Copy
View this email in your browser
Federatie Veilig Nederland Nieuwsbrief 07 - 3 september 2020

In deze nieuwsbrief

Evenementenkalender

Verenigingsnieuws

Nieuwe leden

Wij mochten de volgende nieuwe leden verwelkomen:

* Boele Fire Protection
* HIKVision
* Klaassen Total Security


Investeren in brandveiligheid loont

Jaarlijks rapport onderhoud en inzet kleine blusmiddelen gepubliceerd

Jaarlijks doet Federatie Veilig Nederland onderzoek naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Hieruit blijkt dat 77% van de beginnende branden effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. De Federatie benadrukt dat voor het creëren van een brandveilig gebouw meer is vereist dan alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen. Blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn, een brand komt immers altijd onverwacht. Door periodiek preventief onderhoud wordt voorkomen dat blusmiddelen niet functioneren op het moment dat het nodig is.
In de onderstaande factsheet worden enkele van de verzamelde resultaten uitgelicht. Alle resultaten met toelichting zijn opgenomen in het onderzoeksrapport dat is te downloaden op de website van de Federatie.
 

Download


Ongekend omzetverlies door coronacrisis 

Omzet beveiliging neemt af, maar minder dan in andere sectoren

De omzet van de zakelijke dienstverlening nam in het tweede kwartaal van 2020 met 18,5% af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een aantal branches, waaronder beveiliging, wist het omzetverlies beperkt te houden tot enkele procenten. Andere, zoals de reclame- en de reisbranche zetten tientallen procenten minder om als gevolg van de coronacrisis. Nooit eerder heeft de zakelijke dienstverlening in Nederland zoveel omzetverlies geleden als in het tweede kwartaal van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwe kwartaalcijfers. Zie hieronder de kwartaalcijfers in een grafiek.
Het gehele bericht leest u op de site van het CBS.

Bron: CBS


Basis voor efficiëntere inrichting en werking meldkamerdomein

Nieuwe Wijzigingswet meldkamers in werking getreden

Vanaf 1 juli is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee. Het beheer van de meldkamers is bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) belegd en de hoofdlijnen van beleid en beheer zijn landelijk uniform vastgesteld. De locaties en de werkgebieden van de meldkamers worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. In het besluit dat hieronder te downloaden is, worden in artikel 1 de aangewezen locaties en werkgebieden genoemd. 

Download


COEN-enquête 3e kwartaal 2020

Vertrouwen ondernemers neemt toe

Onlangs zijn de resultaten van de COEN-enquête over het derde kwartaal van 2020 gepubliceerd. De Nederlandse ondernemers zijn nog altijd zeer somber over hun situatie, maar het vertrouwen is wel sterk toegenomen. Het ondernemersvertrouwen komt in het derde kwartaal uit op -19,3. Een kwartaal eerder stond deze nog op -37,2 en werd het dieptepunt sinds de start van de meting eind 2008 bereikt. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Lees meer


Actualisatie SVI-blad 

Herziene uitgave van Specifieke Veiligheids Informatie (SVI-blad)
 
Op 1 september verscheen de herziene versie van de richtlijn Specifieke Veiligheids Informatie (SVI). In deze vijfde herziene druk is de richtlijn aangepast met tekstuele verbeteringen, is watermist toegevoegd en zijn enkele vermelde waarden herzien in lijn met internationale normen en richtlijnen. De richtlijn, opgesteld door Federatie Veilig Nederland, en beter bekend als ‘SVI-blad’, geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is onderdeel van brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. De veiligheidsbladen uit de jaren '90 en de internationale normen en richtlijnen liggen aan dit praktisch naslagwerk voor o.a. de facility manager ten grondslag. Naast informatie over de installaties en de vrijkomende blusstoffen stelt de richtlijn minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen.
Download


Maak uw RI&E coronaproof

Algemene handreiking COVID-19

Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking (juni 2020) opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien de handreiking als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken. Daarnaast kunnen werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en zelf al de nodige maatregelen hebben genomen deze algemene handreiking gebruiken als verdere inspiratiebron of bij het actualiseren van hun eigen protocollen en maatregelen. De informatie en adviezen in deze algemene handreiking zijn door de Inspectie SZW door de Inspectie SZW bekeken. De Inspectie SZW is van opvatting dat deze richtlijn een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RI&E uit te werken. De handreiking en meer informatie over RI&E vindt u op de website van de Federatie.

Lees meer


Kenniswebinar Omgevingswet 2 en 4 november

Kenniswebinar Omgevingswet en omgevingsveiligheid

Aan de vooravond van de komst van de Omgevingswet en specifiek de modernisering van het externe veiligheidsbeleid (omgevingsveiligheid) organiseert Federatie Veilig Nederland samen met experts van Royal Haskoning DHV een kenniswebinar. Het webinar informeert over en geeft inzicht in de veranderingen en kansen van de Omgevingswet en in het bijzonder omgevingsveiligheid. De kansen hangen met name samen met de instelling van zogenaamde voorschriftengebieden, waarbinnen bouwkundige of gelijkwaardige maatregelen moeten worden genomen. Het webinar is speciaal ontwikkeld voor leden van Federatie Veilig Nederland, maar ook toegankelijk voor niet-leden. Meer informatie en aanmelden via de button 'lees meer'.

Lees meer


Stuur de nieuwsbrief door naar een collega!

Kent u collega's en/of vakgenoten die ook op de hoogte willen blijven?

Stuur de nieuwsbrief door naar een bekende die interesse heeft. De ontvanger ontvangt alleen een link naar de nieuwsbrief en wordt niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.
Stuur door
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
LinkedIn
Twitter
Facebook

Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · 2700 AV  Zoetermeer
info@federatieveilignederland.nl · www.federatieveilignederland.nl 

Copyright ©2020 Federatie Veilig Nederland. Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · Zilverstraat 69 · Zoetermeer, Zh 2700 AV · Netherlands