Copy
Bekijk het bericht in uw browser
info@wocowijzer.nl

Hoe is het met...

Deze maand werp ik samen met Igor Claassen een blik op onze samenwerking rondom het opstellen van een nieuwe meerjarige SLA voor woningcorporatie Vivare in Arnhem. Igor werkt als Manager Klantmaatwerk nu 3 jaar bij Vivare. Hij woont samen en heeft 2 zonen en 1 dochter. Hij heeft een achtergrond bij de Jeugdbescherming en Reclassering van het Leger des Heils en zijn hart gaat sneller kloppen van Leefbaarheid en Incasso, Kempo, zijn bastrombone en zijn oude snelle Volvo.  

Waar stond je en wat wilde je?

Als procesverantwoordelijke sta ik voor een goed georganiseerd incassoproces. Binnen Vivare stellen we onszelf als doel om duurzaam te incasseren. Dit vraagt van ons om vroegtijdig in contact te komen met onze huurders die moeite hebben om de huur te betalen. En dat zijn er nogal wat, helaas. We zetten in op maatwerk gericht op de lange termijn. Zodat huurders in hun woning kunnen blijven als ze dit willen. Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om ons proces met een nieuw systeem goed in te richten. Nu is het tijd om ook de dienstverlening van onze deurwaarders onder de loep te nemen.  
 

Hoe kwam je met WocoWijzer in contact?

Sinds drie jaar werk ik bij Vivare. Mijn voorganger had al contact met Robert Leeuwenburgh van WocoWijzer, die ook de huidige SLA met de deurwaarders heeft helpen opstellen. Daarnaast heeft Robert een aantal masterclasses verzorgd gericht op kennis van huurincasso en de samenwerking met de deurwaarder. Omdat hier weer behoefte aan was voor nieuwe medewerkers en omdat voor mij de woningcorporatie ook nieuw was, heb ik Robert gevraagd om onze kennis weer te updaten. Na de bijeenkomst hadden we een leuk en persoonlijk gesprek. Ook over duurzaam incasseren, preventie en deurwaarders.
 

Waarmee heeft WocoWijzer je geholpen?

Met het verzorgen van masterclasses en het adviseren over het opzetten van nieuwe afspraken met de deurwaarder. Vanuit een andere insteek die me erg aanspreekt. Ondanks m’n betrekkelijke onbekendheid met incasseren van de huur, voelde ik al wel aan dat het huidige verdienmodel voor de deurwaarder in mijn optiek aan vernieuwing toe is. Nu is het verdienmodel van de deurwaarder niet ingericht om juist in de minnelijke fase tot goede duurzame oplossingen te komen. Terwijl juist hier het voordeel voor de huurder ligt door het voorkómen van gerechtelijke kosten.


Wat is het uiteindelijke resultaat geworden?

We zitten nog midden in het proces. Namens Vivare voert Robert gesprekken met één van onze deurwaarders om te verkennen of zij mee willen in een andere aanpak. Binnenkort gaan Robert en ik samen ook de directie van Vivare enthousiasmeren voor deze nieuwe aanpak gericht op het oplossen voordat er gedagvaard wordt. Ik heb hier alle vertrouwen in. Ook omdat er op andere plaatsen succesvol gewerkt wordt vanuit de visie van WocoWijzer.
 

Wat heeft de samenwerking je opgeleverd?

Het belangrijkste is eigenlijk het eerlijke verhaal over en het vertrouwen in dat het ècht anders kan.
 

Waar sta je nu?

Na het overeenkomen van een nieuwe meerjarige samenwerking met deurwaarders die de oplossing voor de huurders van Vivare willen vinden voordat er gedagvaard wordt, rond ik mijn werkzaamheden als Manager Klantmaatwerk af. Binnen Vivare schuif ik door naar Leefbaarheid. Mijn persoonlijk doel is om Leefbaarheid en Incasso aan elkaar te verbinden, omdat ik daar veel raakvlakken zie. Incasso goed achterlaten met een nieuwe vooruitstrevende SLA lijkt me top!
 

Hoe heb je de samenwerking ervaren?

Ik ervaar de samenwerking als zeer plezierig. Robert heeft een plan gepresenteerd en dat volgt hij nauwgezet. Hij informeert me tijdig waar hij mee bezig is en ontzorgt me daar echt mee. Verder heb ik altijd prettige, leuke en persoonlijke gesprekken met hem. Prima op zowel de inhoud als het proces dus! 

Robert Leeuwenburgh is de founder van WocoWijzer. Hij heeft 20 jaar ervaring in diverse managementfuncties in de deurwaarderij. Vanuit WocoWijzer geeft hij Masterclasses, Bootcamps en stelt hij meerjarige vooruitstrevende SLA’s op, op het snijvlak van de huurincasso en de samenwerking met de gerechtsdeurwaarder.
Deel op LinkedIN Deel op LinkedIN
Tweet Tweet
Vertel het aan een vriend Vertel het aan een vriend

WocoWijzer agenda

Agenda Presentatie Doelgroep
26-03-2021 Masterclass Trends & Ontwikkelingen Huurincasso Incompany Gerechtsdeurwaarder
19-03-2021 Masterclass Deurwaarder Incompany
22-02-2021 Masterclass Deurwaarder Managers Wonen van corporatie tot 10.000 vhe, Medewerkers Huurincasso en Financiële Administratie, Teamleiders
Wilt u meer informatie over onze masterclasses kijk dan snel op: www.wocowijzer.nl/#agenda

WocoWijzer 

WocoWijzer is een platform van waaruit kennis wordt gedeeld aan partijen werkzaam in voornamelijk de publieke sector in het speelveld van het creditmanagement.

De kennisdeling vindt plaats door middel van regionale Masterclasses, in company op maat gemaakte Trainingen, Sparringsessies en het opstellen van meerjarige unieke Samenwerkingsovereenkomsten (SLA’s) tussen de publieke sector aan de ene zijde en de Incassopartner aan de andere zijde.

Wilt u weten wat WocoWijzer voor u kan betekenen? Neem dan contact op met: 
Robert Leeuwenburgh
T: +31611781122
E:
info@wocowijzer.nl

Copyright 2021 Wocowijzer | wocowijzer.nl


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wocowijzer · Cypresbaan 15 · Capelle aan den IJssel, Zh 2908LT · Netherlands