Copy
View this email in your browser
Als gerechtsdeurwaarder en bovenal betrokken mens ben ik gewend om maatwerk oplossingen te zoeken en daarmee oog te houden voor zowel de belangen van mijn cliënten als die van de vaak kwetsbare schuldenaar.
 
Vanuit mijn praktijk deel ik graag mijn kennis, vaardigheden en inzichten met u.’  
 
RECHTBANKEN ONTRUIMEN  TÒCH ONDANKS CORONA
 
De rechtbank heeft een tijdelijk richting gevend kader gepubliceerd over hoe om te gaan met ontruimingen in Corona-tijd:  “…tot 1 juni 2020 wordt in woonruimtezaken geen ontruiming uitgesproken (…), uitgezonderd zaken waarin sprake is van feiten die de zaak tot superspoedeisend maken …”
 
Wat is superspoedeisend?
De gedachte dat spoedeisend slechts betrekking heeft op ernstige overlast is een voor de hand liggende.
Evenwel veel te kort door de bocht. Want het is niet zo zeer de feitelijke aanleiding van het verzoek tot ontruiming dat een zaak superspoedeisend maakt, maar vooral de omstandigheden.

Rechtbank wijkt af van eigen kader en gelast de ontruiming
Rechtbank : Oost Brabant
Datum : 17 april 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:2549
Aanleiding : Huurachterstand
Verweer : Onmacht door Corona
Uitspraak : Ontruimen
 
Rechtbank : Gelderland
Datum : 7 mei 2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:2482
Aanleiding : geen Hoofdverblijf
Verweer : Echtgenoot van overledene
Uitspraak : Ontruimen
 
Rechtbank : Noord Holland
Datum : 4 mei 2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:3424
Aanleiding: o.a. Geen nakoming bindende voorwaarde contract
Uitspraak : Ontruiming
 
Focus op omstandigheden
Zoals gesteld maakt niet de feitelijke aanleiding van de zaak het superspoedeisend, maar vooral de omstandigheden.
Dit brengt met zich mee dat een procedure met een andere focus zal moeten worden aangevangen, wil een beroep op ontbinding en ontruiming slagen.
 
Maatwerk Dagvaarding
Deze nieuwe focus op met name de omstandigheden maakt dat de inleidende dagvaarding veel meer maatwerk dient te zijn dan vroeger. Een standaard dagvaarding zal onherroepelijk tot een afwijzing leiden.
 
Maatwerk Samenwerking
Nog meer dan te doen gebruikelijk zal de procedure pas een goede kans van slagen hebben wanneer zowel de verhuurder als de Gerechtsdeurwaarder ècht samenwerken.Voldoende informatie delen, elkaars standpunten en pijnpunten begrijpen.
En – het aller belangrijkste – aan kunnen tonen dat zij beiden pro-actief, transparant en eenduidig hebben getracht tot een minnelijke oplossing te komen zonder de tussenkomst van de rechtbank.
 
Maatwerk is ons DNA
Al 25 jaar zijn wij vanuit ons kantoor in Tilburg in zowel Brabant als Zeeland zeer betrokken.
 
Onze betrokkenheid vertaalt zich in maatwerk samenwerking met onze opdrachtgevers, waaronder verhuurders en regionale ketenpartners zoals het MOM in Tilburg. Zo kunnen wij ook kwetsbare mensen met problematische schulden adequaat (laten) helpen en daardoor met elkaar een duurzame oplossing bieden.
 
Duurzaam, Betrokken en Maatschappelijk Verantwoord  laat zich uitsluitend tot succes vormen door gezamenlijk Maatwerk…..
 
….. en maatwerk zit in ons DNA!!
‘Hou u en de uwen gezond!’
 
Theo Ceelen
 
Website
Email
Copyright © 2020 Jonkers en Ceelen Pay Solutions; alle rechten voorbehouden

Jonkers en Ceelen Pay Solutions
Gerechtsdeurwaarders en meer
www.jonkersceelen.nl

AVG: Wil je geen email meer ontvangen?
afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp