Copy
View this email in your browser
Federatie Veilig Nederland Nieuwsbrief 10 - 2 december 2019

In deze nieuwsbrief

Evenementenkalender 
Save the date: Kick-off 
Op donderdag 9 januari 2020 vindt in Oegstgeest de aftrap van het nieuwe jaar plaats! Meer informatie en aanmelden vanaf 6 december!


Blog van de voorzitter

Beste lezer, 

Elke maand treft u hier mijn blog aan over actuele onderwerpen die onze branche raken. Een paar keer per jaar laat ik daarnaast ook graag anderen met een inspirerend verhaal aan het woord. Gastblogs over branchezaken die ons bezig houden: de actualiteit, een oplossing voor een probleem of iets dat onze aandacht vraagt. Ditmaal is de gastblog van de voorzitter van de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI) Ruud Huijts. Wilt u ook iets delen? Laat het ons weten!

Boele Staal
Algemeen Voorzitter Federatie Veilig Nederland


Gastblog Ruud Huijts: Succes zit in veiligheid, privacy en gemak tezamen

Bij persoonsherkenning zijn veiligheid, privacy en gemak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verbazingwekkend is het dan ook hoe relatief weinig aandacht er is voor de combinatie van deze drie. Automatisch personen herkennen aan hun unieke lichaamskenmerken (‘biometrie’) belooft een krachtig hulpmiddel op het gebied van veiligheid. Te eenzijdig aandacht voor veiligheid, privacy of gemak zorgt voor onbalans en is vragen om (latere) problemen. De drie-eenheid wordt dan een soort Bermudadriehoek waarin elk mooi initiatief uiteindelijk ten onder gaat. 


Lees meer


Onderzoeksrapportage blusmiddelen

Uitkomst onderzoek 2018
 
Net als voorgaande jaren heeft Federatie Veilig Nederland onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat Preventief onderhoud in 12% van de gevallen leidt tot extra correctief onderhoud, gemiddeld 1,5-2 op de 100 ondernemers per jaar te maken krijgen met een brand in het bedrijf en dat circa 77% van de ondernemers deze brand zelf weet te blussen of onder controle te verkrijgen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel en in een enkel geval met een blusdeken. Bekijk de factsheet voor de belangrijkste inzichten en de volledige onderzoeksrapportage op de website. 
 
Lees meer


VHS versterkt Federatie gelederen

Vereniging VHS sluit zich aan bij Federatie Veilig Nederland

Op 1 januari 2020 sluit de Algemene Branchevereniging VHS (hang- en sluitwerk) zich - in haar volle omvang - aan bij de Federatie Veilig Nederland. Zoals bekend heeft de Federatie 13 secties, met de toetreding van VHS vormt zich een 14e sectie. Kern van de afspraken rond de aansluiting is dat de VHS haar identiteit als vereniging behoudt, incl. KvK inschrijving, bestuur, ledenvergadering e.d. Dat past ook binnen de doelstellingen van de Federatie. Federatie Veilig Nederland verenigt de verschillende specialismen in de beveiligingssector, is de belangenbehariger van de technische (brand)veiligheidsbranche, ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van secties en spreekt met krachtige stem naar politiek en samenleving. VHS ziet daar het belang van en wil graag meepraten over beleid, participeren in de lobby en meebouwen aan de visie van de sector binnen de Federatie.

Lees meer


Focus Autoriteit Persoonsgegevens 2020-2023

AP legt focus in toezicht op datahandel, digitale overheid en AI

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Dat maakt de AP vandaag bekend met het visiedocument ‘Dataprotectie in een digitale samenleving’. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot foutieve beslissingen, uitsluiting van mensen en discriminatie. Tot en met 2023 geven de focusgebieden onder meer richting aan de uitvoering van de wettelijke taken van de AP.
Lees meer


Nieuws vanuit VNO-NCW

Update retail en groothandel: Ondernemers moeten flink aan de slag

Rabobank heeft de kwartaalupdate Retail en Groothandel Q4 gepubliceerd. 
De retail- en groothandelssector is in fundamentele transitie door veranderingen in klantgedrag, demografie, concurrentie en technologie. De overkoepelende boodschap van deze KwartaalUpdate is dat er ook in de huidige, uitdagende marktomstandigheden kansen zijn voor retailers en groothandelaren, maar dat het inspelen hierop wel de nodige inspanningen vergt. 

Lees meer


Brochure Cybersecurity gepubliceerd

Aantal brandclaims gedaald, wel zorgen om accu’s en

CoESS en Euralarm hebben een gezamenlijke brochure over cybersecurity gepubliceerd. Cybersecurity is van invloed op productontwikkeling, ontwerp, installatie, operationele continuïteit en alarmreactie. De brochure benadrukt dat het bij de aanpak van cybersecurity belangrijk is om te beseffen dat al deze facetten met elkaar verbonden zijn in een veiligheidsketen. Zonder cybersecurity is de veiligheidsketen niet in stand te houden, aldus de organisaties. De brochure wordt begin 2020 opgevolgd door brochures die dieper op bepaalde onderwerpen in gaan. 

Lees meer


Masterclass Wet Arbeidsmarkt in Balans

Succesvolle Masterclass WAB gehouden

Begin november vond de Masterclass Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) plaats. Vijftien deelnemers werden in een ochtend geïnformeerd over wat de nieuwe wet in petto heeft. Van huidige situatie naar nieuwe ontwikkelingen en vooral: wat betekent dat in de praktijk? Floor Damen van Lexence Advocaten verzorgde de masterclass. Deelnemers kijken terug op een masterclass vol interactie en vooral met genoeg handvatten om te anticiperen op 1 januari 2020. 

Vanwege grote belangstelling is er inmiddels een vervolg masterclass arbeidsrecht gepland op 16 april 2020 van 11:00 tot 14:00 uur bij Lexence Advocaten in Amsterdam. Dan staan de onderwerpen ziekte & re-integratie behandeld. Leden van de Federatie Veilig Nederland kunnen zich aanmelden via info@federatieveilignederland.nl

De bezoekersregistratie voor het FireSafety & Security Event 2020 is geopend!


Stuur de nieuwsbrief door naar een collega!

Kent u collega's en/of vakgenoten die ook op de hoogte willen blijven?

Stuur de nieuwsbrief door naar een bekende die interesse heeft. De ontvanger ontvangt alleen een link naar de nieuwsbrief en wordt niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.
Stuur door
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
LinkedIn
Twitter
Facebook

Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · 2700 AV  Zoetermeer
info@federatieveilignederland.nl · www.federatieveilignederland.nl 

Copyright ©2019 Federatie Veilig Nederland. Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · Zilverstraat 69 · Zoetermeer, Zh 2700 AV · Netherlands