Copy
Is deze email niet goed leesbaar?
Bekijk hier de online versie.

God is getrouw, zijn plannen falen niet.

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die 't heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen,

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

volvoert zijn hand.

 

Lieve vrienden,

 

Het is de afgelopen maanden van onze zijde vrij stil geweest. Geen bijeenkomsten en geen nieuwsbrieven. Toch is er veel gebeurd rondom De Thuishoeve. Ik wil jullie daar graag wat over vertellen.

De afgelopen maanden is een tijd geweest van bezinning en gebed. We vinden het belangrijk om Gods leiding te verstaan voor de plannen van De Thuishoeve. Met een kleine groep zijn we regelmatig bij elkaar gekomen om te bidden en te luisteren. Wat voor ons allemaal duidelijk naar voren kwam was dat God voor ons uit wil gaan. Telkens weer hebben we mogen ervaren dat Hij zo dichtbij is, dat Hij voorziet en dat deuren voor ons open gingen waar we dachten dat het ophield. Ook bracht Hij mensen op ons pad die met hun gaven en talenten een bijdrage willen leveren om dit mooie werk van de grond te krijgen. Eigenlijk al vanaf het begin van het ontstaan van de plannen voor De Thuishoeve hadden we op ons hart dat God ook financieel wil voorzien.

Op de dag van de eerste afspraak die we hadden met Teun Copier van het PDKN/SKG (de bank voor diakonale projecten) las ik in de bijbel de volgende tekst in Romeinen 11:
“Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.”

 

Door het lezen van het boek “Is dit echt van U, Heer?” van Loren Cunningham werd ik door God echt uitgedaagd: “Ik wil dat je Mij zo leert vertrouwen..” Ik las in dat boek dat bij het ontstaan van Jeugd met een Opdracht God telkens weer heeft voorzien om hetgeen waartoe God riep ook te kunnen realiseren. Zonder lening bij een bank.. We hadden het gevoel dat God hetzelfde wilde doen voor De Thuishoeve. De tekst uit Romeinen was daarvoor opnieuw een bevestiging. We hebben daar met  Teun ook open kaart over gespeeld. We wilden niet achterover leunen en gingen aan de slag om een financieel plan te schrijven, maar we spraken wel uit dat we eigenlijk het geld niet wilden lenen. Teun kwam met een mooi verhaal waarbij een gemeente een pastorie moest verbouwen. Ze hadden het hele plan en de aanvraag rond maar uiteindelijk was de lening niet nodig omdat er vanuit de gemeente genoeg geld binnen was gekomen om de plannen te realiseren. “De mooiste hypotheek is geen hypotheek..” zei Teun toen. Een bijzondere uitspraak voor de directeur van een bank.

Het is nu februari 2016. Drie jaar geleden zijn de plannen voor De Thuishoeve ontstaan. Er zijn momenten geweest dat we ons af vroegen hoe lang het nog zou duren en of én hoe het allemaal van de grond zou gaan komen...
Maar God is getrouw- Zijn plannen falen niet! We zijn heel blij en dankbaar dat we jullie kunnen mededelen dat op 29 februari a.s. de overdacht van de boerderij plaats zal vinden bij de notaris.  Dit is mogelijk gemaakt doordat we een gulle gift hebben ontvangen waardoor we de boerderij (zonder lening!) kunnen aankopen. Alle eer aan God!

Daarmee zetten we samen nu dan ook echt een voet op het water omdat we God voor elke volgende stap weer zullen moeten vertrouwen. Dit is nog maar het begin! Maar wat geweldig om deze stap te kunnen zetten!

Nu de overdracht van de boerderij in zicht is, kunnen we verdere stappen gaan zetten. De opdracht voor het archeologisch onderzoek is eruit en zal binnen enkele weken plaatsvinden.

Verder zijn deze week de plannen voor de boerderij getoetst aan het bestemmingsplan. Er zijn hierin geen belemmeringen gevonden. Dat is weer een hobbel die daarmee is genomen! Een onderdeel van deze plannen is dat, op de plaats van de schuur die naast de boerderij staat, een nieuwe boerenschuur komt waarin een woonhuis, atelier, werkplaats, muziekstudio en paardenstallen gerealiseerd worden. Omdat de plaats van de schuur ook al een woonbestemming heeft, kan hier dus een extra woonhuis in komen. Hierdoor komt in de boerderij meer ruimte vrij voor het opvangen van kinderen.
 

In de laatste nieuwsbrief stond een stukje over het feit dat een aantal betrokkenen van De Thuishoeve naar Lesbos zijn gegaan om daar de bootvluchtelingen te helpen die daar aankomen. Op het moment verblijven Jaime en Christel met hun drie jongens daar voor 6 maanden. David van 10 jaar, de oudste van de drie, vertelde vorige week iets over zijn ervaringen bij het Jeugdjournaal.
 

http://jeugdjournaal.nl/artikel/2083458-david-10-helpt-vluchtelingen-op-grieks-eiland.html
 

Jaime is op Lesbos aan de slag gegaan als coördinator van de reddingsbrigade van stichting Bootvluchteling. Christel geeft David, Benjamin en Lucas thuisonderwijs en ze heeft wat mooie contacten gekregen met vrouwen van de plaatselijke bevolking. De vluchtelingenstroom heeft het er voor de Grieken op Lesbos, die het vanwege de financiële crisis al zwaar hadden, niet makkelijker op gemaakt. Toch zijn er veel Grieken van de lokale bevolking betrokken bij de humanitaire hulp onder de vluchtelingen. Fijn dat Jaime en Christel op Lesbos een verschil kunnen maken! We leven met hun mee en vinden het mooi en belangrijk dat we als Thuishoeve-team hun kunnen ondersteunen in gebed. Doordat wij met ons gezin deze maanden in hun huis wonen, kunnen we ook een bijdrage leveren om hun verblijf op Lesbos financieel mogelijk te maken. We wonen nu dus tot juli in Poortugaal, wat we al ervaren als een stap in de goede richting.

Nog een leuk nieuwtje: binnenkort gaat er nog iemand toegevoegd worden aan de toekomstige woongroep. Gerhard en Judith verwachten namelijk in maart hun eerste kindje! Het is leuk om samen betrokken te zijn bij deze bijzondere gebeurtenis. We vinden het als aankomende woongroep mooi dat we nu al veel met elkaar kunnen optrekken. We ervaren dat we al naar elkaar toegroeien als gemeenschap.

 

Met al deze ontwikkelingen en plannen in het vooruitzicht zouden we jullie binnenkort graag weer ontmoeten! Hiervoor ontvang je een datumprikker voor een zaterdagavond in maart. We vinden het leuk om elkaar dan weer te zien en te spreken! We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de aankoop van de boerderij met jullie te vieren en God de eer te geven voor waar Hij ons tot dusver gebracht heeft. Verder zijn we heel benieuwd of je graag meer betrokken wil raken bij de Thuishoeve en hoe je je rol daarin dan ziet. Zou je voor de bijeenkomst hierover na willen denken?

 

Hopelijk zien we elkaar in maart!

 

Groetjes,
Namens stichting De Thuishoeve

 

Mirjam 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief via de website of omdat u zich aangemeld had voor de bijeenkomst.  Indien u de tweemaandelijkse nieuwsbrief van De Thuishoeve niet meer wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig uitschrijven via deze link.

Email Marketing Powered by Mailchimp