Copy
View this email in your browser
Federatie Veilig Nederland Nieuwsbrief 09 - 1 november 2019

In deze nieuwsbrief

Evenementenkalender 
Verenigingsnieuws
Er zijn deze periode geen nieuwe leden toegetreden.


Blog van de voorzitter

Van idee, naar aftrap en vervolg
 

Agrarisch Nederland maakte op 1 oktober de komst van ruim 300 deelnemers naar ons Firesafety & Security Congres in Den Bosch tot een uitdaging. Sommige deelnemers waren wat later, maar bleken terecht volhardend om de dag met ruim 20 sprekers bij te kunnen wonen. De grote waardering voor de variëteit en kwaliteit aan sprekers met de thema’s brand, beveiliging en bedrijfsvoering zorgde er voor dat de Federatie Veilig Nederland alsmede de collega’s van Techniek Nederland en VEB die dagen daarna konden terugkijken op een buitengewoon inhoudelijke, succesvolle dag. Voor herhaling vatbaar. Leden van de Federatie zien het als noodzaak om beveiligingsinstallateurs regelmatig op een effectieve en plezierige wijze te informeren. En dat is nodig ook, zo zal gaan blijken.

Lees meer


Resultaten ledenenquête

Uitkomst ledenenquête juni 2019
 
In juni hebben wij een ledenenquête verstuurd en alle leden opgeroepen deze in te vullen. Ruim een derde van de leden heeft de enquête ingevuld, waarvoor onze dank. Resultaten? Jazeker. Belangenbehartiging en informatieverstrekking worden beide het meest gewaardeerd. Op onderwerpen zoals innovatie, marketing en lobby kan, aldus leden, nog meer nadruk worden gelegd. Het Algemeen Bestuur en het verenigingsbureau hebben zich over de uitkomsten gebogen en gaan er mee aan de slag. Ledenenquêtes (in diverse vormen) zullen vaker worden ingezet om de meningen van de brede achterban te peilen. Een samenvatting van de enquêteresultaten is te downloaden op de website.
Lees meer


Nieuwe organisatiestructuur sectie BMI

Meer grip door nieuwe structuur
 

De afgelopen jaren is de sectie Branddetectie, -componenten & OAS (BMI) flink gegroeid en telt de sectie meer dan 40 leden. De sectie telt tevens meer dan 10 werkgroepen en commissies en is daarmee vol “in bedrijf”. Er wordt dan ook al jaren nagedacht én geanticipeerd op de ontwikkelingen binnen de sectie. In de laatste vergadering van de sectie is het idee omarmd om te gaan werken met een eigen BMI sectiebestuur + voorzitter. Op deze manier kan de sectie beter beleid maken en vooral ook tempo realiseren met de uitvoering. De belangstelling aan kandidaten voor dit sectiebestuur blijkt een schot in de roos en in een komende nieuwsbrief hopen we u hier meer over te kunnen vertellen. De statuten van de vereniging bieden ruimte voor deze ontwikkeling én minstens zo belangrijk was de strategiesessie van bestuur en sectievoorzitters eind 2018 die de behoefte aan meer kader voor de grote(re) secties, zoals de sectie BMI, kleur wist te geven.


Lintje voor Dorine Burmanje

Dorine Burmanje koninklijk onderscheiden

Dorine Burmanje heeft op 26 september, bij haar afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster, uit handen van de burgemeester van Lingewaard een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dorine Burmanje is al meer dan 10 jaar voorzitter van de Share for Care Foundation, de fondsenwervende stichting van de Federatie Veilig Nederland. Komend jaar op 17 juni is de volgende editie van het jaarlijkse golftoernooi van de stichting, ingesteld door de Federatie. De onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, krijgt ze voor haar werk als voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster, haar internationale werkzaamheden en inzet als voorzitter van raad van toezicht ANWB, maar ook expliciet vermeld voor haar werk als voorzitter van Share for Care.


Nieuws vanuit VNO-NCW

Uitvraag naar internationaal vergelijkingsmateriaal
 

Op 30 oktober hebben Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Ard van der Steur (voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche), Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland), Ernst-Jan Stigter (voorzitter NL Digital) en Boele Staal (namens de Federatie) overleg gehad over veiligheidsvraagstukken die in Nederland spelen. Een belangrijk element hierbij zijn uiteraard internationale ervaringen. Waarom werkt iets in Nederland minder goed en in het buitenland wellicht beter?

Alle leden, brand en beveiliging, zijn gevraagd kennis en ervaringen die de basis kunnen vormen voor een verandering in het veiligheidsbeleid/-aanpak op Nederlandse bodem te delen met het verenigingsbureau. Denk aan publiek-private samenwerking of wet- en regelgeving - uit met name de ons omringende Europese landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Spanje, Finland en Zweden. Invloeden die beter uitpakken dan in Nederland en mogelijk geïmplementeerd kunnen worden en/of tot voorbeeld kunnen dienen in Nederland. Bedoeling is dat de verzamelde ervaringen, opmerkingen, suggesties geanonimiseerd worden verwerkt in de uitnodiging aan de betrokken Ministers. Doel: overleg met beide Ministers in het voorjaar van 2020.


Uw input kunt u tot medio november mailen naar: info@federatieveilignederland.nl.


Risicomonitor Woningbranden 2019 gepubliceerd

Aantal brandclaims gedaald, wel zorgen om accu’s en batterijen

Het aantal brandclaims op de inboedel- en opstalverzekering is vorig jaar met 11% gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe Risicomonitor Woningbranden die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en Stichting Salvage. In 2018 werd er 80.582 keer een beroep gedaan op de verzekering na brandschade. In 2017 was dat aantal nog 90.607. Wel maken de drie partijen zich zorgen om het stijgend aantal branden dat is ontstaan door accu’s en batterijen.
Lees meer


Save the Date! Kick-off en ALV op 9 januari 

Kick-off 2020 en ALV Federatie Veilig Nederland

Noteer de datum vast in uw agenda: op donderdag 9 januari 2020 vindt in Oegstgeest de aftrap van het nieuwe jaar plaats! Ook komend jaar luiden de brancheorganisaties VEB, de Nederlandse Veiligheidsbranche en Federatie Veilig Nederland gezamenlijk het nieuwe jaar in. Het wordt de 3e editie. Eerdere edities werden in het Militair Museum en het Louwman Museum georganiseerd. We verwachten weer 350 deelnemers. Voorafgaand vindt de ALV van Federatie Veilig Nederland plaats. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.
Lancering website FSSevents.nl 
U leest hier alles over het FireSafety & Security Event 2020!


Stuur de nieuwsbrief door naar een collega!

Kent u collega's en/of vakgenoten die ook op de hoogte willen blijven?

Stuur de nieuwsbrief door naar een bekende die interesse heeft. De ontvanger ontvangt alleen een link naar de nieuwsbrief en wordt niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.
Stuur door
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
LinkedIn
Twitter
Facebook

Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · 2700 AV  Zoetermeer
info@federatieveilignederland.nl · www.federatieveilignederland.nl 

Copyright ©2019 Federatie Veilig Nederland. Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · Zilverstraat 69 · Zoetermeer, Zh 2700 AV · Netherlands