Copy

Nyhedsbrev fra BERSA

Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

Januar 2018 nyhedsbrev

Meddelelser fra Bestyrelsen
 
  • Bersa har afholdt bestyrelsesmøde d. 15.1.18. Se referatet HER.
  • Møde med Huslejenævnet d. 16.1.18
  • Endnu en klage over Dalle Valle
  • Årsmøde/Generalforsamling 20.3. kl. 19.00 i Hillerød Byforums lokale
  • Hillerød Byforum
 
Med venlig hilsen

Formand for BERSA
Jan Christiansen PNG 214
 
Møde med Huslejenævnet

Mødet startede med at oplyse, at vi manglede dokumentationer, der er efterspurgt i vores skrivelser. Vi fik også meddelt, at DEAS, grundet at de er nye administratorer, har haft vanskeligheder med at få det korrekte overblik. Derfor insisterer vi på at det hele kigges igennem med en tættekam. Jeg tror at vi vandt gehør for det.
De var overrasket over, at vand var steget med 286 %.
Vi insisterede på, at Huslejenævnet først afgører sagen, når BERSA har modtaget dokumentationer som vi har efterlyst.
Derefter gik vi ud og kiggede på trapperummet og snakkede om at de var lukkede om natten, at de deltes med erhverv, samt at der er opgjort 8 trapperum, men kun 4 trappetårne. Vi fik også meddelt forholdene på FT.
Vi kiggede også på vores depotrum her på PNG.
Generelt en god stemning og vores bemærkninger blev hørt.
Huslejenævnet var glade for at have set forholdene.
Vi afveter nærmere.
 
Dalle Valle

Dalle Valle skaber fortsat problemer for beboerne, der ovenpå resturanten.
Driftskontoret holder møde Dalle Valle d. 8.2. om problemerne.
Indkaldelse til Årsmøde / generalforsamling

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00.
Afholdes i Hillerød Byforums lokale.

(Hillerød Byforums lokale ligger ovenpå Fitness.dk på samme etage som lejlighederne på Peder Nilen Gade)

Dagsorden i følge vedtægterne.
Forslag kan fremsættes på dagen eller sendes til formand@bersa.dk

Formandens beretning, fremtidsplaner, regnskab og budget udsendes 3 uger før mødet.
Hillerød Byforum

Vi har runddelt en brochure i Jeres postkasser om Hillerød Byforum
I kan læse og se mere på Hillerød Byforums webside https://hillerod.nu/
Læs tidligere NYHEDSBREVE ved at klikke: HER
Læs tidligere Bestyrelsesmøde REFERATER: HER
Kontakt:
Formand
Jan Christiansen
Peder Nilen Gade 1, -214

formand@bersa.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp