Copy
NIEUWSBRIEF   |    november 2015
View this email in your browser
 • Virtueel Herbarium
 • Stadstuinieren in Auroville
 • Trash to Treasure
 • Youth Link Hub
 • Landing Auroville
 • Interview met Piero
 • Sourcing our Oneness
 • De Yoga van Zelfperfectie - Werktuigen van de Geest
 • Mededelingen

Virtueel herbarium
Een van de opmerkelijkste projecten in Auroville is Pitchandikulam, dat zich al sinds 1973 inzet voor het behoud en het herstel van het oorspronkelijke groenblijvende tropische droge bos van Tamil Nadu. Pitchandikulam begon als een van de baanbrekende groengordelcommuniteiten, die zich bezig hield met herbebossing in het zwaar geërodeerde gebied. Vandaag de dag is Pitchandikulam getransformeerd tot een bewonderenswaardig ecosysteem met maar liefst achthonderd plantensoorten. Er is ook een bibliotheek en expositieruimte, die worden gebruikt voor bezoekers, die zich willen verdiepen in de biodiversiteit van het huidige Auroville. Via aantrekkelijke onderwijsprogramma’s wordt de kennis over de natuurlijke rijkdom met veel succes verspreid onder de 25 dorpen die zich rondom Auroville bevinden: de bioregio van Kaluveli. 
Sinds kort is er een online herbarium met een prachtige vormgeving. Dit virtuele herbarium is voor iedereen toegankelijk en is gemaakt door Irène Bouguerra & Nicolas Lagarrigue. Uiteraard is het herbarium mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de grondlegger van Pitchandikulam, Joss Brooks!


Stadstuinieren in Auroville

In het centrum van Auroville wordt volop gewerkt aan ‘Urban Farming’, ofwel stadstuinieren. Gino (Farm Group), Luigi (Stadsontwikkeling) en Riccardo (Coördinator Urban Farming) laten ons in een filmpje zien hoe stadstuinieren zich ontwikkelt in het hart van Auroville, niet alleen in de tuinen rondom de gebouwen, maar ook op terrassen en langs verticale wanden, die worden benut voor de teelt van groente, fruit en medicinale planten.

Meer informatie: avurbanfarming.blogspot.in


Trash to Treasure
In een nieuwe film van Gubbe Documentary laten de regisseurs Benjamin Pasquini Bogaerts & Tom Mo ons zien hoe de mede-oprichter van een NGO (Ribhu Vohra uit Auroville), een modeontwerper en een meubelmaker het bewustzijn over afvalverwerking veranderen via onderwijs en Upcycling.
Upcycling is het hergebruik van versleten kledij, kapotte huishoudtoestellen en wegwerpmateriaal tot een nieuw functioneel geheel. Bij Upcycling gaat men ervan uit dat dit duurzamer is dan klassieke energieslorpende recycling waarbij toestellen weer tot hun oorspronkelijke grondstof herleid worden.

Bezoek ook de gloednieuwe website van WasteLessIndia!


Youth Link Hub
Een van de resultaten van de Retraite die in het voorjaar in Auroville werd gehouden, is de oprichting van een jeugdorganisatie Youth Link genaamd. Tijdens de Retraite kwam aan het licht dat de jeugd van Auroville een actievere rol wil gaan spelen in de opbouw van de stad. De oprichting van Youth Link is inmiddels een feit en de organisatie heeft een document gepubliceerd met de titel: Youth Link Hub
 

Landing Auroville
Onlangs is er in Auroville een filmpje gemaakt van acht minuten, waarin een oproep wordt gedaan voor de aankoop van land, dat wordt bedreigd door speculanten en projectontwikkelaars. De film begint met beelden van het geërodeerde land, zoals het was bij de inauguratie van Auroville, en de vraag: “Wie zou zich een erbarmelijker en meer verlaten grondgebied kunnen voorstellen om ‘De Stad die de Aarde nodig heeft’ te creëren?” Daarna volgt de film het spoor van de pioniers, die gehoor gaven aan de oproep van de Moeder. Vandaag de dag, bijna vijftig jaar later, is het land getransformeerd en wordt een groene stad gebouwd door een paar duizend mensen die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld, met in het centrum de ziel van de stad: de Matrimandir. De film eindigt met de woorden: “Auroville is een wieg voor de toekomst; om haar rol te kunnen vervullen, is het nodig dat haar fysieke lichaam compleet is”. 
Onze bijdragen zijn hard nodig en zelfs noodzakelijk om Haar Droom te kunnen realiseren. Op 15 augustus 2015 is de tweede fase van de campagne 'Acres for Auroville' (A4A) ingeluid, met als doel alle ontbrekende stukken land aan te kopen in het gehele stadsgebied. Tegelijkertijd is er een campagne gestart voor de groengordel rondom Auroville: GreenAcres. Actuele informatie over beide campagnes, compleet met visiedocumenten, foto’s, video’s, kaarten en vouwblad, is te vinden op www.colaap.org.

Interview met Piero
In september 2015 is het eerste deel van een tweedelig interview met Piero Cicionesia gepubliceerd. Piero had de leiding over de bouw van de Matrimandir. Het interview is afgenomen door de in Auroville woonachtige journalist Francois Gautier. Het vraaggesprek roept vele herinneringen op bij hen die aan de bouw van de ziel van Auroville hebben meegewerkt.      
Van links naar rechts:
Piero Cicionesia, Ramanathan, Alain Grandcolas, Roger Anger

Sourcing our Oneness
Onder de titel 'Sourcing our Oneness', is een reeks programma's georganiseerd voor ontmoetingen tussen deelnemers van Auroville, Sri Aurobindo Ashram, Sri Aurobindo Society, The Golden Chain Broederschap, World Union, Sri Aurobindo's Actie, Auroville International, SACAR en Delhi Ashram Branch. 
Het streven is om het samenkomen van mensen uit verschillende achtergronden te faciliteren en creëren van een gemeenschappelijk platform. Het eerste programma in deze reeks werd georganiseerd in het Unity Pavilion, Auroville op 31 mei 2015. Het tweede programma, met als thema ‘Harmonie’, werd georganiseerd door de Sri Aurobindo Society in het Sharanam-gebouw van de Sri Aurobindo Ashram op 25 oktober 2015. Hieraan hebben ongeveer 60 mensen deelgenomen. Aloka heeft er een ATB-sessie gegeven. Daarna organiseerden Helena en Inge gespreksgroepen en werd een bezoek gebracht aan het Lake Estate van de Ashram. Via Facebook kunnen we het volledige (foto)verslag lezen

 


Sri Aurobindo

De Synthese van Yoga


De Yoga van Zelfperfectie - Werktuigen van de Geest
“Als we een actieve volmaaktheid van ons wezen willen bereiken, dan is zuivering van het functioneren van de instrumenten, die we momenteel voor een muziekstuk vol wanklanken gebruiken, een eerste noodzaak. Ons wezen op zich, de ziel of goddelijke Werkelijkheid, heeft geen zuivering nodig. Het is immer puur en onaangetast door de onvolkomenheden van zijn instrumenten of het gestuntel van verstand, hart en lichaam in hun werk, – in de woorden van de Upanishad: ‘evenmin als de zon door de tekorten van het waarnemend oog geraakt of besmeurd wordt’. Verstand, hart, begeerteziel en leven in een lichaam zijn zetels van onzuiverheid en moeten gecorrigeerd worden, wil de geestelijke activiteit volmaakt haar werk kunnen doen, zonder door haar huidige, grotere of kleinere, concessies aan het misleidend genot van de lagere natuur getekend te worden. Wat gewoonlijk zuiverheid van leven wordt genoemd, is ofwel een ontkennend blanco bestaan, een vrijheid van zonde door ieder verkeerd geacht handelen, voelen, denken of willen constant te onderdrukken, ofwel - de hoogste negatieve of passieve zuiverheid – volledig Godtevreden en inactief zijn, de voelsprieten van het denken en de ziel van verlangen compleet verstillen, wat tot de ultieme vrede van quiëtistische disciplines leidt. Dan immers verschijnt het spirituele in de volle, eeuwige zuiverheid van zijn onbevlekte essentie. En eenmaal dat bereikt, valt er verder niets meer te doen of genieten.
Maar in deze Yoga staan we voor het moeilijkere probleem: dat van een alomvattend, onverzwakt, zelfs toegenomen en krachtiger handelen, dat op volmaakte bestaansvreugde is gegrondvest en op de zuiverheid van zowel de instrumentele natuur van de ziel als de geestelijke wezenlijke natuur. Hoofd, hart, leven en lichaam moeten Goddelijk werken verrichten, alle werken die ze nu doen en zelfs meer, maar op goddelijke wijze, wat ze nu niet doen. Dit verschil in probleemstelling moet de zoeker naar perfectie zich als eerste eigen maken: doel is niet een negatieve, remmende, passieve of quiëtistische, maar positieve, stimulerende en actieve zuiverheid. Een goddelijk quiëtisme ontdekt de vlekkeloze eeuwigheid van de Geest, een goddelijk kinetisme voegt daar een eerlijk, zuiver en oprecht handelen van de ziel, van het verstand en van het lichaam aan toe.”

(vertaling: Jan Pieter Derksen
Mededelingen
 
 • De data van de Savitri-bijeenkomsten in 2016 zijn: 9 januari; 9 april; 2 juli; 8 oktober 2016. Voor info: hannah.a@online.nl
   
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
Copyright © 2015 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp