Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Externe nieuwsbrief
Juli 2021
Header
Nieuws
Subsidie voor onderzoek gender incongruentie

Het onderzoeksvoorstel "Navigating uncertainty in gender incongruence and differences in sex development” heeft € 750.000 ontvangen van ZonMw, in het kader van het Open Competition 2021-programma. Dr. Anke Oerlemans (IQ healthcare) is een van de onderzoekers verbonden aan dit project.

 
Lees meer

Nieuwe methode om eierstokkanker te voorkomen

Onderzoekers van het Radboudumc hebben onder leiding van Joanne de Hullu (Gynaecologische Oncologie), Rosella Hermens (IQ healthcare) en Nicoline Hoogerbrugge (Genetica) onderzoek gedaan naar het voorkómen van eierstokkanker bij vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie. Ze toonden aan dat de kwaliteit van leven bij deze vrouwen beter is na een eileiderverwijdering met uitgestelde eierstokverwijdering vergeleken met gelijktijdige eileider- en eierstokverwijdering.
Met een nieuwe subsidie van KWF-kankerbestrijding wordt met een langere follow-up periode van 10-15 jaar onderzocht of de behandeling ook net zo effectief is in het voorkómen van eierstokkanker.

Lees meer


Hester Vermeulen was tafeldame

Dat was ze niet bij Mathijs van Nieuwkerk maar bij de landelijke conferentie van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Deze conferentie vond plaats op 8 en 10 juni jl. Namens de V&VN schoof Hester (hoogleraar Verplegingswetenschappen bij IQ healthcare) aan als tafeldame. Samen beslissen was een belangrijk onderwerp tijdens deze talkshow, waarin ook indrukwekkende patiëntverhalen verweven waren. Hester brak een lans voor de rol van verpleegkundigen in het waardegesprek in het proces van samen beslissen.

Lees meer


 
Divider
Onderwijs
Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg
 
Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid. In deze interactieve cursus wordt ook ruim aandacht gegeven aan problemen in lopend onderzoek van cursisten.
Cursusdata 2021: 11 en 12 oktober (deze data zijn bijna volgeboekt). Data voor 2022 vindt u op onze website.

Lees meer


Ethiek in de Zorgsector
 
Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen. De 28e editie van deze postacademische beroepsopleiding start op 11 januari 2022. Op onze website leest u er alles over.

Lees meer

Ethiek in de Huisartspraktijk
 
De bestrijding van de COVID-19 pandemie brengt zijn eigen morele vraagstukken met zich mee, ook voor huisartsen. Maar morele problemen zijn niet alleen van ‘deze tijd’ en dit zijn niet de enige morele problemen in de huisartsenpraktijk. Morele vragen komen voort uit de vraag ‘wat is goede zorg?’ en ontstaan in alledaagse praktijksituaties, in de omgang met patiënten en collega’s. In deze cursus gaat u in het najaar van 2021 in zes dagdelen van 16:00 – 20:00 uur aan de slag met de morele dimensie van het huisartsenvak, waarbij alledaagse morele problemen in uw huisartspraktijk het uitgangspunt zijn. Startdatum: 14-9-2021.

Lees meerCursus ‘Suffering, Death and Palliative Care’ 
 
De cursus behandelt een scala aan ethische onderwerpen rond lijden en sterven, palliatieve zorg en medisch ondersteund sterven. De key-note lecture zal worden gehouden door dr. Els van Wijngaarden, docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek, leerstoelgroep Zorgethiek te Utrecht. 
Deze 22e editie van de advanced European Bioethics Course ‘Suffering, Death and Palliative Care’ wordt van 22 tot 25 maart 2022 georganiseerd door sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen.
 
Lees meer

 
Divider
Publicaties
Grote variatie in niet-gepast gebruik van diagnostische testen
 
Een recent gepubliceerde systematische review van onderzoekers van IQ healthcare laat zien dat diagnostische testen vaak niet-gepast worden aangevraagd, en dat er veel variatie is in de omvang van niet-gepaste diagnostiek. Voorbeelden van niet-gepaste diagnostiek zijn het gebruik van beeldvorming bij ongecompliceerde lage rugpijn of het uitvoeren van preoperatieve testen bij patiënten zonder risico. De variatie kan worden verklaard door verschillen in gebruikte definities, methoden en studiepopulaties. Deze verschillen maken het vaak moeilijk om schattingen van (vergelijkbare) diagnostische testen met elkaar te vergelijken.
 
Lees meer

Familieparticipatie op de IC

Nu dingen weer langzaamaan normaal worden, zien we gelukkig ook dat familieleden hun kritiek zieke naaste te kunnen steunen op de intensive care. Wist u dat familieleden in het Radboudumc mogen ondersteunen bij sommige zorgtaken? In dit kwalitatieve onderzoek werd de mogelijke rol van familieparticipatie tijdens het stimuleren van fysieke activiteiten van de patiënt onderzocht.

Lees meer


Werkomgeving, wat is dat precies?

Zorgprofessionals brengen dagelijks veel tijd door in hun ‘werkomgeving’. Dit is de plek in het ziekenhuis waar je werk plaatsvindt. Maar een werkomgeving is zo veel meer dan dat. Zo zijn er je collega’s, leidinggevenden, taken, middelen en verwachtingen. Bekend is dat een positieve werkomgeving invloed heeft op de kwaliteit van zorg die zorgprofessionals kunnen leveren en op het aantrekken en behouden van voldoende personeel.


Lees meer
Divider
In de media
Magma, juni 2021
‘Welk zorglandschap willen we in Nederland?  
In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden zijn de afgelopen jaren omvangrijke veranderprogramma’s doorgevoerd. Betere kwaliteit van zorg leveren tegen lagere kosten was het doel. Simone van Dulmen (IQ healthcare) was hierbij betrokken. Samen met haar collega-onderzoekers is ze geïnterviewd over dit onderzoek in het tijdschrift Magma.

Lees meer

Katholiek Nieuwsblad, 25 juni 2021
Euthanasie is niet alleen maar prachtig, waardig en mooi’
Van een laatste redmiddel om vreselijk lijden te voorkomen, is euthanasie een manier geworden om een vreselijk leven te voorkomen. Dat zeggen ethici Theo Boer en Stef Groenewoud (IQ healthcare) in een interview met Katholiek Nieuwsblad naar aanleiding van hun boek Leven met euthanasie, dat onlangs verscheen.

RN2Blend Nieuws, 15 juni 2021
‘Leefstijlgesprek aanzwengelen is leiderschap tonen’
Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl van patiënten. Ze moeten hierover het gesprek met de patiënt aangaan en daarnaast zelf het goede voorbeeld geven. Daarmee tonen zij verpleegkundig leiderschap, stelt Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare en voorzitter van het RN2Blend-onderzoeksteam. 

ICT & Health, 15 juni 2021 
Huisarts vooral positief over online inzage 
Ruim driekwart van de huisartsenpraktijken is in 2020 gestart met online inzage voor patiënten in het medisch dossier. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van het Nivel, IQ healthcare en de Universiteit Maastricht. Verder blijken veel huisartsen nog geen uitgekristalliseerde mening te hebben over hun ervaringen met online inzage.

Ditzelfde onderzoek werd ook vermeld in Medisch Contact van 9 juni 2021.

Divider
Agenda
14 september 2021
Start Ethiek in de huisartsenpraktijk


7 oktober 2021
Inaugurele rede Marianne Boenink, hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg,
IQ healthcare

11 en 12 oktober 2021
Introductiecursus kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg

27 oktober 2021
Promotie Floris Vlaanderen

12 november 2021
Promotie Julia Weijers

22 november 2021
Promotie Wytske Geense
Divider
Divider
Divider
© IQ healthcare Postbus 9101 Nijmegen, 6500 HB Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp