl. werd de Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg gevisiteerd door een NVAO delegatie. De delegatie sprak (digitaal) met het Onderwijs Management Team, de examencommissie, patiëntvertegenwoordigers, studenten, alumni en docenten. Tijdens de mondelinge terugkoppeling was de voorzitter erg lovend over de opzet, inhoud en roemde hij met name de manier van patiënteninbreng in deze post-initiële master.

Lees meer
Nieuw boek: Leven met euthanasie

Op 25 mei jl. verscheen bij Kok Boekencentrum de bundel Leven met euthanasie, door Theo Boer, IQ collega Stef Groenewoud en Wouter de Jonge. Het boek is een bundeling van ruim veertig ervaringsverhalen van mensen die op een bepaalde manier betrokken zijn (geweest) bij euthanasie. Bij circa één op de twintig overlijdens is er in Nederland sprake van euthanasie. Als antwoord op niet te plannen en ongewenst lijden kiezen mensen voor deze geplande dood. Maar wat betekent de ‘goede dood’ voor direct betrokken naasten? Hoe ervaren zij dit? Leven met euthanasie geeft een indrukwekkende, aangrijpende kijk in de verhalen van 43 nabestaanden.


Lees meer


(Weer) genieten van muziek met het Cochleair implantaat?

Voor mensen met een cochleair implantaat (CI) is het luisteren naar muziek en het genieten van muziek een uitdaging. Pianiste Joke Veltman ontwikkelde vanuit eigen ervaring een training waarmee muziek-plezier weer teruggebracht kan worden in het leven van mensen met een cochleair implantaat. De rapportage “Project Musi-CI ZonMw Project ‘Voor Elkaar!’” beschrijft de doorontwikkeling van deze training.

Lees meer
Divider
Promotie
Hebben kostenbesparende innovaties in de zorg wel het gewenste effect?

De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Op de afdeling Reumatologie van ziekenhuis Bernhoven is de invloed van twee innovaties op de zorgkosten bestudeerd. Het gebruik van Reumanet, een computerapplicatie voor zelfmanagement en zelfmonitoring, blijkt het aantal polikliniekbezoeken te verminderen zonder dat de kwaliteit van de zorg afneemt. 

Wieland Müskens MSc. verdedigt zijn proefschrift over dit onderwerp op donderdag 17 juni 2021 vanaf 12:30 u in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotor is prof. dr. P.L.C.M. van Riel, copromotoren zijn dr. S.A.A. Rongen-van Dartel en dr. E.M.M. Adang. De titel proefschrift van het proefschrift luidt: ‘Implementing innovations in rheumatic care. Results from introducing a biosimilar and an eHealth application in daily clinical practice’. 

Lees meer
Betaalbare zorg door minder bureaucratie en meer preventie

 ‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. In zijn proefschrift 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems' onderzocht Luc Hagenaars, MSc hoe dit komt. 
De verdediging vindt plaats op 25 juni 2021 om 10.30 u precies in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen, prof. dr. N.S. Klazinga. U kunt de promotie via de livestream volgen.Lees meer


 
Divider
Publicatie
Een nieuwe beslishulp voor heupoperaties in patiënten met artrose

Klinische criteria voor het uitvoeren van een heupoperatie bij patiënten met heupartrose zijn in de huidige praktijk niet eenduidig. Deze studie heeft geresulteerd in een beslishulp (algoritme) voor het uitvoeren van een heupoperatie in artrosepatiënten. De beslishulp dient ter ondersteuning van de klinische besluitvorming door artsen ten aanzien het indiceren van een heupoperatie. Het algoritme staat niet op zichzelf, maar zal onderdeel uitmaken van het gezamenlijk besluitvormingsgesprek met de patiënt, waarin informatie over de voorkeuren van de patiënt en de sociale context meegewogen worden. 

Lees meer
 

Adequaat verpleegkundig oordeel over bezetting is gouden standaard  

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar modellen en tools om te komen tot een goede verpleegkundige inzet. Tot op heden is het ultieme instrument niet gevonden, maar blijkt het deskundig oordeel van de verpleegkundige over de personele bezetting de gouden standaard. Dit oordeel biedt, in combinatie met de hedendaagse beschikbaarheid van data en ontwikkelingen op gebied van data science, nieuw perspectief voor complexe capaciteitsvraagstukken.

Lees meer


Ontwikkeling van een PROM voor de dagelijkse zorg voor patiënten na een SAB

Patient reported outcome measures (PROMs) worden steeds belangrijker in zorgprocessen. Ook voor patiënten die een subarachnoïdale bloeding (SAB - een bloeding uit een hersenaneurysma, red.) overleefden, kan een PROM een meerwaarde zijn. Tijdens vaak relatief korte afspraken in het ziekenhuis komen niet altijd alle klachten van patiënten ter sprake. Een vooraf ingevulde vragenlijst kan er voor zorgen dat deze klachten duidelijker voor het voetlicht komen. 

Lees meer

 

Divider
In de media


Zorgvisie, 31 mei 201
‘Terugdringen niet-gepaste zorg gaan we hip maken’
Hoewel de meeste zorg in Nederland waardevol is, valt er nog wat te winnen met terugdringen van niet-gepaste zorg. Dat concludeert Eva Verkerk in haar promotieonderzoek dat ze namens het Radboudumc uitvoerde.

‘De strijd tegen onnodige zorg’ 
Op 15 mei 2021 was Eva te gast bij dr. Kelder en Co als onderdeel van de rubriek ‘de jonge doctor’. Zij vertelde hier ook over haar onderzoek naar zorg die niet beter maakt, maar wel tijd en geld kost. Eva promoveerde op haar proefschrift 'Less is more, reducing low-value healthcare in the Netherlands’ op 17 mei jl.


DOQ, Arts aan het woord, 26 mei 2021
‘Zbc is niet per definitie een oplossing voor goedkopere en betere zorg’ 
In haar proefschrift, waarop ze onlangs promoveerde, onderzocht Florien Kruse de plussen en minnen van ondernemerschap in de zorg.

NtvG, 24 mei 2021
'Dit is nog niet het eindstation’
Tijn Kool nam deel aan de paneldiscussie van het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde over doelmatigheid in de zorg.

ICT & Health, 30 april 2021
‘Online inzage leidt mogelijk tot meer werkdruk voor huisarts’
ICT & Health, het kennisplatform voor zorginnovatie, besteedt in dit artikel aandacht aan het OPEN project, waar IQ healthcare bij betrokken is (zie de rubriek Nieuws in deze nieuwsbrief).

Linnean Initiatief, 26 april 2021
‘Waardegedreven zorg is in Nederland niet meer weg te denken
In dit interview vertelt Philip van der Wees, fysiotherapeut en hoogleraar paramedische wetenschappen bij IQ healthcare, hoe hij in aanraking kwam met waardegedreven zorg en hoe hij dit gedachtegoed uitdraagt binnen zijn werkzaamheden.

Sociale Vraagstukken, 14 april 2021
‘Van sommige zorg worden patiënten echt niet beter’
Patiënten krijgen soms zorg waar ze geen baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat de dokter bang is iets te missen, de patiënt geruststelling zoekt en het ziekenhuis zoveel mogelijk zorg willen leveren omdat dit geld in het laatje brengt. Dit zijn onnodige kosten voor de samenleving. Tijd dus om dit soort zorg te stoppen, bepleit IQ healthcare onderzoeker Simone van Dulmen.


Zorgvisie, 30 maart 2021 
Voor zinnige zorg is geen silver bullet’ 
Zinnige zorg is failliet verklaard. Hoe nu verder? In dit artikel komen twee onderzoekers aan het woord (w.o. IQ healthcare onderzoeker Simone van Dulmen) die de aanpak en resultaten in koplopers Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden onder de loep namen.

Dit artikel is alleen te lezen als abonnee.

YouTube, 22 maart 2021
IQ healthcare hoogleraar verplegingswetenschappen Hester Vermeulen geeft in deze video een introductie over verpleegkundig leiderschap. 

Divider
Agenda

17 juni 2021
12.30 uur promotie Wieland Müskens

25 juni 2021
11.30 uur promotie Luc Hagenaars

30 juni 2021
Afsluitend symposium (webinar) Masterc
lass betaalbaarheid van zorg

14 september 2021
Start Ethiek in de Huisartspraktijk


11 & 12 oktober 2021
Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (IKO)


 
Schat der gesondheyt
 
Het was eeuwenlang gebruikelijk dat men bij ziekte of pijn niet direct naar een arts of chirurgijn ging, maar eerst begon met zelfmedicatie door middel van huismiddeltjes. De behandeling van ziekte was gericht op uitdrijving van bedorven materie en het voorkomen of verhelpen van obstructies in het lichaam. Er was een levendige markt van medische adviesliteratuur, al dan niet samengesteld door artsen.
Een van de populairste werken was Schat der gesondheyt van de zeventiende-eeuwse arts Johan van Beverwijck (1594-1647).

Lees meer
Divider
© IQ healthcare Postbus 9101 Nijmegen, 6500 HB Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp