Copy

Nyhedsbrev fra BERSA

Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

Marts 2018 nyhedsbrev

Referat fra Årsmødet
 
 
Med venlig hilsen

Formand for BERSA
Jan Christiansen PNG 214
 
Hillerød Byforum

På Årsmødet vedtog beboerne, at BERSA melder sig ind i Hillerød Byforum. Det giver bl.a. adgang til Byforummets generalforsamling.
Hvis du vil deltage i Hillerød Byforums generalforsamling skal du tilmelde dig og oplyse at du er medlem af BERSA.Indkaldelse til generalforsamling i Hillerød ByForum
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 17.00 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Dagsorden
Velkomst
Ordinær generalforsamling iht. vedtægterne:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (bilag vedhæftet)
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for indeværende år, herunder til orientering fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af de i §4.2 nævnte hovedmedlemsgrupper, herunder eventuelle eksklusionssager og vedtægtsændringer
  6. Bestyrelsens sammensætning forelægges generalforsamlingen til orientering
  7. Valg af revisor samt suppleant for revisor
  8. Eventuelt
Evt. forslag til generalforsamlingen sendes til ehp@c4.dk senest mandag den 26. marts 2018.
Tilmelding til info@c4.dk senest tirsdag den 27. marts 2018 kl. 12.00.
 
Med venlig hilsen
Carsten Larsen, formand
Erik Helmer Pedersen, direktør
 
Læs tidligere NYHEDSBREVE ved at klikke: HER
Læs tidligere Bestyrelsesmøde REFERATER: HER
Kontakt:
Formand
Jan Christiansen
Peder Nilen Gade 1, -214

formand@bersa.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp