Copy
View this email in your browser
Federatie Veilig Nederland Nieuwsbrief 05 - 3 juni 2020

In deze nieuwsbrief

Evenementenkalender

Actualiteiten 


Blog van de voorzitter

Uniek

Zomer vorig jaar vierden we het 50-jarig bestaan van onze vereniging. Een ledenvergadering gecombineerd met bescheiden feestje met aangeklede lunch en met leden, oud-leden, gasten en enkele prominenten. Die ochtend en een deel van de middag blikten we terug én vooruit, hieven we gezamenlijk het glas en met een kleine 100 personen zeiden wij grappenderwijs: “Op naar de volgende 50 jaar, het 100-jarig bestaan en daarmee een kans op de status Koninklijk”. Bijna 10 maanden later is het volgende bericht in de kranten terug te vinden: De ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) hebben samen een wet opgesteld met nieuwe, tijdelijke voorzieningen. Voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis en die door de Eerste Kamer zijn aanvaard. Een spoedwet, welke weer vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020, aldus het artikel. Maar waar gaat dit over zult u zich wellicht afvragen?

Lees meer


Algemene ledenvergadering 19 juni

Jaarlijkse zomerALV online met gastspreker Hans de Boer van VNO-NCW

Graag nodigen wij de leden van Federatie Veilig Nederland uit voor het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering via MS Teams op 19 juni.  


Speciaal voor onze online ontmoeting schuift Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, aan als gastspreker. Thema: 'Ondernemen tijdens corona'. Federatie leden kunnen vooraf hun vragen voor Hans de Boer indienen via info@federatieveilignederland.nl


COEN-enquête tweede kwartaal 2020

Ondernemersvertrouwen daalt sterk door coronacrisis

Medio mei zijn de resultaten van de COEN-Enquête over het tweede kwartaal van 2020 gepubliceerd. Door de coronacrisis is het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, abrupt gedaald. Het ondernemersvertrouwen komt in het tweede kwartaal uit op -37,2. De daling was niet eerder zo sterk.  Ook het niveau is sinds het dieptepunt van de financiële crisis en het begin van de meting in 2008 niet eerder zo sterk negatief geweest. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van conjunctuur-enquête Nederland.
Download
Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5 meter-economie

MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid een nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl.
Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.


Knelpunten beveiligingssector

Beveiligingsbranche in gesprek met Minister Grapperhaus


Op 9 januari tijdens de gezamenlijke Kick-off Beveiliging en Veiligheid 2020 nodigde Minister Grapperhaus de beveiligingsbranche uit te komen met 10 knelpunten. Deze maand gaan de drie voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Federatie Veilig Nederland en VEB in gesprek met de minister over deze knelpunten en de oplossingen. In een brief hebben de voorzitters de 10 knelpunten benoemd die de basis vormen voor het gesprek. U kunt de brief hieronder downloaden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het vervolg!

Download


Inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen niet zoals eerder voorgenomen op 1 januari 2021 in werking treden. Op 20 mei jl. heeft de minister van BZK de beide Kamers geïnformeerd dat de nieuwe voorgenomen inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en alle daaronder hangende regelgeving 1 januari 2022 is. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor bouwwerken zal deze datum volgen. Enkele wijzigingen van het Bouwbesluit zullen zoals eerder gecommuniceerd nog altijd volgens de planning in werking treden. Het uitstel van de Omgevingswet is hierop niet van invloed.

Lees meer


We gaan weer golfen!

Ga weer mee naar buiten en golf mee voor het goede doel!

Bent u na al dat binnen zitten ook wel toe aan een sportieve en gezellige netwerkdag? Het kan en mag weer en de eerste flights hebben zich af gemeld. Doe ook mee en meld u nu aan voor de jaarlijkse Safety & Security Masters met een of meer flights of doe individueel mee. Golf mee, ga de competitie aan met vakgenoten en geniet van een geheel verzorgde dag terwijl tegelijkertijd het goede doel wordt gesteund.

Hoe belangrijk sociale verbinding is, blijkt wel tijdens deze coronacrisis. We spelen dit jaar dan ook voor het Oranje Fonds, het grootse nationale fonds op sociaal gebied. Met uw deelname steunt u dit fonds: als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. 

-----------------------------------------------------------------
Wanneer? Woensdag 1 juli van 12:00 tot 18:00 uur
Waar? Dorhout Mees in Biddinghuizen

Aanmelden
Oproep voor MKB Ondernemerspanel

VNO-NCW en MKB-Nederland zoeken ondernemers die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie en deel willen nemen aan het MKB Ondernemerspanel om enkele keren per jaar bevraagd kunnen worden op overkoepelende ondernemersthema’s. Het MKB Ondernemerspanel is een afspiegeling van het brede MKB dat aangesloten is bij de brancheorganisaties die lid zijn van MKB-Nederland en VNO-NCW. Wilt u meer weten? Bekijk dan de factsheet.

Ondernemers kunnen zichzelf direct aanmelden via een vragenlijst op de website: www.mkbondernemerspanel.nl. 
Deelname aan het panel is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem.


Kerncijfers fatale woningbranden

Voorlopige kerncijfers Veiligheidsregio's gepubliceerd

De Brandweeracademie verzamelt structureel cijfers over fatale woningbranden in Nederland en publiceerde onlangs de voorlopige cijders. In de periode Q1 2019 tot en met Q1 2020 vonden 32 fatale branden plaats met 34 fatale slachtoffers. Via de 'lees meer knop' kunt u de voorlopige, actuele cijfers bekijken.

Lees meer


Stuur de nieuwsbrief door naar een collega!

Kent u collega's en/of vakgenoten die ook op de hoogte willen blijven?

Stuur de nieuwsbrief door naar een bekende die interesse heeft. De ontvanger ontvangt alleen een link naar de nieuwsbrief en wordt niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.
Stuur door
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
LinkedIn
Twitter
Facebook

Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · 2700 AV  Zoetermeer
info@federatieveilignederland.nl · www.federatieveilignederland.nl 

Copyright ©2020 Federatie Veilig Nederland. Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Federatie Veilig Nederland · Postbus 840 · Zilverstraat 69 · Zoetermeer, Zh 2700 AV · Netherlands