Copy
NIEUWSBRIEF   |    januari 2016
View this email in your browser
 
 • Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering
 • Nieuwjaarsboodschap 2016
 • Acres for Auroville 2016
 • AGP workshops 2016
 • Botanische Tuinen in Auroville
 • Biologische landbouw in Auroville
 • PAALAM   |   பாலம்
 • Savitri-bijeenkomsten in Nederland
 • Savitri-weekend met Rod Hemsell
 • Auroville Radio  |  Luisteraarsonderzoek
 • De Werking van Gelijkmatigheid
 • Mededelingen
 • Agenda Algemene Ledenvergadering
 • Auroville in België
UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering

Op 30 januari 2016 zal een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden van de vereniging Auroville International Nederland. Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden / aspirant-leden.  

LOCATIE
Centraal Wonen Mozaïek, De Hofkamer, Wachterslaan 239, 6523 RV Nijmegen

PROGRAMMA
13.00   inloop
13.30   ALV (zie agenda onderaan deze nieuwsbrief) *)
15.00   pauze
15.30   presentaties / dialoog 
17:00   afsluiting

AANMELDING
Aanmelding graag via een bericht naar de secretaris.

 

NIEUWJAARSBOODSCHAP 2016
Sri Aurobindo Ashram
Foto: Nieuwjaarsdageraad bij de Matrimandir, 01.01.2016 door Lisbeth
“Staak innerlijk met gedachte en woord, wees onbeweeglijk in jezelf, kijk omhoog in het licht en naar buiten in het uitgestrekte kosmisch bewustzijn om je heen. Wees meer en meer een met de helderheid en de uitgestrektheid. Dan zal Waarheid op je neerdalen van boven en op je instromen vanuit alles om je heen.”  -  Sri Aurobindo

“Cease inwardly from thought and word, be motionless within you, look upward into the light and outward into the vast cosmic consciousness that is around you. Be more and more one with the brightness and the vastness. Then will Truth dawn on you from above and flow in on you from all around you.” - Sri Aurobindo

Acres for Auroville 2016
De tweede fase van de grootscheepse campagne ‘Acres for Auroville’ (A4A) verloopt voorspoedig. Op 15 augustus 2015 werd deze fase ingeluid, met als doel alle ontbrekende stukken land aan te kopen in het gehele stadsgebied. Tegelijkertijd werd er een campagne gestart voor de groengordel rondom Auroville: GreenAcres. 
Een nieuwe powerpoint-presentatie is in de maak en zal in februari 2016 voor het eerst worden getoond tijdens de jaarvergadering van Auroville International in Auroville. Om alle donateurs van de afgelopen jaren en donateurs in het komend jaar te bedanken, heeft Lands for Auroville Unified-LFAU, Acres for Auroville en GreenAcres deze kaart gemaakt (klik op de afbeeldingen voor een vergroting):
Actuele informatie over beide campagnes, compleet met visiedocumenten, foto’s, video’s, kaarten en vouwblad, is te vinden op www.colaap.org.
       workshops in 2016

In Auroville is er een platform dat als doel heeft verschillende belanghebbenden die woongebieden voor de toekomst op aarde voorzien bijeen te brengen. Het gaat hier om woongebieden die ecologisch, sociaal en economisch verzorgend zijn. Het platform heet Auroville Green Practices (AGP) en bestaat uit professionals die hun visie en ervaring delen in de vorm van plenaire lezingen, participatieve sessies en paneldiscussies om de kernvragen over duurzaam geïntegreerde menselijke leefgebieden aan te spreken. Auroville Green Practices wordt beheerd door Auroville Consulting. Een overzicht van workshops die in 2016 worden georganiseerd, is te vinden op: agpworkshops.com.

Botanische tuinen

In de november2015-uitgave van deze nieuwsbrief namen we een kijkje in het virtueel herbarium van Pitchandikulam. In deze editie wijzen we op een website van de botanische tuinen van Auroville en de prachtige zoekmachine, die is gemaakt om de bezoeker te helpen bij het vinden van informatie over tropische plantensoorten. 
De informatie op deze site is van de Auroville Botanische Tuinen en verwante projecten in heel India. Iedereen kan zich inschrijven en meedoen om deze encyclopedie te vervolmaken, door het uploaden van informatie en beeldmateriaal.
The Temple Groves
Het team van de Auroville Botanische Tuinen onderhoudt ook een eigen video-kanaal op Vimeo. In een recent filmpje neemt eco-leraar Satyamurthy ons mee naar drie heilige bossen in de buurt van de plaatselijke tempels van Pudupet, Periyamudhaliarchavady en Kottakarai en vertelt over de oorspronkelijke staat van het Tropical Dry Evergreen Forest (TDEF), en de relatie tussen tempelgoden en deze bossen.
[klik op de afbeelding om de video te bekijken] 

Biologische landbouw

Onlangs is een filmpje op Vimeo gepubliceerd dat is gemaakt om agrariërs in Tamil Nadu te vertellen wat biologische landbouw inhoudt. 
Het informatieve filmpje is in het voorjaar van 2013 door Tom Morris opgenomen en laat de medewerkers van verscheidene boerderijen in Auroville aan het woord: Vivek & Priya (Buddha Garden), Deepika (Pebble Garden), Jeff, Murugan en Velu (Discipline Farm), Tomas (Anapurna Farm), Ramesh (Kalpavruksha Farm), Rajeev (Deepanam School) en Khalid (Windarra Farm). 
[klik op de afbeelding om de video te bekijken]

PAALAM   |   பாலம்

‘Paalam’ (brug in Tamil) is een project dat streeft naar eenwording en welzijn tussen Auroville en de lokale dorpen. Het project werd op 29 november 2015 gelanceerd in het EenheidsPaviljoen door Village Action Group, Youthlink, Bio Region Group en L'Avenir d'Auroville /Town Development Council, samen met jongeren uit achttien dorpen in de directe omgeving van Auroville. 
Het project heeft tot doel de banden te verstevigen tussen Auroville en de jongeren die actief willen meewerken aan doelen die bijdragen aan een gezonde relatie en aan initiatieven die ook op de lange termijn bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de bio-regio. Moris, Bridget (Auroville Village Action Group) en Madhu (Youthlink) schreven een verslag.
Om een goede relatie met de lokale bevolking te onderhouden, is het voor Aurovilianen noodzakelijk om de lokale cultuur te begrijpen en respecteren. Voor de lokale bevolking is het van belang de verbinding met de eigen cultuur niet te verliezen. Het cultureel centrum Mohanam verzorgt hiertoe verscheidene programma’s.
[klik op de afbeelding om de video te bekijken]


SAVITRI-bijeenkomsten in Nederland

De data van de Savitri-bijeenkomsten in 2016 zijn: 9 januari; 9/10 april; 2 juli; 8 oktober 2016.

Het boek ‘Savitri – A Legend and A Symbol’ wordt beschouwd als een van de belangrijkste werken van Sri Aurobindo. Het is geschreven in prachtig poëtisch Engels en bestaat uit drie delen en twaalf boeken. Ieder boek is onderverdeeld in canto’s, behalve de boeken acht en elf, die uit één canto bestaan. Boek twaalf is de epiloog. Als uitgangspunt voor dit gedicht van meer dan 700 bladzijden heeft Sri Aurobindo de legende van Savitri uit de Indiase mythologie genomen. 
In Nederland is er een Savitri-leesgroep die doorgaans vier maal per jaar bij elkaar komt, om de drie maanden. Meestal op de tweede zaterdag van de maand en meestal in Amersfoort, in de ‘Hof der Toekomst’. Mocht je belangstelling hebben voor de leesgroep, neem dan contact op met: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108. Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te lezen! 


SAVITRI-weekend met Rod Hemsell

9 & 10 april 2016 in Amersfoort

 

Op 9 en 10 april 2016 is er een SAVITRI-weekend met Rod Hemsell uit Auroville.
Aanmelding: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108
Voorproefje
Een introductie tot Savitri door Rod Hemsell, in vijf delen
(opgenomen op 24 february 2013): 

Deel 1: Evolutionary spirituality”
Sri Aurobindo’s yoga of transformation, beyond liberation
Deel 2: Vedic structure”
Sri Aurobindo’s source of inspiration for Savitri in the Rig Veda
Deel 3: Mantra and quantitative meter”
Sri Aurobindo’s technique of mantric transmission in English
Deel 4: The divine shakti”
The invocation of Savitri is a force of spiritual transformation
Deel 5: Supermind”
The consciousness that is the goal of evolution
 
Luisteraarsonderzoek

Wie luistert er wel eens naar Auroville Radio? Auroville Radio geeft niet alleen informatie over de idealen van Auroville maar vooral ook over hoe het is om er te leven en werken. Auroville Radio doet dat via nieuwsberichten, aankondigingen, interviews, muziek, rechtstreekse uitzendingen van conferenties, workshops 
en allerlei culturele opvoeringen door Aurovilianen en bezoekers. Heb je ideeën over hoe de Auroville Radio de programmering kan verbeteren? Renu roept ons op om mee te doen aan een luisteraarsonderzoek.

De Werking van Gelijkmatigheid

Sri Aurobindo
De Synthese van Yoga
De Yoga van Zelfperfectie 

Vertaling door Jan Pieter Derksen

‘De belangrijkste taak van de Sadhaka, leerling, is erop toezien dat hij een volledige gelijkmatigheid bezit en hoe ver hij daarin gevorderd is en zo niet, waar er een leemte is en gestaag zijn wil over zijn natuur laten gelden of de wil van de Purusha uitnodigen om de tekortkoming en haar oorzaak kwijt te raken. Hij moet zich vier dingen eigen maken; eerstens samata, gelijkmatigheid, in de meest concrete praktische betekenis van het woord, vrij zijn van mentale, vitale en fysieke voorkeuren, God's werking binnen in hem en rondom hem geheel en al en gelijkelijk aanvaarden; tweedens shanti, een diepe vrede zonder enige onrust of verstoring; ten derde een positief innerlijk spiritueel geluk en spirituele ongedwongenheid van de natuurlijke persoonlijkheid die onverstoorbaar is, sukham; en ten vierde, een heldere lach en vreugde van de ziel in haar omhelzing van het leven en bestaan.
Gelijkmatig zijn betekent oneindig en universeel zijn, zich niet beperken, zich niet vastpinnen op deze of gene vorm van denken en leven, met hun partijdige voorkeuren en verlangens. Maar omdat de mens zich vanwege zijn huidige normale natuur aan zijn mentale en vitale formaties houdt en niet in de vrijheid van zijn spirituele bestaan leeft, is het zijn normale conditionering om daaraan en aan de verlangens en voorkeuren die ze met zich meebrengen, gehecht te zijn. Aanvankelijk is het onvermijdelijk dat we dit moeten accepteren en blijft het buitengewoon moeilijk daarvan los te komen en misschien is dat ook niet geheel mogelijk zolang we gedwongen zijn om denken en voelen als het voornaamste werktuig voor ons handelen te gebruiken. Tenminste de angel uit deze patronen halen, ook al verdwijnen ze daarmee niet, is daarom een eerste belangrijke stap. We moeten ze op zijn minst van hun grootste hardnekkigheid, hun huidig egoïsme en hun voornaamste greep op onze natuur ontdoen.’ 

Mededelingen
 
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.
Auroville - januari 2016   |   foto: Eric Avril
*)
Agenda

Algemene Ledenvergadering 
AVI Nederland / België

Datum: zaterdag 30 JANUARI 2016
Ontvangst: 13:00 uur
Aanvang: 13:30 uur
Locatie: Centraal Wonen Mozaïek, De Hofkamer, Wachterslaan 239, 6523 RV Nijmegen
 1. Opening
 2. Vaststellen aantal stemmen (eventuele vertegenwoordiging via machtiging)
 3. Ingekomen stukken & mededelingen
 4. Vaststellen begroting 2016 (toelichten begrotingselementen & contributie)
 5. Overzicht / analyse van de donaties
 6. Activiteiten van het afgelopen jaar
 7. Verkiezing bestuur: voorstellen kandidaten, benoeming bestuursleden en décharge van het huidige bestuur voor het gevoerde beleid;
 8. Verkiezing leden in de op te richten kascommissie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Auroville in België

Auroville International Nederland vertegenwoordigt Auroville niet alleen in Nederland maar ook in België. Het is daarom van belang dat in het nieuwe bestuur van de vereniging ook minstens één persoon uit Vlaanderen plaatsneemt. Maurice Baptist is al enige jaren onze contactpersoon in België en is gevraagd om zich kandidaat te stellen als nieuw bestuurslid. Maurice heeft hierop positief gereageerd. Over de activiteiten in België meldt Maurice: “In België zijn we met een groepje van vier die elkaar af en toe ontmoeten. We beschikken over een tentoonstelling over Auroville met 16 banners, die we willen gebruiken om Auroville beter bekend te maken". 
"Momenteel doen we een actie onder vrienden voor het Land Fund en een andere fondsenwerving voor Valarchi Education,  een project dat studenten uit kansarme gezinnen ondersteunt. We werken samen met onze vrienden in Nederland en we denken mee over het Europees paviljoen voor de Internationale Zone”.  
De groep in Vlaanderen nodigt geïnteresseerden van harte uit om contact op te nemen via email of telefoon (+32(0)4742.479.91) en samen te werken.

Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland en België;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoud de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp