Copy
View this email in your browser
Jan Pieter Derksen
IN MEMORIAM
Onze dierbare Jan Pieter Derksen is op 02-06-2020 in Nijmegen vredig overleden na een periode van ziekte.
De band van Jan Pieter met Sri Aurobindo, de moeder en Auroville gaat terug tot halverwege de jaren zeventig. Jan Pieter verbleef in die tijd in een van de huizen van de Sri Aurobindo Ashram en bezocht Auroville bijna dagelijks als gids. Hij informeerde bezoekers over de droom die in Auroville wordt gerealiseerd. Hij was erg goed in zijn werk. Naast zijn moedertaal (Nederlands) sprak hij vloeiend Engels, Frans en Duits. Jan Pieter was een zachtaardige en geduldige gids die de talloze vragen over Auroville oprecht en onvermoeibaar beantwoordde.
Na zijn werk in Pondicherry woonde Jan Pieter in de Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch, voordat hij zich aansloot bij de Findhorn-gemeenschap, in Schotland. Daar ontmoette hij Sonja. Samen hebben ze twee dochters, Marjon en Samantha. De familie heeft Auroville verschillende keren bezocht.
Jan Pieter was eind jaren tachtig bestuurslid van Auroville International Nederland, wederom in de jaren negentig en gedurende een derde periode van 2009 tot 2016 was hij penningmeester van de vereniging. In deze periode vertaalde hij Sri Aurobindo's ‘The Synthesis of Yoga’
[1] in het Nederlands en schreef hij veel artikelen over zijn frequente bezoeken aan Auroville, als kandidaat-nieuwkomer.
Recent had hij de nieuwkomersperiode voltooid, ging hij bij Sunship in Auroville wonen en stond hij op het punt voorgoed terug te keren naar Auroville. Meenakshi was een van zijn mentoren tijdens zijn nieuwkomersperiode in Auroville en schreef het volgende gedicht ter nagedachtenis:
Jan Pieter and Vishnukranti *)

Vishnukranti,
the tiny plant holding tight Mother Earth with flowers bright.
Single little leaves travel long like small dots so many.
Once the monsoon sets in, this blossoming universal herb serves the needy silently.
Five petals with silky tender waves and a golden moon in the heart centre.

Vishnukranti,
the blue of Sri Aurobindo and Krishna’s consciousness covers the red soil around Matrimandir.
Pure simple and total surrender to assignments given by the Divine
A feeling of belongingness to this City of the Future.
We remember our dear brother Jan Pieter in Vishnukranti – always near, holding us together to go beyond.

*) botanical name: Evolvulus alsinoides

[1]
De Synthese van Yoga

De Synthese van Yoga verscheen tussen augustus 1914 en januari 1921 in het maandblad 'Arya” en werd kort voor verschijning door Sri Aurobindo geschreven. De Inleiding op 'De Synthese' vormt een afgerond geheel van vijf hoofdstukken dat zijn grondgedachten over Yoga goed weergeeft. Deze Inleiding verscheen in de eerste uitgave van de 'Arya' op 15 augustus 1915 en werd voltooid op 15 januari 1915. Hij maakte 25 à 30 jaar later een enigszins herziene versie ervan. Aan de Nederlandse vertaling zijn een aantal voetnoten toegevoegd, met name om de gebruikte Sanskriet terminologie nader toe te lichten. De volgende delen van 'The Synthesis of Yoga' zijn vertaald door Jan Pieter Derksen:
(1) Inleiding tot de Synthese van Yoga; voor een formaat dat geschikt is voor E-reader en iPad: Auro e-Books
Leesversie voor de computer
Afdrukversie
(2) Synthese van Yoga Deel IVHoofdstuk I - X  
(3) Synthese van Yoga Deel IV: Hoofdstuk  XI - XX 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Auroville International Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp