Copy

Nyhedsbrev fra BERSA

Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

April 2019 nyhedsbrev

Referat af ÅRSMØDET d. 7.3.19 HER
Referat af bestyrelsesmøde d. 2.4.19 HER
Ny bank er Arbejdernes Landsbank
Huslejenævnets afgørelse af Ny Husorden HER

Legetøj til sandkassen

Med venlig hilsen

Formanden
Jan Christiansen PNG 214

HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OM NY HUSORDEN

Afgørelse

Det er Huslejenævnet opfattelse, at udlejer har vægtige grunde til at modsætte sig den ændrede formulering af husordenen, der blev besluttet på beboermøderne henholdsvise den 28. august og den 25. september 2018.

Huslejenævnet mener:

at vilkår, der er aftalt i lejekontrakten har forrang for husordenen

at udlejer og den enkelte lejer har mulighed for at aftale i lejekontrakten, at lejer skal vedligeholde den til lejemålet hørende træterrasse, jf. lejelovens § 24, stk. 2

at lejere, der ikke efter lejekontraktens § 11 har pligt til at vedligeholde træterrassen, ikke kan pålægges vedligeholdelsen heraf i en husorden

Lejelovens pgf. 11:
§ 11: Lejer har krav på, at udlejer holder det lejede i den stand, som man kan forvente ved lejemålets indgåelse. Dette gælder både ved overtagelsen af lejemålet samt i lejeperioden. Hvis udlejer ikke straks på lejers opfordring ordner en sådan mangel, kan lejer selv ordne problemet for udlejers regning.
Skt. 2: Så længe manglen står på, og det forringer lejemålets værdi, har lejer ret til afslag i lejen. Afslaget svarer til den forringelse, som manglen medfører.


Se afgørelsen her.

Det betyder at kun de der har en huslejekontrakt hvoraf det fremgår, at man skal vedligeholde træterrassen, har pligt til det.
 


Legetøj til sandkassen

Bestyrelsen har indkøbt noget legetøj og et lille bord til sandkassen.


 

Og 2 fodboldmål + en bold.


Alt sammen til fri afbenyttelse.


God fornøjelse

Dør telefon

DEAS har oplyst at der er ved at blive indhentet priser på ny dørtelefon på Frederiks Torv.

Man ved ikke hvornår de bliver udskiftet.

Vi afventer.
Læs tidligere NYHEDSBREVE ved at klikke: HER
Læs tidligere Bestyrelsesmøde REFERATER: HER
Kontakt:
Formand
Jan Christiansen
Peder Nilen Gade 1, -214

formand@bersa.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp