Copy
NIEUWSBRIEF   |    oktober 2015
View this email in your browser
 • Acres for Auroville - update
 • Auroville webwinkel
 • WayForward 2018
 • Europees centrum in de Internationale Zone van Auroville
 • Santé - een experiment in integratieve geneeskunde
 • Mededelingen
   
‘Acres for Auroville’
update
 
Op 15 augustus 2015 is de tweede fase van de campagne 'Acres for Auroville' (A4A) ingeluid, met als doel alle ontbrekende stukken land aan te kopen in het gehele stadsgebied. Tegelijkertijd is er een campagne gestart voor de groengordel rondom Auroville: GreenAcres. Actuele informatie over beide campagnes, compleet met visiedocumenten, foto’s, video’s, kaarten en vouwblad, is te vinden op de website van Colaap.
In een recente update (16/10) schrijven Mandakini, Aryadeep en Jothi dat er een film over de campagne in de maak is en dat het A4A-team nu wordt versterkt door de deelname van Jasmin Maheswari. De update sluit af met een citaat uit een bedankbrief van het planbureau van Auroville (l’Avenir): "Zonder deze hulp [van A4A] zou de landaankoop veel trager gaan, en in sommige gevallen helemaal niet lukken".


Auroville webwinkel
De officiële webwinkel van Auroville is afgelopen zomer overgedragen aan een nieuw team, dat bestaat uit Ulli Blass, Stephan (Sharnga), Vera (Pony Farm) en Abhi (Auromodele). Het team is bezig de webwinkel te verbeteren en mensen te informeren over Auroville en de producten die er gemaakt worden. De webwinkel heeft ook een Facebook-pagina. Het Indiase dagblad The Hindu publiceerde in augustus dit jaar een artikel over de webwinkel.


WayForward 2018
 
Implementatie van de Doelen & Mijlpalen
Auroville Retraite 2015
Op 2 oktober 2015 heeft de ‘Vision Task Force’ (VTF) van Auroville gesprekken gevoerd met zeven werkgroepen die in het leven zijn geroepen tijdens de in het voorjaar gehouden Auroville Retraite 2015. De gesprekken vonden plaats tijdens het bezoek aan Auroville van de ‘Governing Board’ en van leden van het Internationale Advies Comité (IAC). 
De werkgroepen rapporteerden over het werk dat zij tot dusver hebben gedaan. De verslagen kunnen we binnenkort lezen op de website ‘WayForward 2018’. De werkgroepen hebben sommige van de mijlpalen kritiek genoemd voor de realisatie van de visie van Auroville. Die mijlpalen bevinden zich op de terreinen onderwijs, bestuur, economie en jeugd. De organisatie van de Retraite, Auroville Campus Initiative (ACI) gaat een coördinerend team formeren, dat de verscheidene thema’s zal gaan coördineren en integreren. 


Europees centrum
voor de paviljoengroepen
In de Internationale Zone van Auroville is sinds enige tijd verrassend veel beweging gekomen. Zo wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke huisvesting voor het continentale gebied van Europa. Het gaat om een tijdelijke accommodatie waar nationale paviljoengroepen beurtelings evenementen kunnen organiseren, zoals seminars, tentoonstellingen, culturele evenementen en studiebijeenkomsten. De huisvesting zal ook ook ruimte gaan bieden voor een gemeenschappelijke bibliotheek en gemeenschappelijke kantoren. 
De paviljoengroepen van Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië en ook onze ‘Paviljoengroep van de Lage Landen’ *) doen mee aan de constructie van het Europees Centrum.
In de eerste week van oktober 2015 vond een bijeenkomst plaats in Berlijn, in het centrum van Auroville International Deutschland. Josee Lamers en Marjan Meelis (kandidaat voor het nieuwe bestuur) waren namens Auroville International Nederland aanwezig. Er is gesproken over de invulling van een Europees centrum in de internationale zone van Auroville. Josee Lamers heeft een verslag geschreven.
 
*) Enkele columns door Jan Pieter over het 'Paviljoen der Lage Landen': 
14 dec 2011:   'De ziel van Nederland'
22 apr 2012:    'De ziel der Lage Landen'
24 mei 2012:   'Eenheid in verscheidenheid in Europa'


Santé 
Het onlangs in Auroville geopende gezondheidscentrum Santé is een experiment in integratieve geneeskunde. Het doel is om een effectief gezondheidssysteem te creëren, gebaseerd op verscheidene systemen die hier samenwerken, om zo tot een holistische gezondheidszorg in Auroville te komen. Er wordt gebruik gemaakt van westerse allopathie, natuurgeneeswijzen, traditioneel Aziatische heelkunde en energetische methoden. 
Over de nieuwe kliniek staat in de oktoberuitgave van Auroville Today een artikel op basis van vraaggesprekken met drie leden van het management team van de kliniek: Joselyn, Dr. Ruslan en Dr. Sumeet. In deze editie van het maandblad staan nog meer interessante artikelen over het thema integrale gezondheid. 


Sri Aurobindo

De Synthese van Yoga


De Yoga van Zelfperfectie - Integrale Volmaaktheid
"Heel het leven is een verborgen Yoga: een obscure groei van de Natuur naar de ontdekking en realisatie van het in haar verborgen goddelijk beginsel dat - naarmate het menselijk individu al zijn instrumenten van weten, willen, handelen en leven opent voor het Spirituele in hemzelf en in de wereld - geleidelijk zijn obscuriteit verliest, zelfbewuster en duidelijker wordt en manifester in de mens wordt. Verstand, levenskracht en het lichaam, al die uitingsvormen van onze natuur, zijn middel tot die groei, maar vinden hun uiteindelijke volmaaktheid alleen door zich te openen voor iets dat hen overstijgt. Allereerst omdat ze niet de mens in zijn totaliteit vormen en ten tweede omdat dat 'andere iets' dat de mens ook is, de sleutel tot zijn volledigheid is en hem een licht brengt dat de hoge en veelomvattende totale werkelijkheid van zijn wezen aan hem ontsluit."

(vertaling: Jan Pieter Derksen
Mededelingen
 
 • Op 24 oktober is er de Global Oneness Day. Op 25 oktober vindt de tweede Oneness meditatie plaats van Auroville en de Ashram. Dit keer wordt het door de ashram georganiseerd, van 9.00 am tot 15.00 uur (IST). Op 25 oktober is er een Life Divine bijeenkomst bij Loes Keijsers in Den Haag. Dan zullen we net als de eerste keer onze meditatie verbinden met de Oneness meditatie van de Ashram en Auroville.
   
 • Vanaf 11 oktober 2015 zijn Bram en Damaris in Auroville voor een 10 maanden durende stage bij de Isai Ambalam school. Bram is een kandidaat voor het nieuwe bestuur van Auroville International Nerderland. In Auroville zal hij contacten leggen met jongeren om de uitwisseling tussen Nederland en Auroville over en weer te bevorderen.
   
 • De data van de Savitri-bijeenkomsten in 2016 zijn bekend: 9 januari; 9 april; 2 juli; 8 oktober 2016. Voor info: hannah.a@online.nl
   
 • Meld het secretariaat wanneer je naar Auroville gaat en wanneer je weer terug komt. Wellicht kun je iets voor anderen meenemen of mee terug nemen.
Copyright © 2015 Auroville International Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp