Copy
 
 
Nieuwsbrief 28
juli 2015
 
3 september: Opening Haags Schooljaar
 
Op donderdagmiddag 3 september vindt de opening van het Haags Schooljaar plaats in de Haagse Nieuwe Kerk. De bijeenkomst is georganiseerd door wethouder Ingrid van Engelshoven (onderwijs).
Gastspreker is Pedro de Bruyckere (foto), onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren.
Klik hier om je op te geven. 
 
Lees verder >>
 
 
 
Haags Lerarenbeurs in 2016 weer beschikbaar
 
Zestien leraren van een school in de Haagse regio ontvingen dit kalenderjaar een Haagse Lerarenbeurs. Het budget voor 2015
– 50.000 euro – is nu verbruikt. Het heeft wel zin om in de komende maanden een Haagse Lerarenbeurs aan te vragen, want de aanvragen worden meteen beoordeeld. Echter: in januari 2016 zal uitbetaling plaatsvinden. Dan is het potje namelijk weer gevuld.
 
Lees verder >>
 
 
 
 
Differentiëren in de klas - nieuwe module
 
Na de zomervakantie van 2015 kunnen leraren in de regio Den Haag een module op masterniveau volgen over 'Differentiëren in de klas'.

De module van De Rode Loper en de Hogeschool Utrecht geeft antwoord op vragen als:
- Hoe kan ik in één en dezelfde les de leerling bedienen 
* die uitleg wil,
* die zelf informatie wil lezen, en
* die graag samenwerkt om de stof te snappen?
- Hoe komt de leerling die onopvallend aanwezig is in de klas, ook aan zijn trekken?

De eerste twintig leraren hebben zich al opgegeven voor deze module.
 
Lees verder >>
 
 
 
Meer bevoegden dankzij Haagse beurs
 
Het aantal bevoegde leraren in de regio Den Haag is aanzienlijk gestegen dankzij de Haagse Lerarenbeurs.

Dat blijkt uit een rapportage van De Rode Loper die bemiddelt bij de toekenning van deze beurs.
 
Lees verder >>
 
 
 
Inspiratiebijeenkomsten schoolleiders in 2016
 
De Rode Loper onderzoekt of er een programma voor schoolleiders te ontwikkelen is naar het voorbeeld van De Haagse Lucifer voor leraren.

Hierover is overlegd met de wethouder van Onderwijs. Het idee is afkomstig van zes rectoren. Aantal deelnemers: circa tien. De start is voorzien in februari/maart 2016.

‘De Haagse Lucifer’ staat voor inspirerende bijeenkomsten 'voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leraar en schoolleider' of ook wel voor ‘een serie hoogwaardige bijeenkomsten gericht op de brede ‘Bildungstaak’ van de docent en schoolleider als cultuurdrager’.
 
Lees verder >>
 
 
 
WENSEN Blended opleiden van leraren
 
De Rode Loper heeft de wensen van leraren op een rijtje gezet voor het blended opleiden van leraren in Den Haag. Uit de inventarisatie is gebleken dat  de meest voorkomende wensen zijn: ICT, differentiëren, en een tweede bevoegdheid.

Deze wensen legt De Rode Loper voor aan de Hogeschool Utrecht om te komen tot een serie afspraken over opleidingen en cursussen waarvan de eerste in september 2015 zullen starten.
 
Lees verder >>
 
 
 
21 Haagse scholen in cirkels LeerKracht
 
Per augustus 2015 doen vijf nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs uit de Haagse regio mee aan het programma LeerKRACHT, Elke dag samen een beetje beter. Zij participeren in de derde cirkel.

In de regio Den Haag doen negen scholen mee aan de eerste cirkel, zeven aan de tweede cirkel, en vijf aan de derde cirkel, wat het totaal brengt op 21.
Mail vragen over LeerKRACHT naar Nico Verbeij of Martin van der Harst.
 
Lees verder >>
 
 
 
RTL publiceert 
% bevoegden
 
RTL-nieuws zocht per school, scholengroep of bestuur uit hoeveel bevoegde leraren er werken. De gegevens zijn gebaseerd op de IPTO-telling tot en met 2013.

De gegevens van RTL-nieuws laten buiten beschouwing dat het percentage bevoegde docenten in de regio Den Haag is gestegen dankzij de Haagse Lerarenbeurs. Wilt u over dit laatste meer lezen, klik dan hier.
 
Lees verder >>