Copy

Nyhedsbrev fra BERSA

Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

August 2018 nyhedsbrev

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1.8. HER


INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE OM NY HUSORDEN
 • Tirsdag d. 28. august kl. 19.00 i Kedelhuset lokale 2 bag ved Biblioteket
 • Tirsdag d. 25. september kl. 19.00 i Kedelhuset lokale 2 bag ved Biblioteket
Forslag til ny Husorden kan læses her: HUSORDEN

VI SES TIL SOMMERFESTEN. Husk tilmelding på formand@bersa.dk


Med venlig hilsen

Formanden
Jan Christiansen PNG 214
Indkaldelse til 2 beboermøder om ny Husorden
 • Tirsdag d. 28. august kl. 19.00 i Kedelhuset lokale 2 bag ved Biblioteket
 • Tirsdag d. 25. september kl. 19.00 i Kedelhuset lokale 2 bag ved Biblioteket
Den nye udvidelse af Slotsarkaderne betyder at BERSA får 13 nye boliger som medlemmer
I den forbindelse er der behov for en ny revideret Husorden.

En ny Husorden skal igennem 2 på hinanden følgende beboermøder, jvf. Lejeloven der lyder:
” Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jf. lejelovens § 67, kræves, at et flertal af samtlige beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte beboelseslejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer.

BERSAs vedtægter om ekstraordinær beboermøde lyder:
"Stk. 3. Ekstraordinært beboermøde kan indkaldes af beboerrepræsentanterne eller efter anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne og afholdes inden 1 måned med et varsel på 1 uge. "

Dagsorden for Beboermøderne:

Tirsdag d. 28. august kl. 19.00 i Kedelhuset lokale 2 bag ved Biblioteket
 • Valg af referent og dirigent
 • Fremlæggelse, dialog og vedtagelse af ny Husorden
Forslag til ny Husorden kan læses her: HUSORDEN

Tirsdag d. 25. september kl. 19.00 i Kedelhuset lokale 2 bag ved Biblioteket
 • Valg af referent og dirigent
 • Vedtagelse af den nye Husorden
SOMMERFESTEN AFHOLDES

 
Fredag 17/8. 2018 kl 18:30
 
På Christians Torv / Peder Nilen Gade 209.

Vi sørger for fri buffet.
I bedes bare medbringe drikkevarer til eget forbrug samt service og eventuelt en termokande med te eller kaffe.
Vi håber at se rigtig mange til hyggeligt samvær med naboerne.

Tilmelding på formand@bersa.dk senest 10.8.

På festudvalgets vegne Bent Illum 209
 
Huslejesager

Den 22. august træffer Huslejenævnet afgørelse i sagen om fordelingstal o.a. Der forventes svar ca. 14 dage efter.

Den senest varslede huslejestigning, har BERSA protesteret imod, da den er baseret på tal, der først skal afgøres i den verserende sag.
Den er derfor indbragt til Huslejenævnet. Vi er i gang med at få dokumenteret begrundelserne for stigningerne.
Ny centermanager

Pia Lynggaard er stoppet som Centermanager pr. 31.7. Hun er tiltrådt som afdelingschef for alle DEAS´s 17 Shoppingcentre.
Vi takker for godt samarbejde og ønsker god vind i det nye job.

D. 1.9. tiltræder en ny Centermaneger. Der er p.t. ikke noget navn offentliggjort på hvem det bliver.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Hillerød Byforum
 
Udvalgte højdepunkter i 2018:
 • 2-4/8: New Note Festival
 • 10-12/8: Livsstilsmesse i Barokhaven
 • 24/8: Mastodonternes premiere på Askepot i FrederiksborgCentret
 • 22/8: Slotsstistafetten
 • 30/8-2/9: Kræmmermarked
 • 9/9: Studiestart på Torvet
 • 21/9: Kulturnat
 • 28/9: Late Night – butiksåbent til kl. 22
 • 31/10: Halloween – slik eller ballade
 • 1-20/11: Hillerød Novemberfestival – Musik og Teater
 • 23/11: Christmas Night/Black Friday
 • 1-24/12: Den Levende Julekalender
HUSK at følge med på Hillerød.nu og https://www.facebook.com/hillerod.nu/
 
Læs tidligere NYHEDSBREVE ved at klikke: HER
Læs tidligere Bestyrelsesmøde REFERATER: HER
Kontakt:
Formand
Jan Christiansen
Peder Nilen Gade 1, -214

formand@bersa.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp