Copy
NIEUWSBRIEF   |    februari 2016
View this email in your browser
 
 • Nieuw bestuur
 • 'De fakkels zijn overgedragen'
 • A Dream Down to Earth
 • Integraal Onderwijs
 • De Kinderen van Auroville
 • Schoolvoorbeeld
 • 'Landing Auroville'
 • Wegen naar de Toekomst
 • Het Grote Avontuur
 • Mededelingen
 • Verhuisbericht
 • Word lid van de vereniging!
Een nieuw bestuur
De algemene ledenvergadering van Auroville International Nederland heeft op zaterdagmiddag 30 januari 2016 in Nijmegen een nieuw bestuur gekozen. Josee Lamers is de nieuwe voorzitter; Roos van Triet de nieuwe (interim-)secretaris. Beide functies werden voorheen bekleed door Wim van Megen, die sinds 2007 voorzitter is geweest van de vereniging en sinds 2014 ook de taak van secretaris vervulde. Jan Pieter Derksen is de afgelopen zeven jaar penningmeester geweest en zal de taak binnenkort overdragen aan een nieuw bestuurslid, Piroska Debije-Janssen. Ook zittend bestuurslid Adri Bolsenga blijft vooralsnog aan. Maurice Baptist treedt toe als nieuw bestuurslid en is de contactpersoon voor de leden en belangstellenden in België. Verder zijn ook Johan van den Bor en Marjan van Meelis nieuwe bestuursleden. Bram Bos is kandidaat-bestuurslid.  

Lees hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2016
Staand: (van links naar rechts): Johan, Adri, Josee, Roos, Piroska en Marjan; (Maurice was op 30 januari 2016 in Auroville). Wim en Jan Pieter (zittend, met bloemen) nemen afscheid van het bestuur.  
Wim van Megen overhandigt een symbolische voorzittershamer (Tibetaanse gebedsmolen; erfstuk van Mia) aan Josee Lamers, de nieuwe voorzitter van Auroville International Nederland/België vanaf 30 januari 2016.  

'De fakkels zijn overgedragen'

Paulette heeft ons foto’s gestuurd, met als bijschrift: “Het Russische duo Agni en Olga houdt de schijven van de Matrimandir schoon. Zij vertonen acrobatische toeren. Daarbij gebruiken ze twee lange bezems die elkaar wonderbaarlijk genoeg nooit raken. De sfeer is altijd ontspannen en vrolijk, met frequente lachsalvo’s en aan het eind een hoofdstand of andere ontspannende houding".
"Onze Made-in-Auroville astronauten worden soms geflankeerd door jonge bezoekers, die deze gouden sensatie ook willen ervaren. Is dit een glimp van de nieuwe wereld? Het is gewoon fantastisch. Na afloop ga ik gerustgesteld naar huis: Auroville is levend en wel. Het aanschouwen van de dappere mannen en vrouwen die de schijven van de Matrimandir schoonhouden, doet mij denken aan de vroege heroïsche jaren, toen we wisten dat door de bouw van de Matrimandir Auroville gebouwd werd. We hebben de fakkels overgedragen: de idealisten bestaan nog steeds en zullen altijd blijven bestaan. Op een dag, als dit een massabeweging wordt, zal datgene waar Auroville voor staat zich manifesteren”.

A Dream Down to Earth
Auroville Newcomer, Serena Aurora is een onafhankelijk filmmaakster met ervaring op velerlei gebieden en aspecten van het medium: van het schrijven van scripts tot de productie van film & montage, inclusief de filmdistributie en het organiseren van vertoningen. Haar specialiteit is cinematografie, regisseren en montage.
Serena heeft ruim tien jaar in de filmindustrie gewerkt en wil nu vooral documentaires maken. Daarbij gebruikt ze geen scripts: ‘what you see is what you get’, is het motto. Serena is onder meer verbonden aan het ‘Global Ecovillage Network’. 
Op 12 januari 2016 was in Auroville de première van haar korte film: ‘
A Dream Down to Earth’. 

Integraal Onderwijs 

In de hierboven beschreven film ‘A Dream down to Earth’ vertelt Deepti over het hedendaagse onderwijs in Auroville: ‘Er is vandaag de dag een tendens om conservatief te zijn’. Deepti zegt er wel bij dat er altijd iemand in Auroville is die zich tegen het conservatisme verzet: ‘Auroville beweegt zich voort tussen conservatisme en vooruitgang’.
Op 6 oktober 1971 schreef Ruud Lohman in zijn dagboek: ‘Vandaag is het een revolutionaire dag voor het onderwijs. Het einde van een tijdperk. Het begin van een tijdperk. Vandaag is de laatste school geopend. De laatste! ‘Last School’ genoemd door de Moeder, die daarmee Sri Aurobindo’s ideeën over opvoeding en onderwijs definitief realiseert’. 
Lees hier de volledige dagboeknotitie
Terwijl er in Auroville af en toe wordt teruggegrepen naar oude onderwijsconcepten, vinden in Nederland soms verrassend vooruitstrevende ontwikkelingen plaats. Zo bestaat er in Nederland al enige tijd een door de onderwijsinspectie erkende spirituele school voor basis- en voortgezet onderwijs, IBBO genaamd (Ik Ben Bewust Onderwijs), die in haar visie en vorm mede-geïnspireerd is door de Droom van de Moeder. Net als de scholen in Auroville en het ‘Sri Aurobindo International Center of Education’ van de ashram draait IBBO geheel op vrijwilligers. Er is een vestiging in Geleen en een in Meppel. De oprichting van een IBBO-school in Nijmegen - IBBO Dolomiet genaamd - is in voorbereiding. De school-in-oprichting zoekt nog naar bevlogen leerkrachten en vakdocenten die zin en tijd hebben voor vrijwilligerswerk, vooral vakdocenten voor Wiskunde, Nederlands en Engels, maar alle vakdocenten zijn heel erg welkom en nodig om te kunnen beginnen. Het kernteam meldt: “Natuurlijk zijn vrijwilligers zonder bevoegdheid even welkom, dus heb je interesse om mee te doen, laat het ons dan weten. Ook zijn donaties en bijdragen voor de inrichting van de nieuwe locatie in Nijmegen zeer welkom”.

De kinderen van Auroville

De kinderen die in Auroville geboren zijn, vertellen hun authentieke verhaal in een film die nog in de maak is. Via een verzameling fragmenten van een veelbelovende trailer, krijgen we een goed idee waar de film over gaat. De twee jonge filmmakers, Nora en Christoph proberen in Duitsland de film onafhankelijk en ongehinderd door de bepalingen en restricties van productiemaatschappijen en omroepen te voltooien via ‘crowdfunding’. Via een filmpje op YouTube doen ze hun oproep en vertellen ze hoe ze de film gaan produceren, in een professioneel team van editors, componisten, geluidsingenieurs en kleurbewerkers. 
In 'Aurovilles Kinder' maken Nora en Christoph een portret van drie jonge Aurovilianen: Divya, Ribhu en Nico, die alle drie in Auroville zijn geboren en getogen, in Europa zijn gaan studeren en werken, en vervolgens weer terugkeerden naar Auroville. Waarom voelden zij zo'n grote behoefte om terug te keren naar Auroville? En hoe vergaat het hen nu? De filmmakers hebben maar liefst 30 uur aan filmmateriaal meegenomen uit India en nu is er de grote uitdaging om er een documentaire van ongeveer 45 minuten van te maken. 

Schoolvoorbeeld
 
Studenten van het Sri Aurobindo Internationale Centrum van Onderwijs in Pondicherry hebben een uitstekende en indrukwekkende videoclip gemaakt over hoe hun onderwijsinstituut een zeer bijzondere bijdrage levert aan energiebesparing en hoe alle scholen in India hieraan een voorbeeld kunnen nemen. 

‘Landing Auroville’

De team van de grootscheepse campagne ‘Acres for Auroville’ (A4A) heeft op zondag 7 februari 2016 in het Eenheidspaviljoen van Auroville een evenement georganiseerd, ‘Landing Auroville’ genaamd, waarbij alle betrokkenen van Auroville aanwezig waren, inclusief vertegenwoordigers van Auroville International. Naast presentaties, muziek en dans werden er de volgende drie nieuwe korte films vertoond: 'Early Days Land Pioneers, Irumbai', 'A Bridge between the Past & the Future', en 'Landing Auroville'. Er is ook een versie van Landing Auroville in de Franse taal: 'Une corps de terre pour Auroville'. Klik op de verscheidene afbeeldingen om de films te bekijken. 

Wegen naar de Toekomst
Tijdens de pauze van de algemene ledenvergadering vertelt Marjan van Meelis ons dat ze de afgelopen avond toevallig een boek opensloeg, op een pagina waarvan ze enkele passages voorleest. In ‘Wegen naar de Toekomst’ (1998), door de tweelingbroers Robbert Das en Rudolf Das wordt in het laatste hoofdstuk 12, 'Onbegrensde wegen', een beeld geschetst van de evolutionaire ontwikkeling van de aarde en wordt deze ontwikkeling vertaalt naar een tijdslijn van één jaar. Daarna volgen enkele zeer frappante conclusies.  
Marjan: “Als je de 17 miljard jaar ontwikkeling van de aarde en haar levensvormen in één jaar bekijkt, verschijnen de eerste mensachtigen als rechtop lopende levensvorm om elf uur ‘s avonds op 31 december; anderhalve minuut voor middernacht ontwikkelt zich menselijke taal, dertig seconden voor het einde doet landbouw zijn intrede, Boeddha wordt verlicht vijf-en-halve seconde voor het einde en Christus verschijnt een seconde later; de industriële revolutie en alle conflicten vinden in de laatste halve seconde plaats. Op pagina 226 vatten de auteurs dit samen met:
‘Het ziet ernaar uit dat we een evolutionaire 'big bang' beleven, waarbij de mens bovendien plotseling wordt benoemd tot een bewuste evolutiebestuurder’.”
De gebroeders vervolgen: ‘We kunnen ons niet aan de gedachte onttrekken dat deze explosieve fase in de ontwikkeling van een ‘eindras’ op veel levens-dragende planeten kan zijn ingebouwd als een soort eindexamen naar hogere bewustzijnsvormen’, en: ‘Slagen we er niet in om een synergetisch, samenwerkend groter geheel van denkkracht op te bouwen, om het menselijke ego te vertalen naar een 'Gaia-denkveld' van veel grotere allure, dan zal de menselijke soort de sprong naar superbeschaving niet halen. De indringende instructies die de voorgangers van grote geloofsrichtingen ons hebben gegeven, en die er allemaal op neerkomen dat slechts liefde, onzelfzuchtigheid en creativiteit ons op die weg ten slotte tot verlichting kunnen brengen, zouden dan tevergeefs zijn geweest’.

Enkele pagina’s ervoor duiden de auteurs deze eenheidsgedachte: ‘De gedachte dat de aarde zelf, met haar dampkring en alle levensvormen erop aanwezig, misschien een groter, wezenlijk ‘levend’ wezen zou kunnen zijn, begint aan betekenis te winnen’; en: ‘We kunnen de aarde, 'Gaia', met alle voorkomende levensvormen dan ook het beste voorstellen als een hoger, zelf levend organisme, dat zich door allerlei terugkoppeleffecten tijdens haar leven in optimale conditie probeert te houden. Juist zoals ons eigen meercellige lichaam dat doet’.

Marjan geeft ons een kijkje in het prachtig geïllustreerde boek en besluit: “Wat ik zelf belangrijk vind, behalve dat deze tekst zo mooi de aspiraties van Auroville verwoordt, is ook het bewustzijn van de terugkoppeleffecten, de checks & balances, de eenheid van het geheel in het evolutionaire pad die hier wordt geschetst. Ik gruw er persoonlijk altijd van als deze ontwikkeling wordt vertaald in een ‘superras’, mensen die ‘verder’ zijn dan de rest, etc. Juist de eenheid van het geheel, de onderlinge afhankelijkheid, de schoonheid van experimenten, creativiteit en bovenal de LIEFDE blijft mij raken en inspireren”.

[Bekijk hier - vanaf minuut 6:50' - een tv-uitzending uit 2010 over de gebroeders]
Het grote Avontuur
 
Auroville is mogelijk sinds 29 februari 1956, de dag van de Supramentale manifestatie. Twee maanden later kondigde de Moeder aan: “De manifestatie van het Supramentale op aarde is niet langer een belofte maar een levend feit, een realiteit. Het is hier aan het werk, en er zal een dag komen waarop de meest blinde, de meest onbewuste, zelfs de meest onwillige genoodzaakt zal zijn het te herkennen”. Verwijzend naar de Supramentale manifestatie, hield de Moeder een jaar later, in 1957, een toespraak in de ashram, waaruit hier een flink stuk volgt. Het is een oproep aan hen die willen deelnemen aan ‘het Grote Avontuur’.

Mededelingen
 
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.

Verhuisbericht
Corrie Boon is op 21 januari 2016 verhuisd naar Molenstaete, Woning: Korenmolen (Pels Rijckenpark 89) kamer 4, 4817 CZ Breda. Zij heeft daar geen eigen telefoonnummer, maar is bereikbaar via het telefoonnummer van het huis waar ze woont (076-5609058). Daarop kan ze zelf ook andere mensen bellen. Je kunt Corrie altijd bezoeken. Om er zeker van te zijn dat ze aanwezig is en het bezoek wat gespreid komt, kan dit van tevoren via de begeleiding worden afgesproken. Dan kunnen zij dat in de agenda zetten. Het doorgeven kan op hetzelfde telefoonnummer. Als jullie ergens met Corrie heen willen, dan is dat mogelijk. Er is eventueel een Grand Café op loopafstand. Het is wel belangrijk dat ze dan ook weer naar de Korenmolen wordt teruggebracht. Corrie heeft vanaf 21 januari geen eigen mailaccount meer. Als er berichten zijn, kunnen worden gestuurd naar mwevriends@tele2.nl. Als je wilt bellen, kan dat via het telefoonnummer van Marja Vriends (076-5207336).

Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland en België;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoudt de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp