Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF   |   15 mei 2015
Deze nieuwsbrief is een verzameling van korte berichten, die we de afgelopen weken hebben ontvangen uit Auroville, Pondy, Bangalore, Mumbai en de VS, waarvan vier 'muzikale berichten': het Peace Bell-project in Auroville; een sitarspeler en alumnus van de Sri Aurobindo International Centre of Education die Europa bezoekt; uit Bangalore een gezongen versie van het epische gedicht Savitri en een bericht uit Woodstock, waar in 1969 de historische Music & Art Fair werd gehouden.

Algemene Ledenvergadering 2015


Op 7 juni 2015 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden van de vereniging Auroville International Nederland. Locatie: Centraal Wonen Mozaïek, De Hofkamer, Wachterslaan 239, 6523 RV Nijmegen. Iedereen is van harte welkom! Aanmelding graag via een bericht naar: secretaris@auroville.nu
Programma
 
13.00   inloop
13.30   opening 
13.45   (secretarieel) jaarverslag / financieel verslag / (de)chargeren bestuursleden
14.15   presentaties & dialoog over de actuele voortgang in Auroville I

15.15   pauze
15.30   presentaties & dialoog over de actuele voortgang in Auroville II (++), met onder meer een presentatie door JV Avadhanulu over een glasvezelproject in Auroville, een rechtstreekse Skype-sessie met Aurovilianen en een korte uiteenzetting van Ecofemme uit Auroville door Jettie Zwaans
17:30   afsluiting
* WIJZIGING: In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat de workshop door JV Avadhanulu 's middags zou zijn. De workshop kan doorgaan maar zal niet in de middag maar ‘s ochtends plaatsvinden, op dezelfde locatie, van 10.00 tot 12 uur, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Aanmelding voor de gratis workshop graag via een bericht naar secretaris@auroville.nu

Na onze bijeenkomst in Nijmegen, zal JV ook workshops geven in Amsterdam, Katwoude en Edam, en op de Vlierhof in Keeken, Duitsland (vlakbij Nijmegen): Agenda JV juni 2015 

Acres for Auroville (A4A)
UPDATE !

De campagne Acres for Auroville (A4A) is bedoeld om geld in te zamelen voor de aankoop van land voor Auroville. Een van de kenmerken van de campagne is dat de vier belangrijke dagen in het leven van Sri Aurobindo en de Moeder, de Darshan-dagen, en alle dagen van de week waarin die dagen vallen, worden beschouwd als ‘goodwill activation points’. Aurovilianen, vrienden van Auroville en sympathisanten, die zich betrokken voelen bij de verenigde ontwikkeling van Auroville, doen in die week een (extra) donatie, in de mate waarin de omstandigheden van het moment het toelaten. Dankzij hun bemoedigende deelname is de A4A-campagne een doorlopend succes.
Geregeld publiceren de campagneleiders een nieuwsbrief waarin de laatste stand van zaken wordt geschetst. De laatste nieuwsbrief werd gepubliceerd op 24 april – de datum waarop de Moeder voorgoed naar Pondicherry terugkeerde. De nieuwsbrief werd verstuurd met een begeleidend schrijven door Friederike Mühlhans, de voorzitster van de internationale AVI. De nieuwsbrief en het begeleidend schrijven kunnen via de website gedownload worden. Op de webpagina staat ook hoe je een donatie kunt doen: (1) rechtstreeks naar Auroville, zoals op de webpagina beschreven wordt, of (2) via AVI NL: IBAN (Rekening): NL26 TRIO 0198420927, tnv. Auroville International Nederland, Athlonestraat 77, 6524 BJ Nijmegen, BIC CODE: TRIONL2U, onder vermelding van ‘Acres for Auroville’. 

< Mandakini, lid van het A4A-team, meldde op 29 april 2015 dat er 289.000 euro bijeen is gebracht. Het bedrag dat nodig is voor de eerste fase is 382.000 euro en betreft het gebied rondom de Matrimandir (Peace) en de internationale zone. Tien procent van het land in deze twee gebieden moeten worden verkregen.

AVI meeting 2015
in WOODSTOCK!

Dit jaar vindt de internationale AVI-meeting plaats in de Verenigde Staten, in Phoenicia NY, nabij Woodstock. Het bestuur vergadert op 18 en 19 augustus 2015. De openbare bijeenkomst voor leden en belangstellenden vindt plaats van 20 t/m 23 augustus 2015. 
Het is een gecombineerde AVI-bijeenkomst en All USA Meeting (AIM) en wordt gehouden in het Menla Retreat & Conference Centre. Het thema is ‘Seeds of Light’. De organisator van de bijeenkomst, Julian Lines schrijft hierover: “De bijeenkomst staat in het teken van Sri Aurobindo, Moeder en Auroville, met speciale aandacht voor hun invloed in Amerika, maar er is ook aandacht voor de AVI-centra in andere delen van de wereld”. 
Het programma bestaat uit presentaties, workshops, culturele evenementen, een Skype-sessie met Auroville en een terugblik op de historische Woodstock Music & Art Fair, die van 15 t/m 18 augustus 1969 gehouden werd in de Amerikaanse plaats Bethel, op een weiland van een melkveehouder (240 ha). Het festival had als motto 'Drie dagen van Vrede & Muziek' en geldt als een van de belangrijkste en bekendste evenementen in de geschiedenis van de Amerikaanse hippiecultuur en popmuziek, met een bezoekersaantal van ruim 400.000. 
Als je de bijeenkomst van de internationale AVI dit jaar wilt bijwonen, kun je dat doen door aanmelding via de website, waar je ook meer achtergrondinformatie kunt vinden. Voor updates kun je het beste de Facebook-pagina bezoeken.

Peace Bell

Ashesh en Vera Lipen uit Auroville hebben drie jaar geleden een workshop gegeven op Blijendijk, over innerlijke ontwikkeling en integrale yoga. Vera speelde toen de Russian Bells: prachtige meditatieve klanken, die helpen naar binnen te gaan naar een plek van stilte en vrede. Vera speelt geregeld in de Internationale Zone van Auroville en stuurt de klanken de wereld in. 
Vera is nu bezig met een nieuw project voor een Peace Bell in de Internationale Zone van Auroville. Er is namelijk een aanbod van de Russische klankschalen-meester Alexander Zhikharev om een levensgrote, speciaal gestemde platte klankschaal te maken voor de Internationale Zone van Auroville. Het zal een unieke, diepe klank voortbrengen met een aantal diepe tonen en ondertonen die samensmelten in één klank, als een symbool van onze gedeelde aspiratie voor Vrede. De voorzitter van AVI UK, Vikas schrijft er over in het bulletin van AVI UK.
Als je het project een warm hart toe draagt en Vera wilt ondersteunen, kun je een donatie overmaken via AVI NL (aftrekbaar van de belasting) op de Triodosbankrekening: NL26 TRIO 0198 4209 27, Auroville International Nederland, Athlonestraat 77, 6524 BJ Nijmegen, onder vermelding van: 'Peace Bell'.

Savitri Music Trust

Op verscheidene plaatsen in de wereld wordt Savitri gezamenlijk gelezen. Soms worden delen van het epische gedicht ook op muziek gezet. In Nederland heeft Hans Vas liederen gemaakt van grote delen van Savitri. De liederen zingt hij tijdens leesbijeenkomsten en daarbij begeleidt hij zichzelf op een twaalfsnarige gitaar. Ook prof. dr. Teresa Takken uit Egmond heeft delen van het epische gedicht op muziek gezet. Een koor in Alkmaar zingt de liederen en wordt begeleid door een klein orkest. 
In India is er een initiatief, waarbij delen van het belangrijke werk van Sri Aurobindo op klassieke Indiase muziek worden gezet. Het initiatief is ontstaan vanuit een leesgroep in Bangalore, die zich aanvankelijk afvroeg of het niet ‘heiligschennend’ zou zijn om poëzie van dit allerhoogste niveau op muziek te gaan zetten. Noch Sri Aurobindo zelf, noch ingewijde discipelen hadden er immers ooit melding van gemaakt dat Savitri lyrische poëzie is. Toen de groep ontdekte dat de Moeder bij het (voor)lezen van enkele passages gezegd zou hebben: “dit zijn prachtige regels; ze zouden op muziek gezet moeten worden” en: “dit is melodieuze poëzie die gezongen kan worden”, verzamelde de groep de moed om een begin te maken met de muziekproductie. 
De eerste uitgave, de muzikale versie van boek 11 en 12, werd door de leesgroep zelf gefinancierd. Daarna werd een verbond opgericht, de Savitri Music Trust, die erin slaagde om voldoende fondsen te werven voor de tweede uitgave: boek 4 en 5. Het verbond wil het gehele werk van Savitri op muziek zetten en vraagt om financiële steun tot het werk is voltooid. Zie de website van Savitri Music Trust voor meer informatie en rechtstreeks contact.

Soham Munim


Eerste concerten in Europa van jong talent uit India
Zijn debuutoptreden gaf hij op het Sri Aurobindo International Centre of Education, (SAICE), te Puducherry. Kort daarna werd hij uitgenodigd voor zijn eerste publieke concert in Mumbai, waar hij lovende kritieken ontving. Sindsdien speelt Soham Munim overal in India en heeft hij inmiddels de prestigieuze Sur Mani-onderscheiding gekregen van het Indiase culturele instituut Sur Singar Samsad.  
Soham is geboren in een muzikaal nest. Zijn moeder, Arati Mukherjee is een befaamde zangeres en zijn vader, Shreyas Munim een sitarspeler die les heeft gehad van Pandit Kartick Kumar (een discipel van Ravi Shankar).  
Soham heeft met muzikanten van verscheidene genres gespeeld in een poging tot positieve universele verbinding.
Zijn onderwijs heeft Soham genoten aan de Sri Aurobindo International Centre of Education (SAICE) in Pondicherry. Op deze school leerde Soham dat de rol van muziek ligt in het helpen van het bewustzijn zichzelf te verheffen tot spirituele hoogten. 
Aanvankelijk koos Soham voor de bansuri (een van bamboe gemaakte dwarsfluit) en studeerde hij Indiase klassieke muziek. Toen hij zestien was, raakte hij verslingerd aan de sitar. Soham kreeg les van Shri Basab Sen, een zeer getalenteerde leerling van de eminente musicoloog en sitarspeler Pandit Ajay Sinha Roy.
In oktober 2014 verscheen het debuutalbum van Soham: ‘HE am I’, waarop vijf inspirerende werken te beluisteren zijn:
‘Some vision in Sight’,
‘Hearing the Spaces’,
‘Scent of Spring’,
‘Tasting Vintage’, 
‘Differently Touched’.
Soham wordt begeleid door Abhijit Banerjee op tabla.
In de laatste week van juni 2015 en in de eerste week augustus 2015 geeft Soham Munim een aantal concerten in Zweden. In juli 2015 is hij beschikbaar voor grote of kleine optredens elders in Europa. Wie wil in die periode een concert organiseren voor deze alumnus van de Sri Aurobindo International Centre of Education?

Aurovilianen geselecteerd
voor wereldkampioenschap

Ultimate Frisbee

Het is de snelst groeiende sport ter wereld: Ultimate Frisbee. Ook in Auroville wordt de sport volop beoefend. Dit jaar doet India voor het eerst mee aan de wereldkampioenschap voor de leeftijdsgroep tot en met 23 jaar (U23). De wereldkampioenschap wordt gehouden in Londen van 13 t/m 18 juli. In het nationale team van India zitten twee spelers uit Auroville, Bhavya en Guru, beiden leerlingen van Future School. 
  
> Er is een prachtig filmpje gemaakt van de nationale selectie.
> Bezoek ook de website van het nationale team

Ultimate Frisbee is een veldsport die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Het is een teamsport, binnen speelt men 5-tegen-5, buiten 7-tegen-7. Het is de bedoeling de frisbee in de eindzone van de tegenstander te vangen. Je mag niet lopen met de frisbee, je mag de frisbee maximaal 8 (binnen) of 10 (buiten) seconden vasthouden en er is geen lichamelijk contact toegestaan. Ultimate is het ultieme voorbeeld van fairplay, er is namelijk geen scheidsrechter en de spelers zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor het goede spelverloop. Er zijn nu in meer dan 55 landen federaties of nationale bonden en clubs van frisbeesport en/of Ultimate, wereldwijd ongeveer vier miljoen spelers, waarvan 95% in Noord-Amerika. De Nederlandse Frisbee Bond heeft ongeveer 1100 leden verdeeld over 30 verenigingen en bestaat sinds 1979. Auroville telt ruim 50 Ultimate-spelers.

MY PUMPKIN ROOF

Dit Engelstalige boek over stadsmoestuinen is samengesteld door een team van deskundigen in AUROVILLE: Malvika Pathak, Martin Scherfler, Nafeesa Begum, Nalini Mangwani, Navleen Kohli, Urvashi Devidayal en Vimal Bhojraj. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door Stichting de Zaaier en Auroville Consulting. Het boek telt 149 pagina’s, kost € 6,40 (+ € 8,90 verzendkosten) en is nu te bestellen via de Auroville Webshop.    >> Meer INFO
Sri Aurobindo

Het Goddelijke Leven

uit deel II, boek II:


“In een bepaald stadium zou het nodig kunnen zijn om het eeuwenoude hulpmiddel van de aparte communiteit te volgen, maar met een tweeledig doel: ten eerste om een veilige atmosfeer te bieden, een aparte plek en apart leven, waarin het bewustzijn van het individu zich zou kunnen concentreren op haar evolutie in omgevingen waar alles gericht is op het ene doel, en vervolgens, als de dingen klaar zouden zijn, het nieuwe leven te formuleren en ontwikkelen in die omgevingen en in de voorbereide spirituele atmosfeer.
Het zou kunnen, dat in zo'n concentratie van inspanning, alle moeilijkheden van de verandering zich zouden laten zien met een geconcentreerde kracht; want iedere zoekende draagt in zichzelf niet alleen de mogelijkheden maar ook de onvolmaaktheden van een wereld, die getransformeerd moet worden, en zou niet alleen zijn capaciteiten inbrengen maar ook zijn problemen en de tegenwerpingen van de oudere natuur en, door elkaar gemengd in de beperkte cirkel van een klein en besloten algemeen leven, kunnen deze een aanzienlijk toegenomen kracht van obstructie aannemen, die de neiging zou hebben om het toegenomen vermogen en concentratie van de evolutionaire krachten op te heffen.
Deze moeilijkheid heeft in het verleden alle inspanningen gebroken van de mentale mens om iets beters te evolueren, iets waarachtiger en harmonieuzer dan het gewone mentale en vitale leven. Maar als de Natuur er klaar voor is en haar evolutionaire besluit heeft genomen of als het vermogen van de Geest die neerdaalt van de hogere regionen sterk genoeg is, zou het probleem overwonnen kunnen worden en een eerste evolutionaire formatie of formaties mogelijk zijn.”
Copyright © 2015 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp