Copy
NIEUWSBRIEF   |    december 2016
View this email in your browser
 
 • Mededelingen
 • Afgelopen week in Auroville - een beeldverslag
 • Groene doorgangen
 • Auroville - naar zelfvoorziening in rijst
 • Activiteiten voor de jeugd
 • Dr. Karan Singh herkozen
 • MAgzAV #10
 • Narad’s video-interviews
 • The City the Earth Needs
 • Abonnement Auroville Today voortaan per kalenderjaar
 • Gouden Gans
 • Het offer van de pelgrim
 • Lidmaatschap
Mededelingen
 
 • Algemene Ledenvergadering 2017
  De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op
  zaterdag 21 januari 2017
  (en niet op 22 januari zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld!)
  Ontvangst: 13:00 uur   |   Aanvang: 13:30 uur
  Locatie: Centraal Wonen Mozaïek, De Hofkamer, Wachterslaan 239, 6523 RV Nijmegen. De agenda wordt binnenkort in een aparte nieuwsbrief gepubliceerd.
   
 • Tijdig regelen: fiscale aftrek van giften
  In de vorige uitgave van onze nieuwsbrief schreven we over het regelen van de fiscale aftrek van giften. December is immers de maand om de balans op te maken, te kijken hoe hoog of laag het drempelbedrag is voor de aftrekbaarheid van giften voor goede doelen. Verzoek van de penningmeester: "Maak de gift voor Kerstmis over om er zeker van te zijn dat we deze tijdig kunnen verwerken".
   
 • Aankondiging
  De Europese bijeenkomst van de centra en liaisons van Auroville International zal in 2017 gehouden worden in Engeland van 23 tot en met 25 juni. Meer info: secretaris@auroville.nu
   
 • Ga je naar Auroville?
  Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
   
 • Contributie
  U kunt de contributie voor 2016 ad € 25 overmaken op Bankrekening IBAN: NL26 TRIO 0198 4209 27 t.n.v. Auroville International Nederland, graag met vermelding van uw naam en e-mailadres.
   
 • Geen ING-rekening meer
  Auroville International Nederland maakt alleen nog gebruik van de Triodos-rekening; de ING-rekening is opgeheven. Stuur contributies & donaties daarom naar: Bankrekening IBAN: NL26 TRIO 0198 4209 27 t.n.v. Auroville International Nederland.
   
 • SAVITRI-bijeenkomsten in Nederland
  De volgende Savitri-bijeenkomst is op 7 januari 2017 (Middelweg 61-63, 3956 TK, Leersum). Mocht je belangstelling hebben voor de leesgroep, neem dan contact op met: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108. Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te lezen! Lees meer over de SAVITRI-bijeenkomsten.>> 
   
 • IMMERSION IN SAVITRI 29 maart t/m 2 april 2017 
  Workshop door Rod Hemsell. In het weekend van eind maart/begin april 2017, als de meesten weer terug zijn uit Auroville, zal Rod Hemsell een internationale Immersion in Savitri workshop over de Dood geven in het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Yeunten Ling in Huy, België. Meer info en aanmelding.
   
 • Vrijwilligerswerk in Auroville
  Buitenlandse gasten die Auroville bezoeken en er een tijdje verblijven op basis van een toeristenvisum mogen deelnemen aan workshops, activiteiten en (onderwijs-)evenementen. Maar zij kunnen er geen vrijwilligerswerk doen en/of ander werk doen. Een vrijwilliger is iemand die meewerkt aan een specifieke activiteit voor een eenheid of project in Auroville, voor een vaste en beperkte tijd: minimaal twee maanden voor Indiërs (minimaal één maand bij boerderijen en in bossen), en minimaal zes maanden  voor buitenlandse nationaliteiten, die alleen vrijwilligerswerk mogen doen als zij in bezit zijn van een Entry Visum, dat zij via SAVI kunnen aanvragen.
   
 • Sponsorverzoeken 
  Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt het donatiebedrag overmaken naar de rekening van AVI NL: NL26TRIO 0198 4209 27. Graag altijd de naam van het project vermelden waarvoor de donatie is bedoeld en uw eigen naam.

Afgelopen week in Auroville

een beeldverslag
Marco Saroldi maakt sinds februari wekelijkse fotoreportages in Auroville met de werktitel ‘Last Week in AV'. Als je op de afbeelding hierboven klikt, kun je alle beeldrapportages bekijken die Marco sindsdien heeft gepubliceerd, inclusief het fotoverslag van afgelopen week.

Groene doorgangen
In Auroville worden de groengordel, de vier zones en het stadscentrum met elkaar verbonden via vier groene doorgangen. Dat draagt bij aan de unieke verhouding tussen bebouwing en groenvoorziening, in een stad die bedoeld is voor vijftigduizend inwoners. Deze 'green corridors' bieden allerlei faciliteiten, diensten en recreatiemogelijkheden en bovenal een bijzonder groene infrastructuur. Zo zullen parken niet in isolement bestaan maar met elkaar verbonden zijn; de bebouwing en de natuur zijn harmonieus met elkaar verweven.
In het centrum van de stad wordt al volop gewerkt aan deze doorgangen. De vreugde van het creëren van de corridors wordt met ons gedeeld in een korte video-impressie, die is gemaakt door Salonika Commar (regie, camera & editing), Giacomo Colomba & Nimisha Maniar (concept & coördinatie). Het filmpje is gemaakt met medewerking van Luigi Zanzi, Deepika Rani en Abhishek Gosh Choudhury.

AUROVILLE

naar zelfvoorziening in rijst
In de november-editie van onze nieuwsbrief schreef Josee Lamers over André en Annapurna. Deze maand publiceren wij een vervolg op dat artikel: een projectvoorstel van Tomas over Annapurna als grootste rijst-producerende boerderij van Auroville.
In het voorstel beschrijft Tomas eerst de doelstellingen en duur van dit project, en vult dit vervolgens aan met gegevens over de omvang van de beoogde biologische rijstteelt en consumptie in Auroville, inclusief achtergrondinformatie en begrotingen.
Annapurna is vastbesloten om te voldoen aan de behoeften van Auroville door het verstrekken van biologisch voedsel (granen en zuivel), die op duurzame wijze wordt geproduceerd. Om de kwaliteit van haar producten te garanderen, is Annapurna geregistreerd als een IMO-gecertificeerd bedrijf sinds 2005! Donaties zijn zeer welkom. Klik op de afbeelding hierboven om het projectvoorstel te openen.

Lees ook: de december-uitgave van de Annapurna Farm Newsletter
Geïnteresseerd in een Auroville-workshop over de boerderij als ecosysteem?
Op 28 en 29 januari 2017 kun je deelnemen aan 'The Farm as an Ecosystem' georganiseerd door Auroville Green Practices Workshops; zie brochure.

Activiteiten voor de jeugd
Er wordt in Auroville bijzonder veel nadruk gelegd en inspanning geleverd en energie gegeven aan de ontplooiing van de jeugd. In een interview met Narad (zie verderop in deze nieuwsbrief) vertelt Hemant: “We leven hier in een gemeenschap waar het grootste deel van het budget wordt besteed aan onderwijs en kinderen”. Onlangs is een website gebouwd waarop de vele activiteiten, waar alle kinderen in Auroville aan mee kunnen doen, in beeld zijn gebracht. Klik op de afbeelding 'Auroville Youth Activities' om de website te bezoeken.  
Over jeugd(igheid) gesproken, bekijk ook episode 2 (‘Youth that never ages‘)
van de serie ‘Auroville City Center - The joy of creating a universal green city’.  

Dr. Karan Singh herkozen

Dr. Karan Singh is op 23 november 2016 door het Indiase ministerie van HRD herkozen als voorzitter van de Auroville Foundation voor een periode van vier jaar. De Auroville Foundation bestaat uit drie autoriteiten: de ‘Governing Board’, de ‘International Advisory Council’ en de ‘Residents Assembly’.
In de serie 'I Believe' (2013) verkent documentairemaker Raja Choudhury de visie van Dr. Karan Singh op "hoe we wereld kunnen (her)vormen en begeleiden in de 21ste eeuw". 
De Governing Board heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het bestuur en de ontwikkeling van Auroville. De raad is samengesteld uit een aantal vooraanstaande personen en een aantal regeringsfunctionarissen. Op de website van Auroville International Nederland kun je meer lezen over de organisatie van Auroville.

MAgzAV #10
Het kunst- en cultuurtijdschrift MAgzAV heeft in november 2016 de tiende uitgave gepubliceerd. Het thema van dit nummer is Elephant in the room, een gezegde dat vaak wordt gebruikt om een overduidelijke situatie te duiden die eigenlijk aangepakt zou moeten worden maar waar iedereen over zwijgt.
De tiende editie van MAgzAV telt maar liefst 64 pagina’s met reportages, interviews, gedichten en columns, die geïllustreerd zijn met fotomontages van olifanten in - onder meer - de Town Hall, in de Matrimandir, in een auto en als kleurplaat. Klik op de afbeelding van de omslag hierboven om de publicatie te openen.

Narad’s video-interviews
Narad (Richard Eggenberger) interviewt al enige jaren mensen uit de ashram en Auroville. Hij begint ieder interview steevast met de vraag wanneer en hoe de gasten in contact zijn gekomen met Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville.
Inmiddels zijn er meer dan honderd vraaggesprekken op YouTube gepubliceerd. Onlangs zijn interviews met de Aurovilianen Hemant, Aurosylle en Amy toegevoegd. Klik op de afbeeldingen om de video’s te bekijken.

The City the Earth Needs
Auroville, The City the Earth Needs’ is een documentaire van 40 minuten, gemaakt voor onderwijsdoeleinden in 2014 door Olivier Barot & Auroville Visitors Center, met ondersteuning door Stichting de Zaaier.
De documentaire is geschreven door Christine Devin en Olivier Barot en is onlangs gepubliceerd op YouTube. Klik op de afbeelding hierboven om de film te bekijken.
Abonnement
voortaan per kalenderjaar
Zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober 2016 zal het abonnementjaar van Auroville Today een kalenderjaar worden en voor iedereen gelijk gaan lopen. Abonnees krijgen in het begin van de maand januari 2017 een email van de penningmeester van onze vereniging met het verzoek om nog in januari het bedrag voor het kalenderjaar 2017 over te maken, uiteraard minus het bedrag dat je onder de oude regeling eventueel al betaald had voor 2017. Als het abonnement bijvoorbeeld loopt van mei tot mei, dan wordt je gevraagd om het bedrag van juni tot en met december 2017 over te maken, om zo het kalenderjaar 2017 vol te maken. Deze persoonlijke aanpassingen zijn nodig voor 2017; in 2018 zal het voor iedereen gelijk lopen. Betaling in de maand januari volstaat om het januarinummer al medio februari te ontvangen. Lees verder >>>> 
Blijf op de hoogte en steun Auroville Today: schrijf je in via AVI NL voor een jaarabonnement van € 42,00 en ontvang Auroville Today elke maand thuis op de deurmat en digitaal op de tablet of PC.

Gouden Gans
Brigitte Vink meldt: “Stichting Isai Maiyam is genomineerd om mee te doen aan verkiezing van Wilde Ganzen. Isai Maiyam heeft een boys home en school voor gehandicapten in Puducherry, een girls home in Koot Road en een Art school in Rayapetei vlakbij Auroville waar kinderen en jongeren uit de omliggende dorpen van Auroville dans, muziek, Engelse conversatie en computerlessen kunnen volgen. We moeten zoveel mogelijk stemmen halen. Muziekband BLØF helpt ons ook mee om meer stemmen te halen. Zij hebben ons financieel ondersteund en hebben ons benoemd op hun Facebook en website. We kunnen tienduizend euro winnen en meer naamsbekendheid in kranten Nederland als we veel stemmen hebben en bij de eerste vijf komen. 
Stemmen kan via de volgende link!!
http://www.goudengans.nl/kindereninindia
voor meer informatie over de nieuwe bus en hoe we de 10.000 euro willen besteden, zie deze link:
http://www.goudengans.nl/kindereninindia/dv/informatie
Ps. Soms verwijst de link niet direct naar de stempagina van Isai Ma(i)yam, maar naar de lijst met alle deelnemers. Scroll in dit geval even naar beneden baar 'bus vervoer gehandicapte kinderen', en klik dan op 'stem direct'.   
Brigitte Vink
www.kindereninindia.org

Het offer van de pelgrim
‘De goddelijke liefde, die zich toch in het hart van heel de schepping bevindt en de machtigste is van alle scheppende en verlossende krachten, is tot nu toe in het aardse leven [van alle goddelijke energieën] het minst zichtbaar aanwezig geweest, het minst effectief in de verlossing en het minst scheppend. De menselijke natuur is nog niet in staat gebleken ze in al haar zuiverheid te verdragen, juist omdat ze van alle goddelijke energieën de machtigste, zuiverste, minst gewone en meest intense is. De mens heeft onmiddellijk het weinige dat hij zich ervan kon toe-eigenen bedorven door er een godvruchtige vitale vurigheid van te maken, een niet te rechtvaardigen godsdienstige sentimentaliteit of moraal, of een sensueel en zelfs erotisch mysticisme ontsproten uit een romantisch mentaal bewustzijn of uit een hartstochtelijk, troebel vitaal wezen. Door die vervalsingen heeft hij zijn onvermogen proberen te verhullen om in zich het mystieke vuur te huisvesten dat de wereld door zijn offer-vlammen zou kunnen heropbouwen. Alleen het diepste psychische wezen, indien het in zijn volle potentie naar voren komt, kan het offer van de pelgrim in al zijn gaafheid volbrengen in weerwil van alle moeilijkheden en valstrikken. Het betrapt, ontmaskert en verwerpt alle leugens van het mentale en van het vitale, en ontdoet de waarheid van de goddelijke liefde en Ananda van de onstuimige vurigheid van het mentale en van het blinde enthousiasme van de misleidende levenskrachten. Het reinigt alle wezenlijk ware delen van het mentale, vitale en fysieke, en neemt ze met zich mee op zijn avontuurlijke reis, tot ze nieuw van geest en subliem van vorm op de hoogste toppen prijken.’ [uit Sri Aurobindo, The Synthesis of Yoga, Chapter VI, The Ascent of the Sacrifice – 2, The Works of Love – The Works of Life)

Commentaar van de Moeder:
“Dat is het sterkste, meest volledige en waarachtigste antwoord op al die vragen die zo velen in hun hoofd hebben maar die ze niet durven uitspreken. Zovelen betwijfelen de daadwerkelijke kracht van de bescherming en van de zekerheid van de weg omdat anderen ervan afdwalen, en ze beven van angst in plaats van zich te herinneren wat ik jullie zojuist heb voorgelezen en wat de oorzaak is van alle rampen, grote en kleine, waardoor degenen bedreigd worden die het pad van yoga volgen zonder de noodzakelijke voorzorgen van een voldoende zuiverheid en oprechtheid. Geen enkele bescherming, geen enkele genade kan diegenen redden die de onontbeerlijke zuivering weigeren. Ik voeg eraan toe dat angst een onzuiverheid is, en wel een van de grootste onzuiverheden, het meest direct afkomstig van de anti-goddelijke krachten die een eind willen maken aan de goddelijke actie op aarde. De eerste plicht van degenen die werkelijk yoga willen doen, bestaat erin met alle macht, alle oprechtheid en alle volharding waar ze toe in staat zijn ook maar de schaduw van de angst uit hun bewustzijn te bannen. Om de weg te bewandelen moet men onverschrokken zijn en nooit die enggeestige, kleinzielige, zwakke, laaghartige zelf-bekommernis hebben die de angst is. Een ontembare moed, een volmaakte oprechtheid en een oprechte zelf-overgave – waardoor je nooit gaat berekenen of marchanderen, waardoor de gedachte iets te zullen krijgen niet eens bij je opkomt, waardoor je je niet [aan de Godheid] toevertrouwt met de bijgedachte beschermd te zullen worden, waardoor je geen bewijzen vraagt voor je geloof –, dat is onontbeerlijk om de weg te bewandelen en je werkelijk tegen alle gevaren te beschermen.”
 
Word lid van de vereniging!

Betrokkenheid met Auroville kun je tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, of je lidmaatschap te bevestigen door het overmaken van de jaarlijkse contributie voor de Nederlands/Vlaamse tak van de internationale vereniging Auroville International. 

De vereniging:
 • ondersteunt projecten & bedrijven in Auroville door middel van donaties, praktische hulp en waar nodig expertise; 
 • vertegenwoordigt Auroville in Nederland;
 • geeft informatie over Auroville;
 • maakt het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville bekend d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
 • ondersteunt initiatieven van leden.
Dankzij de leden behoudt de vereniging de status als ANBI instelling voor fiscaal aftrekbare giften en kan de vereniging informatie blijven geven over Auroville via de website en nieuwsbrieven en activiteiten organiseren zoals de Savitri Groep, de Life Divine Groep en verscheidene bijeenkomsten.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp