Copy
Is deze email niet goed leesbaar?
Bekijk hier de online versie.
Beste betrokkene bij de Thuishoeve,

Het is winter, en in de winter is het op boerderijen vaak rustig. Zo ook aan de Kerkstraat. Het is te koud om gezellig buiten te zijn met elkaar, dus er wordt alleen af en toe wat geklust en de uiteraard worden de dieren verzorgd. Gelukkig is er wel ander mooi nieuws wat we kunnen melden: er is vooruitgang rondom de verbouwing! Ook heeft er een grote organisatorische verandering plaatsgevonden: de stichting is vernieuwd en er is een nieuw bestuur. Verder zijn er nieuwe mensen betrokken geraakt, die we graag even willen introduceren. Ten slotte kijken we weer vooruit naar de lente.
Aan het einde van vorig jaar zijn Maurice en Franziska van der Spek verhuisd naar Poortugaal om meer betrokken te raken bij de Thuishoeve. Zij zullen niet op de boerderij komen wonen, maar willen wel graag bij de groep en het werk betrokken zijn. We zijn erg blij met hun komst en zien er naar uit om met hen op te trekken. Welkom Maurice en Franziska!
In december is weer een nieuwe stap genomen rondom de restauratie van de boerderij. De tekeningen van de plannen voor de boerderij zijn klaar en zijn eind december ingediend. Nu liggen deze bij de gemeente. We hopen deze zomer de omgevingsvergunning rond te hebben, zodat de bouw van start kan gaan!
Wat ook in december gebeurde, is de vernieuwing van de stichting. Om verschillende redenen is de stichting opnieuw opgericht. Een hiervan is het veranderen van de bestuursstructuur. We werken niet langer met een raad van toezicht en een directeur, maar er is nu een driekoppig bestuur aangetreden. Mirjam Borgdorff is nu voorzitter en verder zijn Radka Kuijpers (secretaris) en Judith Vreugdenhil (penningmeester) nu de andere twee bestuursleden. Aangezien er steeds meer taken bij komen, is het fijn dat Mirjam deze lasten kan delen met hen. Er wordt dan ook hard gewerkt: vanaf het nieuwe jaar komt het bestuur elke maandag bij elkaar om samen allerlei zaken te regelen.
In januari is een grote klus gedaan op de boerderij: de bomen die op het erf staan zijn onderhouden. Dit betekent dat er verschillende bomen zijn gesnoeid en soms zelf een stuk worden teruggezet (deel van de stam afzagen), zodat dit beter in het landschap past. Ook komt dit natuurlijk de gezondheid van de bomen ten goede. Deze klus is uitgevoerd door Boomkroon.
Een mooie bijkomstigheid: dit onderhoud leverde veel takken en ook wat stammen op. Een deel hiervan zal worden versnipperd, wat weer gebruikt gaat worden in de paddock voor de paarden. Deze paddocks willen we ook in het voorjaar gaan verbeteren zodat ze in gebruik kunnen worden genomen voor het trainen van de paarden.
Genoeg nieuws weer voor deze keer, we blijven in deze laatste wintermaand nog wat voorbereidingen treffen voor de komende lente en zomer en vanaf maart zullen we dan weer vaker aan de slag gaan op de boerderij. Het plan is dat we aan de slag gaan met het weiland. De grond zal omgeploegd worden, opnieuw ingezaaid en er komt een nieuwe omheining. Voor de paarden zal een track aangelegd worden. Langs de slootkanten zullen er knotwilgen worden geplant, wat past in het historische landschap. Ook verbetert dit de waterhuishouding. Vorig jaar zijn we begonnen met het verbouwen van biologische groenten. Dit aankomende jaar willen we dit nog wat gaan uitbreiden. Ambitieuze plannen dus!

En.. we kunnen hierbij je helpende handen goed gebruiken! Komende twee zaterdagen (11 en 18 februari) organiseren we klusdagen. En vanaf maart zullen we ook elke zaterdag klussen op het erf. Kom je meehelpen op het weiland en op het erf? Meld je dan even aan op dit email adres! 
Hartelijke groet,
 
De Thuishoeve
Facebook
Website
Email

Deze nieuwsbrief ontvangt u, omdat u u  hebt ingeschreven op de nieuwsbrief via de website www.dethuishoeve.nl
U kunt u makkelijk uitschrijven via uitschrijven link.
Verander uw e-mailadres via deze link.
 
Email Marketing Powered by Mailchimp