Copy
NIEUWSBRIEF   |    december 2015
View this email in your browser
 • De zwaarste buien in honderd jaar
 • Camp Auroville
 • Wat is spiritualiteit?
 • De Synthese van Yoga
 • Vervolmaking van gelijkmatigheid
 • Mensen - Voedsel - Muziek
 • Interview met Piero Cicionesia (deel 2)
 • In gesprek met Gijs Spoor
 • Auroville International Luxembourg
 • 2018: Auroville 50 jaar!
 • Kerstmarkt in Auroville
 • Avatar van Liefde
 • De drie geschenken
 • Mededelingen


De zwaarste buien in honderd jaar

India heeft jaarlijks last van extreme moessonregens, maar in honderd jaar regende het niet zo hard als in november en december van dit jaar. Vooral Tamil Nadu heeft te kampen gehad met ongekend zware regenval. Op 2 december 2015 viel in de provinciehoofdstad Chennai veertig centimeter regen in 24 uur. Chennai is de op vier na grootste stad van India. De met vuilnis verstopte afvoeren en haastig opgetrokken gebouwen langs wateren maken de stad kwetsbaar voor overstromingen. Volgens de gemeente staan er meer dan 150.000 illegale gebouwen in de stad en zijn meer dan driehonderd waterreservoirs, kanalen en meren drooggelegd.
Ook de omgeving van Auroville is getroffen door de zware regenval. Maar in Auroville zelf viel het mee. De Nederlander, Gerard Jak (Kireet) meldt: “Voor Chennai, Cuddalore en andere plaatsen was de afgelopen moesson een ramp, maar voor Auroville en de eco-regio van Auroville was het een genade: alle reservoirs zijn weer gevuld.” De van graniet en beton gemaakte dammen die in Auroville de afgelopen decennia onder zijn leiding werden gebouwd en onderhouden, hebben goed gefunctioneerd.
De recent gemaakte aarden dammen zoals die van Aurodam, de Internationale Zone en Hermitage hebben slechts geringe schade ondervonden. Kireet: “Deze moesson laat overduidelijk zien hoe belangrijk reservoirs zijn en dat je die continu in de gaten moet houden, onderhouden en waar nodig verbeteren”. 


Camp Auroville
voor 16-18-jarigen
15 – 23 mei 2016
 
Camp Auroville is een 9-daags onderdompelingsprogramma voor 16 t/m 18-jarigen, waarbij Auroville als een campus geldt en de bijzondere ervaring van Auroville in duurzaamheid als curriculum om van te leren en voor persoonlijke groei. Het is een programma dat zich kenmerkt door ‘leren-door-doen’, waarbij een verbinding bestaat tussen menselijke kernwaarden, ontwerp, ideevorming en praktijkgericht werk rondom verpersoonlijkte thema’s. Het doel van het programma is jongeren in staat te stellen grondbeginselen eigen te maken van ecologisch rentmeesterschap, ter bevordering van het welzijn van de mens en het milieu. Op de website van Auroville Consulting is meer informatie hierover te vinden en kan men zich aanmelden.


Wat is spiritualiteit?

Een beschouwing door jonge Aurovilianen
In het artikel ‘De spiritualiteit van Auroville’ dat in de zomereditie van AUROVILLE TODAY is gepubliceerd, werd onder meer aandacht besteed aan de jongeren van Auroville. Er werd de bezorgdheid uitgesproken dat  vele jongeren van Auroville weinig weten over Sri Aurobindo en de Moeder en dat de meeste Auroville scholen niets over hun visie communiceren.  
Inge, die is opgegroeid in Auroville en onlangs is teruggekeerd naar Auroville, nadat zij in Maastricht haar universitaire studie had afgerond, sprak naar aanleiding van het artikel met jonge Aurovilianen. Wat verstaan de jongeren in Auroville onder spiritualiteit en hoe vinden zij het dat in de scholen de visie van Sri Aurobindo en de Moeder niet wordt onderwezen? In de november-uitgave van Auroville Today kunnen we haar verslag lezen.


De Synthese van Yoga

Op 18 december 2015 is er weer een nieuw deel van de vertaling van 'De Synthese van Yoga' op de website van Aurovillle International gepubliceerd (deel IV – Hoofdstuk XI - XX). De Synthese van Yoga bestaat uit een reeks artikelen die Sri Aurobindo voor het maandblad ‘Arya’ schreef, tussen augustus 1914 en januari 1921. De Inleiding op 'De Synthese' vormt een afgerond geheel van vijf hoofdstukken dat zijn grondgedachten over Yoga goed weergeeft. Deze Inleiding verscheen in de eerste uitgave van de 'Arya' op 15 augustus 1915 en werd voltooid op 15 januari 1915. Sri Aurobindo maakte er 25 à 30 jaar later een enigszins herziene versie van.

De volgende delen van 'The Synthesis of Yoga' zijn vertaald door Jan Pieter Derksen:
(1) Inleiding tot 'De Synthese van Yoga'
(2) 'De Synthese van Yoga' - Deel IV: De Yoga van Zelfperfectie: I-X 
(3) 'De Synthese van Yoga' - Deel IV: De Yoga van Zelfperfectie: XI-XX
Aan de Nederlandse vertaling is een aantal voetnoten toegevoegd, met name om de gebruikte Sanskriet terminologie nader toe te lichten. De vertaalde delen zijn vrij te verkrijgen op de website van Auroville International Nederland.


Vervolmaking van gelijkmatigheid

Sri Aurobindo, De Synthese van Yoga, Deel IV, De Yoga van Zelfperfectie, Hoofdstuk XI, Vervolmaking van gelijkmatigheid.

Vertaling door Jan Pieter Derksen.


"Dit betekent eveneens dat een vrij hart ontdaan moet zijn van de stormvlagen van gehechtheid en hartstocht. De indringende invloed van smart, boosheid, haat, angst, de onrust van liefde, de opwinding van vreugde en de pijn van verdriet vallen dan van het gelijkmoedige hart af en wat overblijft is een ruim, kalm, evenwichtig en goddelijk iets. Die verstoringen zijn geen noodzaak van de essentiële aard van ons wezen, maar door het huidige fabricaat van onze uitwendige actieve verstandelijke en emotionele natuur en haar omgang met de omgeving gecreëerd. Het egogevoel dat ons ertoe brengt om te handelen als afgescheiden wezens, die hun geïsoleerde verwachtingen en ervaringen tot toetssteen voor de waarden van het universum maken, is voor deze stoorzenders verantwoordelijk."
"Wanneer we in eenheid met het Goddelijke in onszelf en met de geest van het universum leven, vallen deze onvolmaaktheden van ons af en verdwijnen ze in de kalme en gelijkmatige kracht en verrukking van het innerlijke spirituele bestaan. Dit woont constant in ons en transformeert de impulsen van buiten voordat ze het - via een doorgang door het verborgen instrument van zijn bestaansvreugde, de subliminale psychische ziel in ons, - bereiken.
"Door gelijkmoedigheid van het hart raken we de oppervlakkige en getroebleerde ziel van verlangen kwijt, openen we de poorten naar dit diepere zijn, brengen we zijn reacties naar voren en leggen hun ware goddelijke waarden op aan al wat op onze emotionele persoonlijkheid een beroep doet. Een vrij, een gelukkig, gelijkmatig en alles omarmend hart van spiritueel gevoel is de uitkomst van deze vervolmaking."


Mensen - Voedel - Muziek
Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economische stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld. In Auroville brengt Solitude Farm de wetenschap van permacultuur naar de dorpen in Tamil Nadu. In een filmpje dat op YouTube is gepubliceerd, wordt getoond hoe dat gebeurt.


Interview met Piero Cicionesia

DEEL 2
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van een tweedelig interview met Piero Cicionesia, die de leiding had over de bouw van de Matrimandir. In september 2015 werd deel 1 gepubliceerd. Onlangs is deel 2 ontsloten. Het interview is afgenomen door de in Auroville woonachtige journalist Francois Gautier. Het vraaggesprek roept vele herinneringen op bij hen die aan de bouw van de ziel van Auroville hebben meegewerkt.  Deel 1   |   Deel 2
Piero in Oberkochen in Baden-Württemberg, Duitsland, samen met (v.l.n.r.) de Nederlanders Ruud Lohman, Joke Knotterus en Carel Thieme, tijdens een bezoek in 1984 aan het bedrijf Carl Zeiss, de beroemde Duitse fabrikant van optische systemen, waar de kristal van de Matrimandir is gemaakt. 

 
In gesprek met

Gijs Spoor

In oktober was Gijs Spoor uit Auroville even in Nederland. Gijs is een sociaal ondernemer en heeft veel ervaring op het gebied van biologische landbouw en eerlijke producten. Hij is oprichter van UnLtd Tamil Nadu in Auroville en mede-oprichter van het onlangs in het leven geroepen IEL, het Integral Entrepreneurship Lab. Josee Lamers sprak met Gijs op 30 oktober 2015 in Amsterdam en schreef een verslag.


Auroville International

LUXEMBOURG

Auroville International Luxembourg is nog geen vereniging en heeft officieel de status van Liaison maar is een veelbelovend lid van de wereldwijde AVI-familie. Op 23 november 2015 organiseerde AVI Luxemburg een groots evenement. Marjan Meelis was erbij en doet verslag:

“Sonny Benoit heeft met veel energie, inspiratie en doorzettingsvermogen AVI Luxemburg op de kaart gezet. Op de Europese AVI bijeenkomst in Berlijn heeft ze hier verslag over gedaan en op 23 november 2015 was het zover: sprekers, afgevaardigden, belangstellenden en een tentoonstelling en stands met andere organisaties uit Luxemburg die zich inzetten voor mens, milieu en een betere(leef)wereld.
Claude Turmes, lid van het Europees parlement opende de avond met een hartverwarmende introductie over yoga, Sri Aurobindo en Auroville. Auroviliaan Ribhu Vorha nam ons vervolgens mee in alle ins en outs van zijn indrukwekkende project Wasteless. De consul voor India, Ambi Venkataraman sloot dit alles mooi af met zijn ervaringen in uitwisseling tussen Luxemburg en India. Het was een avond waar alles letterlijk en figuurlijk op een fijne en inspirerende manier samen kwam. Ribhu kreeg een uitnodiging van de consul om met Wasteless te participeren in de scholenuitwisseling tussen India en Luxemburg. Isa, als AVI-secretaris kreeg ondersteuning van Claude voor de oprichting  van een Europees paviljoen in de international zone, en veel geïnteresseerden konden nu, ook uit eerste hand, informatie over Auroville krijgen. Met de steun vanuit de gemeente en genereuze locale supporters kon Sony dit alles laten plaats vinden in de gemeenschapshal van Soleuvre met prachtige bloemen, heerlijke Indiase hapjes en Luxemburgse dranken. Al met al een goede ervaring voor alle deelnemers met een uitstekende uitstraling voor AVI en Auroville.”


2018
 
Auroville 50 jaar!

In het jaar 2018 viert Auroville haar 50ste verjaardag. Dat moedigt Aurovilianen aan om festiviteiten te organiseren, niet alleen in het jaar zelf maar ook in de aanloop naar het jubileum. Het hoofdthema van de festiviteiten is ‘Centering Within’. Het doel: viering van de geboorte en visie van Auroville, uiting geven aan de evolutie van de groei van Auroville als een laboratorium, en oproepen tot actie voor toekomstige perspectieven. 
De 50ste verjaardag wordt gevierd op 28 februari 2018, in de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders uit India en andere landen. Onlang is in Auroville een voorstel gedaan om van februari 2017 tot januari 2018 negen festivals te organiseren:
 • feb.’17:    Sustainable Community Festival 
 • mar.’17:   Bioregion Festival
 • apr.’17:    Town Planning Festival
 • aug.’17:    International Youth Festival
 • sep.’17:    Music & Dance Festival
 • okt.’17:     Film Festival
 • nov.’17:    Auroville Literature Festival
 • dec.’17:    Integral Yoga Festival
 • jan.’18:     Auroville-50 Festival 
In het jubileumjaar 2018 worden verscheidene sportevenementen en toernooien georganiseerd, zoals cricket, kabaddi, ultimate frisbee, voetbal, basketbal, tennis, zwemmen, fietsen, hardlopen, etc.. In toekomstige nieuwsbrieven zullen we melding maken van het definitieve programma en meer publiceren over de inhoud van het programma.


Kerstmarkt in Auroville
Sterren van glitterpapier, een kerstboom van cd’s, kleurige engeltjes van touw & wol, kerststollen: Manohar bezocht de kerstmarkt die in het Youth Center van Auroville werd georganiseerd en fotografeerde niet alleen de kunstzinnige creaties maar vooral de makers en de bezoekers. Een fotoreportage.
 

Avatar van Liefde

In ‘Savitri’ beschrijft Sri Aurobindo op onmiskenbare wijze het ultieme offer van ‘de Zoon van God’, Jezus, die hij beschouwde als de Avatar van Liefde:
"The Son of God born as the Son of man
Has drunk the bitter cup, owned Godhead's debt,
The debt the Eternal owes to the fallen kind
His will has bound to death and struggling life
That yearns in vain for rest and endless peace.
Now is the debt paid, wiped off the original score.
The Eternal suffers in a human form,
He has signed salvation's testament with his blood:
He has opened the doors of his undying peace.
The Deity compensates the creature's claim,
The Creator bears the law of pain and death;
A retribution smites the incarnate God.
His love has paved the mortal's road to Heaven:
He has given his life and light to balance here
The dark account of mortal ignorance.
It is finished, the dread mysterious sacrifice,
Offered by God's martyred body for the world;
Gethsemane and Calvary are his lot,
He carries the cross on which man's soul is nailed;
His escort is the curses of the crowd;
Insult and jeer are his right's acknowledgment;
Two thieves slain with him mock his mighty death."
SRI AUROBINDO, Savitri, The Way of Fate and the Problem of Pain, Part Two, Book Six - The Book of Fate, Canto Two

De drie geschenken

De wijzen uit het oosten of drie koningen zijn, binnen de christelijke traditie, de wijzen die Jezus van Nazareth na zijn geboorte kwamen vereren en geschenken van goud, wierook en mirre brachten.
De Moeder heeft eens de symbolische betekenis van de drie geschenken gegeven: 
Goud: rijkdom van de wereld en supramentale kennis; Wierook: zuivering van het vitale; Mirre: het onsterfelijk maken van het lichaam”.
Kerstboodschap (1972) van De Moeder:
"We want to show to the world that man can become a true servitor of the Divine. Who will collaborate in all sincerity?"

Mededelingen
 
 • 30 januari 2016: algemene jaarvergadering 
  Op 30 januari 2016 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden van de vereniging Auroville International Nederland. Tijdens de ALV presenteren we onder meer de secretariële en financiële jaarverslagen en wordt een nieuw bestuur gekozen. Noteer deze datum alvast in de agenda. De locatie en het programma maken we in de volgende nieuwsbrief bekend. 

 • De data van de Savitri-bijeenkomsten in 2016 zijn: 9 januari; 9 april; 2 juli; 8 oktober 2016. Voor info: hannah.a@online.nl
   
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
Copyright © 2015 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp