Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Nieuwsbrief IQ healthcare
februari 2017
Header
Nieuws
Vide prijs 2016 voor artikel detectie patiëntveiligheidsrisico’s in ziekenhuizen met patiënten reviews 
Afbeelding Op dinsdag 24 januari 2017 werd op de Vide Nieuwjaarsbijeenkomst de winnaar van de Vide publicatieprijs 2016 bekend gemaakt. De jury was unaniem in haar oordeel: dit artikel scoorde het hoogst op alle vier de beoordelingscriteria* en de Vide publicatieprijs 2016 gaat dit jaar naar Sorien Kleefstra en haar collega’s voor het onderzoek: 
Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands.
Lees meer
Divider
Uitgelicht project
Welearn - Innovatief programma voor meer persoonsgerichte zorg 
Afbeelding “Welearn is een innovatief programma waarin patiënten, studenten en zorgprofessionals samen mèt en ván elkaar leren hoe de zorg persoonsgerichter is te maken.

Dit wordt gerealiseerd met verschillende onderwijsvormen. Door het uitwisselen van kennis en vaardigheden ontstaat er een integratie van verschillende perspectieven. Thomas Vijn presenteerde Welearn onlangs op het innovatiefestival van het Radboudumc. Klik hier voor de video.

Lees meer
Divider
Promotie
Promotie Nathalie Eikelenboom
Zelfmanagementondersteuning op maat voor chronisch zieken

Het stimuleren van zelfmanagement bij patiënten met een chronische aandoening kan de gezondheid verbeteren. Veel zelfmanagementinterventies volgen de ‘one size fits all’-aanpak, terwijl de effectiviteit van de interventies afhangt van persoonlijke kenmerken van de patiënt. Nathalie Eikelenboom laat met haar onderzoek zien hoe de ‘Self-management screening’(SeMaS)-vragenlijst barrières voor zelfmanagement bij de individuele patiënt zichtbaar maakt. In het consult tussen praktijkondersteuner en patiënt wordt zo een meer gepersonaliseerde ondersteuning mogelijk. 

Nathalie verdedigt haar proefschrift op 30 maart 2017 in Nijmegen.


Lees meer
Divider
Onderwijs
Symposium en workshop ‘Gebruik van PROMs in de zorg’
Presentatie van de PROM-toolbox met interactieve workshops
Afbeelding Op vrijdag 31 maart presenteert het Expertisenetwerk Patient Reported Outcomes de PROM-toolbox met interactieve workshops. De PROM-toolbox ondersteunt zorgprofessionals bij de selectie en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) en geeft antwoord op vragen zoals: Hoe kan ik PROMs inpassen in de dagelijkse patiëntenzorg?

Lees meer
Divider
Publicaties
Verbetering van CVRM in de huisartsenpraktijk – een programma op maat

Praktijkondersteuners (POHs) hebben in de Nederlandse huisartsenpraktijk een belangrijke taak in de uitvoering van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Om het CVRM in de huisartsenpraktijk te verbeteren ontwikkelden onderzoekers van IQ healthcare een maatwerkprogramma dat zich richtte op de ondersteuning van de praktijkondersteuner bij de uitvoering van CVRM. 

Lees meerWaarom willen huisartsen een VS of een PA?

De verpleegkundige specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn beiden in toenemende mate aanwezig in ons zorglandschap. Beiden hebben de kennis en bevoegdheid om bepaalde taken van artsen over te nemen. Dat biedt ook kansen voor de huisartsenzorg. Dit onderzoek laat zien dat praktijken en huisartsenposten al ervaring opdoen met de inzet van VS en PA, maar dat de weg naar een goede skill mix in de eerste lijn nog ondersteuning behoeft.

Lees meer


4e editie Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2016 - Voltooid leven

Het kan de afgelopen tijd niemand met ook maar enige interesse in de ethiek van de gezondheidszorg ontgaan zijn: de kabinetsreactie op het voltooid leven-rapport van de commissie van wijzen onder leiding van Paul Schnabel en het daarop volgende Kamerdebat. In het vierde nummer van TGE 2016 wordt hier aandacht aan besteed. 

Klik hier voor het Redactioneel van hoofdredacteur Gert Olthuis of hier voor de Inhoudsopgave.
 
 
Divider
In de Media
Meer bewegen en minder zitten is het devies– EuroFIT in het nieuws

In de serie Erop of eronder besteedde Een Vandaag in zijn uitzending van 7 januari 2017 aandacht aan één van de deelnemers aan EuroFIT: Martin, chefkok van voetbalclub ADO Den Haag. En in de Volkskrant van 7 januari 2017 was EuroFIT onderdeel van een beschouwing over hoe slecht zitten ècht is. 
Lees meer
Lessen uit de CPB-beoordelingen van de zorg

Een artikel van Ab Klink, Christiaan Schakel, Sander Visser en Patrick Jeurissen in de uitgave ESB Zorgstelsel van 12 januari 2017.

Lees meerVerpleegkundig leiderschap - Een interview met Getty Huisman de Waal

Met verpleegkundig leiderschap de praktijk én verplegingswetenschap verbeteren, lees de interviews van deelnemers aan het leiderschapsprogramma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' (LMNR) van ZonMw.

Lees meerMeer regie voor patiënten op hun behandelproces

Op 8 februari jl. werd Tijn Kool geïnterviewd door radio N1 over het project MedMij, dat 1 april van start gaat. In een beveiligde omgeving kunnen deelnemende patiënten in de regio Nijmegen dan een samenvatting van hun huisartsdossier raadplegen. In de nieuwsbrief van maart volgt meer info over dit project. Er is al meer te lezen over het project op de websites van MedMij en Nictiz

Ga naar het interview (A.g.v. een haperende telefoonverbinding is het interview in twee delen te beluisteren van 17.00 -18.50 en van 22.00-25.00 minuten).

 
Divider
Agenda
23 februari 2017 
Symposium 'Kostenbewustzijn in de zorg; de beleidsdirecteur, arts en patiënt aan het woord'

30 maart 2017
Promotie Nathalie Eikelenboom - Zelfmanagementondersteuning op maat voor chronisch zieken

31 maart 2017
Symposium en workshop ‘Gebruik van PROMs in de zorg
Presentatie van de PROM-toolbox met interactieve workshops

11 oktober 2017 
Online cursus - De Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg
Voor AIOS en medisch specialisten

 
Divider
© IQ healthcare Postbus 9101 Nijmegen, 6500 HB Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp