Copy
NIEUWSBRIEF   |    juli 2016
View this email in your browser
De juli-uitgave van de digitale nieuwsbrief van Auroville International Nederland staat weer boordevol koppelingen naar diverse berichten, foto’s en video’s. Zo zijn er fotoverslagen van Marco Saroldi, video-interviews gemaakt door de cineast Yatra Srinivasan en er is een verslag van de bijeenkomst over de economie van Auroville, gehouden te Amersfoort op 16 juni 2016. Er is ook een verslag door Josee Lamers over het bezoek aan Nederland van Ruslan, die in Auroville werkt aan een experiment integratieve geneeskunde, waarbij het beste uit de allopathische en de alternatieve geneeswijzen worden gecombineerd. Verder zijn er koppelingen naar onder meer de Bristol Lezing door Joss Brooks, tv-interviews met Satprem (1980/1981) en delen we informatie over de spirituele betekenis van bloemen. 
 • Ruslan: integratief genezen in Sante
 • Afgelopen week in Auroville
 • Wat is jouw bijdrage aan Auroville - deel 2
 • AUROVILLE economie? In gesprek met Gijs en Henk, Amersfoort 16 juni 2016 
 • Wandeling 15 augustus 2016
 • Joss Brooks - de Bristol Lezing
 • Satprem - De tv-interviews van 1980 / 1981
 • De spirituele betekenis van bloemen
 • Niet eerder gepubliceerde foto’s
 • Jezelf kennen en jezelf beheersen
 • De Absoluutheid van de Overwinning
 • Vuurjongleurs in Auroville
 • Auroville Today
 • Nieuwsbrieven van AVI UK, USA, Deutschland, France
 • Mededelingen
 • Lidmaatschap


Ruslan: integratief genezen in Sante
Na een drieweekse artsenconferentie in Denemarken zijn dokter Ruslan en zijn vrouw Rima een paar dagen op bezoek in Nederland. Jeanique Willems en Josee lamers spraken met hen op zaterdagavond 2 juli in Amsterdam.
Ruslan werkt in Auroville aan een experiment integratieve geneeskunde, waarbij het beste uit de allopathische en de alternatieve geneeswijzen worden gebruikt. In Auroville is grote waardering voor de integratieve geneeswijze en het internationale netwerk groeit. Op de Deense artsenconferentie bleek de aanpak van Sante uniek te zijn. Klik op de afbeelding hierboven voor het verslag van de ontmoeting in Amsterdam.


Pranayama workshop door JV
Op 22 juni 2016 gaf JV Avadhanulu voor de tweede keer een Pranayama workshop in La Danse in Edam. En dit keer deed zijn vrouw ook mee, zie foto hieronder, links achterin.
Ank en Femke waren de gastvrouwen, zij leiden twee keer per week een yogabijeenkomst in La Danse. Van de 22 deelnemers was een derde op herhaling. Ze hadden in 2015 al een keer meegedaan aan deze workshop, maar wilden even opfrissen voor hun praktijk. Voor de anderen, merendeels van buiten, zelfs uit Amsterdam, was het nieuw, alhoewel de meesten wel bekend waren met yoga of Pranayama, of beide.
Na de opening door gastvrouw Ank vertelde Josee wat over Auroville en moedigde aan om de oefeningen zeker een maand iedere dag een half uur te doen. Het effect op je welzijn en gezondheid merk je vooral als je de oefeningen een tijdje doet. Het is weldadig en fijn om de dag door de Pranayama met goede energie te beginnen. JV vertelde hoe hij met deze oefeningen hersteld was van een ernstige hartkwaal en inmiddels al 19 jaar langer leefde dan de artsen hadden verwacht. Bij elke oefening legde hij uit waarvoor het goed is. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Enkele deelnemers vroegen JV of hij een webinar wilde geven vanuit India om de praktijk te ondersteunen. Wie weet krijgen we een bericht, hij heeft er nog geen ja of nee op gezegd. Behalve het A4tje waar de oefeningen op staan, kreeg ieder die zich had opgegeven, dezelfde avond per email een uitgebreide hand out van 12 pagina’s toegestuurd: met foto’s en uitleg per oefening en door Wim van Megen voorzien van een mooie vormgeving. (JL)


Afgelopen week in Auroville
Marco Saroldi maakt sinds februari wekelijkse fotoreportages in Auroville met de werktitel ‘Last Week in AV'.
De eerste ‘Last Week’ was een fotoverslag van evenementen die in Auroville plaatsvonden in de week van 8 februari 2016. Op onze website zijn alle beeldrapportages die Marco sindsdien heeft gepubliceerd terug te zien.


Yatra Srinivasan:

'Wat is jouw bijdrage aan Auroville?'


deel 2
In de juni-uitgave van onze nieuwsbrief hebben we deel 1 van een serie video-interviews met Aurovilianen getoond. De serie is gemaakt door de cineast Yatra Srinivasan, die de interviews wil gaan verwerken in een documentaire ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Auroville. De Aurovilianen die in de vorige editie in beeld kwamen, waren: Bernard, Kripa, Torkil en Renu. Hieronder komen Jaya, Marie Claire, Marc en Marco aan het woord. Als je op de afbeeldingen hieronder klikt, kun je de interviews bekijken.AUROVILLE economie?

in gesprek met Gijs en Henk

Amersfoort 16 juni 2016
Uitgenodigd waren econoom Henk Thomas (auteur van het boek ‘Economics for People and Earth, The Auroville Case 1968-2008’, dat hij samen schreef met Manuel Thomas) en Auroviliaan Gijs Spoor (oprichter Unlimited Tamil Nadu en Integrated Enterprises Lab in Auroville). Er waren twaalf deelnemers waaronder twee ex-stagiaires van Gijs die voor Tamil Nadu Unlimited hadden gewerkt. Henk lichtte, in vervolg op zijn presentatie bij SAIIER op 26 februari 2016 in Auroville, zijn ervaringen aldaar en de laatste bevindingen over de economische data van Auroville toe. Zijn boek Economics zal geactualiseerd worden tot 2015. Henk zal de beschrijving van een aantal individuele bedrijven toevoegen en een reflectie geven op de ontwikkeling van de economie in Auroville. Hij verwacht dat het eind augustus 2016 als E-book zal verschijnen en houdt ons op de hoogte. Gijs vertelde over de begeleiding in Auroville en Tamil Nadu van sociale ondernemingen als game changers voor de toekomst zoals Ecofemme, Waste Less en Shristi Village.
Geen groei
Hiermee hadden we tegelijk de economische theorie en de economische praktijk van Auroville in huis, en het bleek dat beide sprekers veel herkenden in elkaars verhaal en, mede geholpen door vele vragen van de aanwezigen, tot enthousiaste uitwisseling kwamen over de uitwerking van de positieve en negatieve aspecten op de economie van Auroville. Henk gaf aan dat het algehele beeld nu zorgelijk tot zeer zorgelijk is: geen groei in Auroville zowel demografisch als economisch. Lastig is dat data en documentatie ontbreken om de stagnatie in de groei van de bevolking en de economie te verklaren. Gijs meldde dat vele bottom-up initiatieven tot nieuwe economische wegen een positieve impact hebben. Gememoreerd werd dat de Retreat vorig jaar een enorme opleving en opening teweeg had gebracht, maar, voegde Gijs toe, dat kost zoveel energie, dat zoiets maar een keer in de tien jaar mogelijk is, bij wijze van spreken. Van de vele projecten die nadien zijn ingediend, ook door Integral Entrepreneurs Lab, konden er weinig gehonoreerd worden. En dat doet zeer. Uiteenlopende krachten strijden om voorrang. Op sommige terreinen, zoals in de bio regio, is heel veel bereikt, maar op sommige andere terreinen zoals de bedrijven lijkt de wereld zich sneller te ontwikkelen.  
Sociaal psychologische factoren
Waar Henk zegt dat de psychologische factor een rol speelt bij de moeizame ontwikkeling van de bedrijven en economie, naast de blokkades op de weg om kapitaal aan te trekken en risico’s te nemen, bevestigt Gijs dat het vele (oud) zeer, onverwerkte teleurstellingen en wantrouwen binnen Auroville samenwerking en nieuwe ontwikkelingen in de weg staan. Het lijkt er bijna op dat dit soort sociaal psychologische factoren eerst geadresseerd dienen te worden voordat er weer ruimte voor verdere (economische) groei kan zijn. Een goed initiatief vindt Gijs het project van Koodam met een open aanbod voor conflict oplossing. De dialoog zou meer opgepakt kunnen worden in de samenwerking: inspireren, communiceren en enthousiasmeren blijft belangrijk. Ook kunnen economische ontwikkelingen op het oog tegenstrijdig lijken, maar in wezen niet zijn in de fase van ontwikkeling. Zoals het naast elkaar bestaan van de economy in kind, door de Moeder voorzien maar door sommigen als ideologie neergezet, en de cash economy die een rol vervult om minder afhankelijk te worden van donaties van buiten. Op het naast elkaar functioneren zou meer visie ontwikkeld kunnen worden met een groeiperspectief. Wat werkt, wat werkt niet, wat is al geprobeerd met en door bedrijven? Er is al veel neergezet; laat Auroville vooral rekenschap geven van het hier en nu en allerlei positieve input naast initiatieven als een investeringsfonds voor bedrijven waarmee het vroegere Revolving Fund wordt geïnnoveerd. Laat het streven naar een meer wederkerige 'in kind' dan een 'cash' economie zicht geven op een duurzaam groeiperspectief en ruimte geven aan de dialoog. 
Onze bijdragen
Bij afsluiting van de bijeenkomst, waarbij de sprekers en ieder bedankt werden voor de diepte en de openheid van het gesprek, vroeg de voorzitter Gijs om aan te geven waarin AVI NL zijn werk voor de Integral Entrepreneurship Lab (IEL) en Unlimited Tamil Nadu gericht zou kunnen steunen. Op 7 juli antwoordde hij na een vergadering met de IEL: “We want to recruit and mentor a full time person (can be a rotating role for student or youth) to sit at the IEL secretariat and collect intel about economic experiments in AV: what is being tried out? with which aims? what is working? why? what not? why?”. Met de focus op documentatie kan materiaal verzameld worden om te leren en reflecteren op business cases, nieuwe modellen te ontwikkelen, gebruiken voor entrepreneurs scholing en gerichte expertise van buiten aantrekken. Het is een goed begin. Daarnaast willen we als AVI NL ook bijdragen stimuleren voor steun aan het investeringsfonds van IEL in oprichting. Wil je bijdragen aan deze projecten: business reporter en/of Dutch Investeringsfonds IEL? Dat kan op verschillende manieren, door bekendmaking van deze vacature voor stagiaires (9 maanden minimaal), bijdragen in natura (lap top, boek drukken, kennis aanbieden) en natuurlijk ook met donaties. Donaties via Auroville International Nederland zijn fiscaal aftrekbaar, vermeld dan Gijs/ business reporter of Gijs/Dutch Investeringsfonds bij de overschrijving naar onze bankrekening. Geef daarbij ook je naam en telefoonnummer zodat we eventueel contact kunnen opnemen. 
(MM & JL)


15 augustus 2016 

Wandeling in De Millingerwaard
Ook dit jaar organiseert de vereniging weer een wandeling naar de Millinger Theetuin, midden in het prachtige natuurgebied ‘De Millingerwaard’, ter gelegenheid van de geboortedag van Sri Aurobindo. 
Omdat het midden in een natuurgebied ligt en alleen te voet (of fiets) bereikbaar is, kun je bij gebruik van een navigatiesysteem het beste het adres van het parkeerterrein invoeren (Duffeldijk in Kekerdom) ofwel het adres van het Wilderniscafé de Waard van Kekerdom dat 50 meter verderop ligt (Wilderniscafé ‘De Waard van Kekerdom’, Weverstraat 94, 6579 AG Kekerdom).
Parkeren kost € 3,-; het is handig om dat contant bij de hand te hebben, want er is geen wisselautomaat. De kosten voor entree in de Millinger Theetuin bedraagt € 5,- (inclusief 1 consumptie). Je kunt er ook per fiets komen. We verzamelen voor het Wilderniscafé de Waard om 13:00 uur en starten gezamenlijk de wandeling om 13:15 uur. De wandeling is 2 km en duurt 20 minuten tot een half uur. Iedereen is van harte welkom! Graag aanmelden door een berichtje te sturen naar de secretaris van AVI NL.


Joss Brooks

De Bristol Lezing
In oktober 2014 gaf Joss Brooks een lezing voor ‘The Converging World’, een organisatie in het Verenigd Koninkrijk die tot op heden de aanplant van 17.000 bomen in Tamil Nadu, India heeft gefinancierd. Deze lezing is nu via YouTube te bekijken
Joss groeide op in Tasmanië, kwam in 1970 naar Auroville en stichtte daar de Pitchandikulam gemeenschap in 1973. Sindsdien is Pichandikulam omgetoverd tot een compleet ecosysteem met meer dan 800 plantensoorten. Nu zet Joss het werk voort in andere delen van Tamil Nadu.


Satprem

De tv-interviews van 1980 / 1981
De twee interviews met Satprem die in 1980 en 1981 voor de TV werden vastgelegd, zijn nu ook met Engelse ondertiteling te bekijken. Het eerste interview werd afgenomen door Georg Stefan Troller; het tweede en veel langere interview door Davide Montemurri en verfilmd tot ‘L'Uomo Dopo L'Uomo’ (De Mens na de Mens).   
Interview 1    |    Interview 2
Satprem (30 oktober 1923 – 9 april 2007) volgens de burgerlijke stand Bernard Enginger, is een Fransman die altijd met heimwee heeft teruggedacht aan zijn jeugd aan de kust van Bretagne. In de Tweede Wereldoorlog trad hij toe tot het verzet; hij werd, net twintig, door de Gestapo opgepakt en heeft anderhalf jaar in Duitse concentratiekampen doorgebracht. Diep door die ervaring getekend, werd hij na de oorlog een exponent van de problematiek en de levensvisie van het existentialisme (André Gide en André Malraux). 
Satprem werkte korte tijd in de koloniale administratie van Pondicherry, maar kon het nergens harden en trok op avontuur uit in Frans-Guyana, Brazilië en Afrika. In Pondicherry had hij echter de darshan van Sri Aurobindo en de Moeder gehad en hij droeg Sri Aurobindo’s The Life Divine zelfs in de regenwouden van Amazonië met zich mee. Na zijn omzwervingen ging hij in 1953 terug naar Pondicherry om er de Moeder te ontmoeten en zich, tegen zijn individualistische en rebelse aard in, in de Ashram te vestigen. 
In 1959 liet de Moeder hem de volgeling worden van een zeer bekwame tantrische yogi, tevens hoofdpriester van de grote tempel van Rameshwaram. Met een andere yogi als leidsman trok hij daarna gedurende zes maanden als sanyassin (bedelmonnik) door India en ontving de initiatie van de sanyassins. Aan de hand van die ervaringen heeft hij later de roman Par le corps de la terre, ou Le Sanyassin geschreven.
Maar ‘de vogel keerde altijd naar het nest terug’, naar de Ashram in Pondicherry, naar de Moeder. De vele gesprekken die Satprem met de Moeder voerde, legde hij vast met behulp van een bandrecorder. Zo is de Agenda ontstaan. Hij had onder leiding van de Moeder Sri Aurobindo, ou L’Avonture de la conscience geschreven, een boek dat zovelen bekend heeft gemaakt met Sri Aurobindo en de Moeder. Hij had haar nog La genese du surhomme, ‘de genesis van de supermens’, voorgelezen, een essay dat door haar ten zeerste werd geprezen. Na haar heengaan schreef hij de trilogie Mère, ‘Moeder’, waarin hij voor het eerst het onschatbare materiaal van de Agenda, waar hij toen als enige over beschikte, ontleedt en becommentarieert. Le mental des cellules is een kristallisatie van de trilogie, en in Gringo, Evolution II en de daarop volgende werken doet hij verslag van zijn eigen ontwikkeling. 

Interview 1    |    Interview 2


De spirituele betekenis

van bloemen
De Moeder heeft de meeste in Zuid-India bekende bloemen een naam gegeven in overeenkomst met hun innerlijke aard, met hun ware vibratie. Deze betekenis bleek achteraf te kloppen met die gevonden door de oude Indiase tradities van religieuze devotie en plantheelkunde. Op de website ‘Blossom like a Flower’ kunnen we kennis maken met de spirituele betekenis die de Moeder aan bijna 900 bloemen heeft gegeven.
Vanaf het begin van de Ashram in 1927 gebruikte de Moeder bloemen in haar interacties met de sadhaks. Aan de bloemen gaf zij spirituele betekenissen, die zorgvuldig werden gedocumenteerd. In 1930 was er een lijst van maar liefst 410 bloemen. In 1953 werd door een Franse sadhak het eerste boek over dit onderwerp gepubliceerd, ‘Le role des fleurs’, waarin 636 betekenissen stonden.
Links: 'Manifold Power of the New Creation / (Auroville)';
Rechts: Psychic Love  |  "Strong and faithful, it has a beauty that does not belie")
Gedurende de laatste drie jaren van haar leven (1970-1973) veranderde de Moeder enkele betekenissen, voegde er nog eens 240 nieuwe aan toe en gaf bij vrijwel alle bloemen een korte beschrijving. In het jaar 2000 publiceerde de Ashram een nieuw boek ‘De spirituele betekenis van bloemen’ waarin alle 879 betekenissen werden opgenomen, plus negentien nieuwe, die in archiefmateriaal waren gevonden. 
Op de website www.blossomlikeaflower.com, ontworpen door de in Hyderabad woonachtige Aravind Reddy, zijn alle 898 bloemen opgenomen, met een alfabetische lijst van de betekenissen, beschrijvingen door de Moeder en een mooi verhaal door Richard Pearson, de Engelsman die vanaf zijn elfde levensjaar in de Ashram heeft gewoond en onder toezicht van de Moeder het boek ‘Flowers & Their Messages’ publiceerde. Klik op de afbeeldingen hieronder om twee video's te bekijken van Richard Pearson.
Op een andere video, een tweedelig interview met Tara Jauhar, vertelt Tara aan het begin van deel 2 onder meer over het ontstaan van het boek ‘Flowers & their messages’. Ze vertelt ook dat ze de wens koestert door te gaan met het geven van spirituele namen aan bloemen, ter publicatie in een aparte uitgave. Als je op de linker afbeelding klikt (Tara samen met de Moeder), kun je deel 1 van het interview bekijken; deel 2 schuilt achter de rechter afbeelding (Tara anno 2016).
Op de website Blossom like a Flower kunnen we de index alleen raadplegen op de namen van de spirituele betekenissen; helaas niet op de botanische namen. Een index van botanische namen die gekoppeld zijn aan de spirituele betekenissen kunnen we wel vinden op aurobindo.ru. 


Niet eerder gepubliceerde foto’s
In het bovengenoemde interview met Tara Jauhar vertelt Tara dat zij bezig is met een website waarop zij foto’s publiceert van Sri Aurobindo en de Moeder en de Ashram, inclusief foto's die nooit eerder uitgebracht zijn. Nu worden de foto’s nog met een lage resolutie op de website geplaatst; in de toekomst zullen de afbeeldingen ook in hoge resolutie worden ontsloten: http://saaonline.net.in/samo_gallery/index1.cfm


Jezelf kennen en jezelf beheersen

Een artikel geschreven door de Moeder in november 1950 voor het tijdschrift

Bulletin of Sri Aurobindo International Centre of Education

"Een doelloos leven is altijd een droevig leven. Ieder van jullie zou een doel moeten hebben. Maar vergeet niet dat je levenskwaliteit afhankelijk zal zijn van de kwaliteit van je doel. Je doel zou hoog en wijds moeten zijn, edelmoedig en belangeloos; dit zal je leven kostbaar maken voor jezelf en voor anderen. Maar wat je ideaal ook moge zijn, het kan niet volmaakt worden verwezenlijkt tenzij je volmaaktheid in jezelf hebt gerealiseerd. Om aan je perfectie te werken is de eerste stap bewust te worden van jezelf, van de verscheidene delen van je wezen en hun afzonderlijke activiteiten. Je moet leren om de verschillende delen van elkaar te onderscheiden, zodat je duidelijk bewust mag worden van de oorsprong van de bewegingen die in jezelf gebeuren, de vele impulsen, de reacties en conflicterende willetjes die je aansporen om in actie te komen. Het is een onverdroten studie die veel doorzettingsvermogen en oprechtheid vergt. 
"Want de aard van de mens, met name zijn mentale aard, kenmerkt zich door een ongeremde tendens om een gunstige uitleg te geven aan alles wat hij denkt, voelt, zegt en doet. Het is alleen door zorgvuldig naar deze bewegingen te kijken, door deze als het ware voor het tribunaal van ons hoogste ideaal te brengen, met een oprechte wil om ons te onderwerpen aan het oordeel, dat we kunnen hopen om in onszelf een feilloos inzicht te vormen. Want als we werkelijk vooruit willen komen en de capaciteit willen verwerven de waarheid van ons wezen te kennen, dat wil zeggen, waar we werkelijk voor geschapen zijn, wat we onze missie op aarde zouden kunnen noemen, dan moeten we, op een heel regelmatige en constante manier, alles wat tegenstrijdig is met de waarheid van ons bestaan, wat er tegenin gaat, verwerpen of in ons verwijderen. Op deze manier kunnen alle delen, alle elementen van ons wezen stap-voor-stap georganiseerd worden in een homogeen geheel rondom ons psychisch centrum." 
Lees verder (in het Engels) > On Education > The Science of Living


De absoluutheid

van de Overwinning
‘De komst van een spiritueel tijdperk moet worden voorafgegaan door het verschijnen van een steeds aangroeiend aantal individuen die niet langer voldaan zijn’, schreef Sri Aurobindo. Het zijn degenen die de leugen, de valsheid en de onwaarschijnlijkheid van de hele bedoening niet langer kunnen uitstaan, omdat iets in hen weet dat het anders kan en dat het ogenblik van dat Andere aangebroken is.
Ze dragen in zich een leemte die de Moeder ‘het Tekort’ noemde, de dringende behoefte aan echtheid die een honger van de ziel is. Het Tekort is het teken van de rijpe ziel. Onvermijdelijk wordt die ziel naar haar plaats en taak in de uitbouw van de Nieuwe Wereld geleid, meestal door iets schijnbaar heel toevalligs, een woord, een ontmoeting, een boek, een artikel in een krant waarin een schoenendoos was verpakt. Want ze is voor die taak weer ter wereld gekomen en ze zal de gelijkgezinde zielen vinden, ook al bewegen die zich nog incognito onder de massa, incognito zelfs binnen de gemeenschappen der beoefenaars van de religie of spiritualiteit. Ze maakt immers deel uit van de planetaire gemeenschap gezondenen. En door het oorverdovende gehuil van een wereld in barensweeën heen zal ze de zuivere roep horen die de ogen vult met tranen van een onbeschrijflijke herkenning in Vreugde, omdat Dat hier aanwezig is en het leven niet langer een kruipgang is maar een vlucht met wijde, lichte, kleurige vleugels.
De wereld kraakt in zijn voegen ‘tot de dag dat het de Zon voor altijd zal zijn’, zoals de Moeder het uitdrukte. Degenen die de onlesbare dorst naar het Andere in zich voelen branden, zullen als in een cocon van licht worden beschermd en ongeschonden door alle wederwaardigheden van de stuiptrekkende oude wereld heen gaan, zei ze ook, omdat ze in een deel van hun wezen reeds tot dat licht, tot de Nieuwe Wereld behoren. En ‘alles wat men als het mooiste, het wonderbaarlijkste, het meest fantastische heeft gedroomd, is niets vergeleken met wat verwezenlijkt zal worden’.
‘De absoluutheid van de Overwinning is onbetwistbaar’, beklemtoonde ze staccato, zij die de zekerheid bezat ‘als een zwaard van Licht, onaantastbaar’. En zoals Jeanne d’Arc eertijds tegen haar vaandel dat haar in zoveel gevaren had vergezeld, zegt ze tegen degenen die zich voor de komst van Morgen inzetten: ‘in de moeite hebt gij gedeeld, gij zult delen in de eer’. Want: ‘het is geen gekruisigd maar een verheerlijkt lichaam dat de wereld zal redden’.

Auroville, 8 september 1994
< Georges van Vreckhem  
|
28 maart 1935 - 31 augustus 2012]
Voorbij de mens


Vuurjongleurs in Auroville
In Auroville is er een groep vuurjongleurs, ‘Bright Side of the Moon’ genaamd, die geregeld optredens verzorgd in Auroville en omgeving. De groep bestaat uit één leraar en tien studenten. Klik op de afbeelding hierboven om hun artistieke optredens te bewonderen.
Blijf op de hoogte en steun Auroville Today: schrijf je in via AVI NL voor een jaarabonnement van € 42,00 en ontvang Auroville Today elke maand thuis op de deurmat en digitaal op de tablet of PC.

Nieuwsbrieven van AVI

UK, USA, Deutschland, France
Auroville International (AVI) is een wereldwijd netwerk van nationale centra (9) & liaisons (26) en is in het leven geroepen om de realisatie van Auroville te ondersteunen. AVI Nederland publiceert iedere maand een digitale nieuwsbrief. Ook de centra in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten geven periodiek een nieuwsbrief uit. Hier vind je de meest recente edities:

Mededelingen
 
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
   
 • Contributie 2016
  U kunt de contributie voor 2016 ad € 25 overmaken op Bankrekening IBAN: NL26 TRIO 0198 4209 27 tnv. Auroville International Nederland, graag met vermelding van uw naam en e-mailadres.
   
 • AVI België
  Renaud AUBECQ is sinds kort de Auroville International Liaison voor België. Zijn email adres is auroville.belgium@zoho.com. Hij maakt deel uit van een groep van vijf personen, waaronder ook Maurice Baptist. Zie het recente overzicht van alle AVI centra, antennes en liaisons, waarop het postadres en telefoonnummer van Renaud vermeld staat.
   
 • SAVITRI-bijeenkomsten in Nederland
  De volgende Savitri-bijeenkomst is op 8 oktober 2016. Mocht je belangstelling hebben voor de leesgroep, neem dan contact op met: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108. Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te lezen!
  >> Lees meer over de SAVITRI-bijeenkomsten.
   
 • Immersion in Savitri 2017
  Rod Hemsell zal volgend jaar een nieuwe workshop geven over Immersion in Savitri met als onderwerp de Transformatie van de Dood. AVI NL organiseert deze workshop. Het prachtig gelegen boeddhistisch centrum Yeunten Ling in Huy, België wil ruimte en een onderkomen bieden. Belangstellenden  kunnen de datum alvast in hun agenda noteren: de bijeenkomst begint op 29 maart en duurt tot 3 april 2017. Er worden ook deelnemers uit andere landen verwacht. 
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.
   
 • Sponsorverzoeken 
  Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt het donatiebedrag overmaken naar de rekening van AVI NL: NL26TRIO 0198 4209 27. Graag altijd de naam van het project vermelden waarvoor de donatie is bedoeld en uw eigen naam.


Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland en België;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoudt de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp