Copy
NIEUWSBRIEF   |    oktober 2016
View this email in your browser
 • AVI Europe bijeen in Louvain-la-Neuve
 • Immersion in Savitri
 • Afgelopen week in Auroville
 • Eerste zonne-dorp van Tamil Nadu
 • Auroville Today
 • Matrimandir Kalender 2017
 • Auroville Agenda 2017
 • Mededelingen
 • Lidmaatschap
 • De evolutie van de Spirituele Mens
AVI Europe bijeen

in Louvain-la-Neuve
Vertegenwoordigers van negen AVI’s hebben een bijeenkomst gehouden in Louvain-La-Neuve, België, van 29 september t/m 2 oktober 2016. De belangrijkste onderwerpen waren: een Europees paviljoen in de internationale zone van Auroville en de vijftigste verjaardag van Auroville. Er waren deelnemers uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Engeland en Nederland. AVI Nederland werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Josee en Roos, en de leden Jannet en Jettie. Lees hier het verslag van de meeting.
Foto: Bernard Vanden Driessche, AVI Liaison België

IMMERSION IN SAVITRI

29 maart t/m 2 april 2017
workshop door Rod Hemsell
In het weekend van eind maart/begin april 2017, als de meesten weer terug zijn uit Auroville, zal Rod Hemsell een internationale Immersion in Savitri workshop over de Dood geven in het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Yeunten Ling in Huy, België. Voor diegenen die Rod niet kennen, is het goed om te weten dat dit een “Immersion” workshop is. Rod chants op de oude Indiase wijze van de Rishi’s waarbij de deelnemers luisteren om te ontvangen wat met de teksten en de mantra’s overgedragen wordt. Het is geen workshop waarin we samen lezen en de betekenis bespreken. 
Wie zich aanmeldt bij mij, ontvangt verdere informatie over de kamers, prijzen en route beschrijving naar Yeunten Ling. De reis van Brussel naar Hoei/Huy met openbaar vervoer neemt ongeveer 2 uur en 20 minuten in beslag. 
Je mag deze aankondiging doorsturen naar Savitri liefhebbers. De voertaal is Engels, de deelnemers komen uit verschillende landen van Europa. Dec aankondiging is ook verspreid via Auroville International. Maar helaas is het aantal deelnemers beperkt tot ongeveer 20. Heeft u nog vragen? Iedere vraag is welkom en zal ik graag beantwoorden. Josee, voorzitter@auroville.nu. Klik op de afbeelding hierboven om de aankondiging te openen.

Afgelopen week in Auroville

een beeldverslag
Marco Saroldi maakt sinds februari wekelijkse fotoreportages in Auroville met de werktitel ‘Last Week in AV'. Als je op de afbeelding hierboven klikt, kun je alle beeldrapportages bekijken die Marco sindsdien heeft gepubliceerd, inclusief het fotoverslag van afgelopen week.

Eerste zonne-dorp van Tamil Nadu
Het agentschap TEDA (Tamil Nadu Energy Development Agency) is bezig met de ontwikkeling van het eerste dorp in Tamil Nadu dat volledig van elektriciteit zal worden voorzien via net-gekoppelde zonne-energie door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen, in samenwerking met Auroville Consulting
Gedurende de afgelopen weken hebben zeven teams van Auroville Consulting 225 energie-inspecties uitgevoerd in het dorp Irumbai, samen met vrouwen van AVAG (Auroville Village Action Group) en studenten van AIT (Auroville Institute of Technology). Ieder huishouden in het dorp is geïnspecteerd om energie-efficiënte aanpassingen te kunnen implementeren, vooral voor verlichting, ventilatoren, straatverlichting en waterpompen.
Het september-nummer van Auroville Today heeft als omslagartikel ‘Brexit and Human Unity’. Auroville Today geeft vrijwel nooit hoofdredactioneel commentaar op onderwerpen die buiten Auroville plaatsvinden maar in deze editie schrijft de periodiek over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in het licht van wat Sri Aurobindo over menselijke eenwording heeft geschreven.
Andere interessante artikelen in deze uitgave zijn onder meer de artikelen over de stedelijke ontwikkeling van Auroville naar aanleiding van een blogpost van Helmut, die twee mogelijkheden schetst (organische groei versus het Galaxy-plan). Helmut pleit voor het maken van een (definitieve) keuze.
Blijf op de hoogte en steun Auroville Today: schrijf je in via AVI NL voor een jaarabonnement van € 42,00 en ontvang Auroville Today elke maand thuis op de deurmat en digitaal op de tablet of PC.
Abonnementjaar wordt kalenderjaar
Auroville Today is onmisbaar om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen in Auroville en vooral om inzicht te krijgen in verschillende standpunten en belangen die allemaal een rol spelen bij keuzes en besluiten die genomen moeten worden om de stad van de toekomst in al zijn facetten te realiseren. Daarom was het ook extra lastig als de maandelijkse informatiestroom onderbroken werd bij het verlengen van het abonnement. We hebben daarover contact gehad met Grace en Carel en een voorstel ontwikkeld. Dat houdt in dat het abonnementjaar een kalenderjaar wordt en voor iedereen gelijk gaat lopen. Deze oplossing is besproken en aangenomen in de algemene ledenvergadering in 2015. Een besparing in tijd voor onze penningmeester maar vooral meer continuïteit en leesplezier voor onze leden. 
Recent heeft Johan, onze nieuwe penningmeester, de afspraken bevestigd en uitgewerkt met Auroville Today. Abonnees zullen in het begin van de maand januari 2017 een email van hem krijgen met het verzoek om nog in januari het bedrag voor het kalenderjaar 2017 over te maken uiteraard minus het bedrag dat de persoon al betaald had voor 2017 onder de oude regeling. Bijvoorbeeld: loopt het abonnement van mei tot mei, dan wordt je gevraagd om het bedrag van juni tot en met december 2017 over te maken om het kalenderjaar 2017 vol te maken. Deze persoonlijk aanpassingen zijn nodig voor 2017, maar in 2018 zal het voor iedereen gelijk lopen. Betaling in de maand januari volstaat om het januarinummer al medio februari te ontvangen. En nu het zo goed geregeld gaat worden raad ik ieder aan die in het verleden zijn of haar abonnement niet heeft verlengd om opnieuw in te stappen. Ook al geven wij als AVI NL maandelijks een nieuwsbrief uit, dit is echt geen vervanging voor Auroville Today, blijf op de hoogte en lees alle twee. 
Josee en Johan 

Matrimandir Kalender 2017
Het nieuwe jaar nadert en de Matrimandir Kalender 2017 is inmiddels gedrukt. Hieronder zien we een afbeelding van de omslag. Het formaat van de bureaukalender is 21,5 x 14.7 cm. Op iedere pagina staan citaten uit Savitri. De maanden en dagen zijn weergegeven in vier talen: Engels, Frans, Sanskrit en Tamil. Voor meer informatie en bestellingen, kun je contact opnemen met Namaste(prijs €8,50 + porto €2,92 = €11,42).

Auroville Agenda 2017
Ook de Auroville 2017 zakagenda is klaar. Het formaat is iets groter dan die van vorig jaar, zodat je iets meer ruimte hebt om je afspraken op te schrijven. Op de omslag staat onderstaande foto. De agenda bevat 174 pagina’s (genaaid en gelijmd) en twaalf kleurenfoto’s over dubbele pagina’s. Onder iedere foto staat een citaat van Sri Aurobindo of De Moeder. De foto’s uit het leven van Auroville zijn genomen van een jongerenfestival, de Matrimandir, Sacred Groves, theateroptredens, dieren, en meer. De winst van de verkoop van deze agenda gaat naar een Auroville project. Voor meer informatie en bestellingen, kun je contact opnemen met Namaste(prijs €7,50 plus porto €2,92 = €10,42). 

Mededelingen
 
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
   
 • Contributie
  U kunt de contributie voor 2016 ad € 25 overmaken op Bankrekening IBAN: NL26 TRIO 0198 4209 27 tnv. Auroville International Nederland, graag met vermelding van uw naam en e-mailadres.
   
 • SAVITRI-bijeenkomsten in Nederland
  De volgende Savitri-bijeenkomst is op 7 januari 2017 (Binnenhof – Amersfoort; onder voorbehoud). Mocht je belangstelling hebben voor de leesgroep, neem dan contact op met: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108. Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te lezen!
  Lees meer over de SAVITRI-bijeenkomsten.>> 
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.
   
 • Sponsorverzoeken 
  Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt het donatiebedrag overmaken naar de rekening van AVI NL: NL26TRIO 0198 4209 27. Graag altijd de naam van het project vermelden waarvoor de donatie is bedoeld en uw eigen naam.

Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, of je lidmaatschap te bevestigen door het overmaken van de jaarlijkse contributie voor de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoudt de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.
 
De evolutie van de Spirituele Mens

voorbereidende ontwikkelingen
“Aanvankelijk is deze waarheid van het geestelijke en van spiritualiteit [van een innerlijke en spirituele transformatie – red.] voor ons denkvermogen niet vanzelfsprekend; in zijn denken ervaart de mens zijn ziel als iets anders dan zijn lichaam en superieur aan zijn normale verstand en levenskracht, maar heeft hij er geen helder beeld van, alleen het gevoel van iets dat effect op zijn innerlijke gesteldheid heeft. Omdat deze effecten een mentale vorm of een levensvorm aannemen, is het verschil niet helder en precies weer te geven en nemen we de ziel als zodanig niet als een apart iets waar. Het komt inderdaad veel voor dat een samenhangend geheel van halve invloeden die de zielsdruk op ons denken en voelen uitoefent - een samenstelsel dat ook nog eens met mentale aspiraties en instinctieve verlangens doordrenkt is - ten onrechte als de ziel wordt beschouwd, net zoals het afgescheiden ego als het zelf wordt gezien, terwijl het zelf zowel in zijn ware wezen universeel als in zijn essentie individueel is. Hetzelfde doet zich voor wanneer we louter een mengsel van mentale aspiratie en emotionele gedrevenheid en hartstocht dat door een bepaald type hoogstaand of vurig beleden geloof of door een zelf gecreëerde opdracht of altruïstische geestdrift opgestuwd wordt, voor spiritualiteit aanzien.
Deze vaagheid en verwarring zijn als tijdelijk evolutiestadium echter onvermijdelijk. Aangezien onwetendheid ons evolutionair startpunt is en onze primaire natuur geheel en al kenmerkt, moet de evolutie noodzakelijk met een onvolmaakte intuïtieve waarneming en een instinctieve drang of zoektocht beginnen zonder enige ervaring of heldere kennis opgedaan te hebben. Zelfs de formaties die een eerste resultaat van deze intuïtieve waarneming of opwelling dan wel een eerste indicatie van spirituele evolutie vormen, kunnen niet aan deze onvolledige en provisorische eigenschappen ontkomen, maar de zo gecreëerde tekortkomingen staan het ware begrijpen flink in de weg en we kunnen daarom niet voldoende benadrukken dat spiritualiteit geen hoge intellectualiteit is, geen idealisme, geen ethische bezinning of morele zuiverheid en soberheid, geen religiositeit of een vurige en geëxalteerde emotionele ijver, zelfs geen samenstelling van al deze fraaie dingen; een verstandelijk geloof, credo of vertrouwen en een emotionele aspiratie of gedragsregulering volgens een religieuze of ethische formule zijn geen spirituele prestatie of ervaring. Voor het denken en leven hebben deze zaken een grote waarde en ze zijn als voorbereidende ontwikkelingen ook voor de spirituele evolutie zelf belangrijk. Ze disciplineren en zuiveren de menselijke natuur of geven er een geschikte vorm aan, maar ze horen evengoed nog bij de evolutie van ons verstand: ze zijn nog niet het begin van een spirituele realisatie, ervaring en verandering. Spiritualiteit is in haar essentie een ontwaken voor de innerlijke werkelijkheid van ons wezen, voor een geest, een zelf en ziel die anders is dan ons denken, leven en lichaam. Spiritualiteit is een innerlijke aspiratie om Dat te leren kennen, te voelen en te zijn, om in contact te komen met die grotere Werkelijkheid die ons in het verschiet ligt en om – door het universum dat ook in ons eigen wezen huist te doordringen – met Dat verbonden en met Dat verenigd te zijn en het is een keerpunt, conversie en transformatie van ons hele wezen als gevolg van de aspiratie, het contact, de eenwording en van een groei of ontwaken in een nieuw worden of nieuw zijn, een nieuw zelf en een nieuwe natuur.”

Bron: Sri Aurobindo, The Life Divine, Chapter XXIV, The Evolution of the Spiritual Man (Vertaling: Jan Pieter Derksen)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp