Copy
 
 
Nieuwsbrief 27
maart 2015
 
Nieuw jasje
 
De digitale nieuwsbrief van De Rode Loper heeft een facelift gekregen.
De inhoud blijft gelijk: elke nieuwsbrief brengt nieuws over de projecten waarmee De Rode Loper de kwaliteit van de leraren voor de klas wil verbeteren.
Veel leesplezier!
 
 
 
 
Leraar van Buiten
 
De rode loper wordt weer uitgerold voor de Leraar van Buiten! Op woensdag 4 maart houdt De Rode Loper voor het derde jaar een informatieavond voor potentiële zij-instromers.
Deze vindt plaats van 19.00-21.00 uur op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag.
Wethouder Ingrid van Engelshoven heet de aanwezigen welkom.
Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
 
9 maart: informatie-
middag LeerKracht
 
Stichting LeerKracht houdt op maandag 9 maart een informatiebijeenkomst waarop VO-scholen uit de regio Den Haag kunnen onderzoeken of dit verbetertraject voor schoolteams ook iets voor hen is. Schoolleiders zijn, samen met een aantal leraren, welkom tussen 15.30 en 17.00 uur, op de François Vatelschool.
Aanmelding voor de bijeenkomst op 9 maart graag hier.
Mail vragen over LeerKracht of de bijeenkomst van 9 maart naar Nico Verbeij of Martin van der Harst.
 
Lees verder >>
 
 
 
Deze Nieuwsbrief
 
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van haar activiteiten.
De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ze willen de kwaliteit van de mensen voor de klas versterken en ze zijn altijd op zoek naar talent.
Wilt u deze Nieuws-
brief (niet meer) ontvangen, laat dit dan hier weten.
 
 
 
 
 
Haagse Lucifer van StarT
 
Naast hun taak om vakkennis over te dragen hebben leraren een minstens zo belangrijke taak als cultuurdrager. De Haagse Lucifer geeft hier brede aandacht aan tijdens inspirerende bijeenkomsten 'voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leraar'.
De eerste van elf bijeenkomsten is geanimeerd verlopen.


Op dinsdag 3 februari startten 25 docenten afkomstig uit twaalf VO-scholen met dit programma.
Prof.dr. Paul Frissen, bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, verzorgde de aftrap. In de senaatszaal van ProDemos hield hij een inspirerend betoog onder de titel ‘De maakbare samenleving?’
 
Lees verder >>
 
 
 
Haagse Lerarenbeurs ook in 2015 aan te vragen
 
Voor 2015 stelt de gemeente Den Haag 50.000 euro beschikbaar voor de Haagse Lerarenbeurs. 
Nieuw is het monitoren van de vorderingen van de beursontvangers dit voorjaar.

Aanvragen van de Haagse Lerarenbeurs kan via het aanvraagformulier op de website

Monitor
De programmaleiding van De Rode Loper gaat onderzoeken wat het resultaat is van de Haagse beurs. Vragen zullen zijn: welke leraren zijn mede dankzij de beurs inmiddels klaar met hun opleiding? En wanneer denken leraren die nog bezig zijn, de eindstreep te bereiken?
 
Lees verder >>
 
 
 
Grote Kans op
Derde Scholencirkel
 
De kans is groot dat er dit jaar subsidie komt voor een derde scholencirkel die werkt volgens de aanpak van stichting LeerKracht. De Rode Loper overlegt hierover met het ministerie van OCW.

Zestien Haagse vo-scholen werken sinds 2013 of 2014 al volgens de aanpak van stichting LeerKracht. Ze werken naar een schoolcultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Leraren bezoeken elkaars lessen en geven feedback, ze houden hun doelen en acties bij op een teambord en bereiden samen lessen voor.

Scholencirkels
Met collega-scholen in de buurt vormen ze een scholencirkel en wisselen ze ervaringen uit. Er zijn twee van zulke scholencirkels in de Haagse regio. 9 Scholen doen mee in de eerste en 7 in de tweede cirkel. Ook scholen die aan de nieuwe cirkel meedoen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
Op maandag 9 maart vindt er een informatiemiddag plaats van Stichting LeerKracht, zie het bericht in de linkerkolom.
 
Lees verder >>
 
 
 
Ook Amsterdam heeft nu een lerarenbeurs
 
De gemeente Amsterdam heeft eveneens een lerarenbeurs in het leven geroepen. Hiervoor is de komende jaren 26,3 miljoen euro beschikbaar. 3.200 Leraren kunnen gebruikmaken van een Amsterdamse beurs. Per persoon is het maximum-bedrag 2.000 euro.

Anders dan in Den Haag mag de Amsterdamse leraar zelf bepalen waarvoor hij of zij de beurs gebruikt, mits het een leergang of traject is voor verdere ontwikkeling en professionalisering. In de regio Den Haag is het de bedoeling dat leraren een (hogere of tweede) bevoegdheid halen met de lerarenbeurs.
 
Lees verder >>