Copy

Nyhedsbrev fra BERSA

Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

Juni 2019 nyhedsbrev


Referat af bestyrelsesmøde d. 4.6.19 HER
Huslejenævnets afgørelse Omkostningsbestemt husleje HER
Varmeregnskab og tilbagebetaling
Beplantning på PNGMed venlig hilsen

Formanden
Jan Christiansen PNG 214


Huslejenævnets afgørelse

Huslejenævnet har afgjort sagen om Omkostningsbestemt husleje og fordelingstallene i forbindelse med det nye byggeri.
Se afgørelsen HER.


 
Varmeregnskab og tilbagebetaling

Der blev udsendt varmeregnskab i april, med tilbagebetaling af for meget indbetalt beløb til udbetaling 1. juni. Dette var i strid med gældende regler, der foreskriver at der skal tilbagebetales ved førstkommende husleje opkrævning, altså til d. 1.5. Der var en beboer der påtalte dette overfor DEAS og BERSA støttede denne påtale. DEAS beklagede fejlen og tilbagebetalte til de der ønskede det pr. 1.5.

 
Beplantningen på PNG

Vi har spurgt DEAS om hvilke planer og overvejelser de har med beplantningen på PNG. Vi har meddelt at vi ønsker en bevarelse af træerne, og gerne vil deltage i planlægningen.

DEAS har svaret:

"Vi går i gang med at fået luget i den kommende periode og samtidig konkludere på, hvor meget der ikke overlevede sidste års tørke. Når vi har det endelige overblik bliver vil der blive plantet nyt bund dækken derude i det omgang det skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt. Vi kan desværre ikke tilbyde BERSA at deltage i planlægningen og endelige valg, men I er naturligvis velkomne til at sende forslag til os. Det er i den forbindelse et vigtigt kriterium at det bliver beplantning der kræver et minimum af vedligeholdelse."

 

Dør telefon

DEAS har oplyst at der er ved at blive indhentet priser på ny dørtelefon på Frederiks Torv.

Man ved ikke hvornår de bliver udskiftet.

Vi afventer stadig.
Læs tidligere NYHEDSBREVE ved at klikke: HER
Læs tidligere Bestyrelsesmøde REFERATER: HER
Kontakt:
Formand
Jan Christiansen
Peder Nilen Gade 1, -214

formand@bersa.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp