Copy

Nyhedsbrev fra BERSA

Beboerrepræsentation Slotsarkaderne

December nyhedsbrev

Meddelelse fra Bestyrelsen
 
  • Bersa har afholdt bestyrelsesmøde d. 5.12. Se referatet HER.
  • 50 % af Slotsarkaderne er solgt til ATP.
  • De varslede huslestigninger grundet skatter og afgifter er indbragt for Huslejenævnet. Der foreligger i skrivende stund ingen afgørelse.
  • DEAS har udsendten  skrivelse om antenne/TV signalet.
  • I år falder julen igen på den 24. december.

I ønskes alle en hjertelig god jul og et lykkebringende nytår
 
Med venlig hilsen

Formand for BERSA
Jan Christiansen PNG 214
 
50 % af Slotsarkaderne er solgt

Som BERSA forudså sidste sommer, gjorde udlejer Danica klart til salg af Slotsarkaderne, da de skiftede administrator til DEAS.
Danica har solgt 50 % af deres 16 indkøbscentre, herunder Slotsarkaderne, til ATP.
Fremover drives de 16 indkøbscentre fra et nyt selskab, der ejes i fællesskab af ATP og Danica.
DEAS fortsætter som administrator.
Umiddelbart giver det ingen ændringer for beboerne.
Dalle Valle

Inden Dalle Valle blev færdig, sendte BERSA en bekymringsmail. Den er tidligere blevet udsendt med et Nyhedsbrev. 
Det har vist sig at denne mail var rettidig omhu.
Nu hvor Dalle Valle er åbnet, udsættes beboerne for gener i form af indkig, støj og stole der skramler.
BERSA har fået en skrivelse fra en af beboerne, der udtrykker de gener alle 4 lejemål er berørt af.
BERSA havde det på dagsordenen ved mødet med driften/DEAS.
Følgende blev aftalt ifølge referatet fra mødet.

"Der har været dialog med lejer umiddelbart efter åbning af DalleValle, primært vedr. støj fra ventilationsanlæg og stole der trækkes over gulv. Driften har fået henvendelsen og undersøger og svarer beboer retur direkte.
BERSA nævner desuden problemer med lys på gangbro og i lokalet i nattetimerne, det tages med i dialog med DalleValle.
BERSA nævner yderligere at beboerne føler der er indkig fra gæster på DalleValle. DEAS må afvise i det der er flere meter op fra serveringsbroen og til vinduerne."


BERSA  afventer og følger udviklingen nøje.
Antenne/TV signal.
DEAS har pr. 1.12.17 udsendt en skrivelse vedrørende Tv signalet.Som varslet ophører DEAS med at levere TV signal pr. 30.6.18.
Lejerene må herefter selv finde en løsning på levering af TV forsyning

OBS!
Bestyrelsen har vurderet behovet for et beboermøde om en ny antenneforening. Vi er nået frem til den samme konklusion, som Danica/DEAS. At det ikke vil være rentabelt at stifte en ny forening der skal varetage et nyt signalanlæg. Der er ikke lovhjemmel til, at tvinge alle beboere med i en ny ordning. Det vil kunne ende med at der er et mindre og mindre antal medlemmer i en antenneforening, som skal bære samtlige omkostninger.
Konklusionen er derfor, at antenensignalet stopper d. 30. juni 2018. Herefter må den enkelte beboer selv finde en løsning hos en udbyder der kan levere TV signal over Internettet via boligens telefonstik.

 
Læs tidligere NYHEDSBREVE ved at klikke: HER
Læs tidligere Bestyrelsesmøde REFERATER: HER
Kontakt:
Formand
Jan Christiansen
Peder Nilen Gade 1, -214

formand@bersa.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp