Copy
Kultuuriministeeriumi infokiri Nr. 5 mai 2016
View this email in your browser
Head lugejad
 
Kultuuriministeeriumile on nädalad enne suurt suve olnud sündmusterohked. Lisaks sellele, et valitsus volitas kultuuriministrit asutama Eesti Kunstimuuseumi sihtasutuse, kiideti valitsuses heaks ka lõimumise rakendusplaan aastateks 2016 kuni 2020. „Iga eesti keele oskaja aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule ning teeb meid riigina tugevamaks ja ühtsemaks,“ oli Indrek Saare sõnum pärast valitsuse otsust. Samal põhjusel on Kultuuriministeerium seisukohal, et ka avalik teenistus peab astuma selgemaid samme, hõlbustamaks eesti keelt emakeelena mittekõnelevaid inimesi riigi teenistusse kandideerima ja siin töötama.
 
Samm selgusele lähemal ollakse palju aastaid Niguliste kirikuhoone üle peetud omandivaidluses. Teatavasti purustati pühakoda märtsipommitamises ning esialgsest hoonest jäid püsti vaid seinad. Hoone taastati umbes 70% ulatuses ning sinna rajati muuseum ja kontserdisaal. Pärast Eesti Vabariigi taastamist on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) soovinud hoone tagasi saada. Omandireformi aluste seadus jätab aga valitsusele õiguse jätta vara tagastamata, kui see on kaaluka avaliku huvi tõttu põhjendatud. Niguliste on omal ajal ümber ehitatud just Eesti Kunstimuuseumi ning kontsertsaali vajadusi arvestades. Seal eksponeeritavad hindamatud kunstiväärtused ei tekita avaliku huvi seisukohast ilmselt küsimusi. Kultuuriministri seisukoht on seega jätta hoone riigile. Diskussioonikoht aga on hüvitis: kui EELK soovib pühakoja eest saada 37 miljonit eurot, siis seadusele tuginedes oleks hüvitise suurus ligi pool miljonit eurot. Kultuuriminister viitas oma kommentaaris rahvusringhäälingule, et kui käärid soovide vahel nii suured, ei ole muud võimalust, kui pöörduda seaduse poole ja teha valitsuse otsus. „Mida omandireformi seadus näeb ette lihtsurelikele, see kehtib ka kiriku puhul," lisas minister Indrek Saar.
 
Rõõmsamaid toone ka. Edukas aprillikuine visiit Hiina Rahvavabariiki tõid Eestile kahe riigi filminduse koostööleppe. Eesti on alles neljateistkümnes riik, kellega Hiina sellise lepingu sõlmis. Koostöö kummagi riigi filmiinimeste tõotab nüüd tiheneda, kuna riikidevaheline leping on Hiinaga filmikoostöö tegemise alus ning eeldus. Hiinas saavutatust saab põgusalt lugeda tänasest infokirjast veelgi. Samuti on Eesti üle võtnud eesistujamaa rolli Euroopa Nõukogus. Sellegagi kaasnes Prantsusmaal väike kultuuriprogramm ning alanud on põnev Veneetsia arhitektuuribiennaal, kus Baltimaad on väljas ühise paviljoniga. Sellest aga juba juunikuises infokirjas!
 
Head lugemist!

Meelis Kompus
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakond
Kultuur olgu iga reformi keskne osa
 
Ääremaastumist saab peatada ja inimesi maale elama kutsuda ikka vaid siis, kui maapiirkondades on võimalik elada huvitavat, harivat ja kultuurset elu. Arutelud teravalt päevakorral oleva haldusreformi üle ei tohi jääda vaid numbrite lugemiseks. Ainuüksi see, kas omavalitsuses peab elama minimaalselt viis või üksteist tuhat inimest ning kui palju raha antakse vabatahtlikele liitujatele, ei taga eesmärkide täitumist. Kultuurivaldkonna vajadustest ja võimalustest haldusreformi kontekstis arutleb kultuuriminister Indrek Saar. Loe edasi >>
Kristjan Hallik: ERSO vajab rahvusvaheliselt võimalikult selget kuvandit
 
Suhted Eesti ja Hiina Rahvavabariigi vahel on viimase paari aasta jooksul muutunud väga tihedaks. Ainuüksi aprillis-mais on toimunud kaks olulist visiiti. Äsja naasid Hiinast pärandivaldkonna eksperdid, kes viibisid Hiinas sealse kultuuriväärtuste ameti kutsel. Vastastikku vahetati kogemusi ja edendati koostööd pärandi hoidmise, uurimise ja konserveerimise alal. Sellest veidi varem viibis Hiinas Kultuuriministeeriumi delegatsioon. Lisaks filmilepingu sõlmimisele ja muudele olulistele kohtumistele esitati Kultuuriministeeriumi kaudu esitati Eesti Riiklikule Sümfooniaorkestrile (ERSO) ja Eesti Rahvusmeeskoorile (RAM) esinemiskutse 2018. aasta Hongi Kongi kunstifestivalile (The Hong Kong Arts Festival). Loe edasi >>
Loovat majandust luues
 
Alates 2014. aastast koordineerib Kultuuriministeerium Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatavat loomemajanduse meedet. Tegemist on ettevõtlusmeetmega, mille eesmärk on aidata kaasa kultuuri- ja loomesektoris tegutsevate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisele ning soodustada koostööd loome- ja ärisektori ettevõtete vahel. Loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok räägib, kuidas on toetusmeede käivitunud ja valdkonna arengule ning koostööle kaasa aidanud. Loe edasi >>
Eesti Filharmoonia Kammerkoor osales festivalil “Mozart & Pärt” Los Angeleses
 
Üks mainekamaid ja tunnustatumaid eesti muusikat tutvustavaid kollektiive kogu maailmas, Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) naasis hiljuti USAst Los Angelesest,  kus 9.– 29. maini toimus festival “Mozart & Pärt”. Festivali eestvedajad on nimekas orkester Los Angelese Filharmoonikud ja selle peadirigent Gustavo Dudamel. Festivali kulminatsioon oli Arvo Pärdi instrumentaalteose «Greater Antiphons» maailma esiettekanne. Arvo Pärdi loomingut kõlas Los Angeleses kokku kümnel kontserdil, lisaks esitatati Mozarti, Händeli, videokunstnik Bill Viola jt teoseid. Oma festivalimuljeid jagab meiega Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor Esper Linnamägi. Loe edasi >>
Rahvaraamatukogu seadus läheb uuendamisele
 
Kultuuriministeerium hakkab uuendama rahvaraamatukogu seadust, kuna kvaliteetse nüüdisaegse raamatukoguteenuse roll on tagada info kiire ning mugav jõudmine vajajateni. Suured muutused ühiskonnas tingivadki vajaduse kirjeldada ja täpsustada rahvaraamatukogude teenuseid, et muuta see vastavaks tänapäeva nõudmistele. Rahvaraamatukogu seaduse uuendamisvajadust selgitab Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm. Loe edasi >>
 

 

Tähtsad kuupäevad


31. maini on võimalik esitada taoltusi vooru „EL kultuuriprogrammis ja Loov Euroopa kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine“. Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja jätkusuutlike väliskontaktide loomise toetamine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmis „Kultuur“ ja „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis. Vaata lisainfot SIIT.
 
6. juunini on avatud on „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ III ettepanekute voor.
Ettepanekuid võivad esitada etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduses toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2010. a renditud etenduspaik ja muuseumid, kes vastavad muuseumiseaduses sõnastatud muuseumi definitsioonile. Vaata lisainfot tingimuste kohta SIIT.
 
2. juunil kell 17.00-18.30 toimub Narvas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel Narva keelekohvikute päev. MISA töötajate juhendamisel toimuvad 7 tasuta eesti keele kohvikut. Lisainformatsioon ja registreerimine keelekohvikutesse MISA nõustamiskeskuse tasuta infotelefonil: 8009999
 
4. juunil kell 12.00-17.00 on Narvas avatud Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõustamiskeskuse keelekohvik ning infotelk Narva linnuses toimuvatel Narva päevadel 2016. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) nõustamise ja infotundide ajad on nähtavad SIIN. Lisainformatsioon: info@integratsiooniinfo.ee, tasuta infotelefon 800 9999.

Euroopa Komisjoni väike- ja keskmiste ettevõtete (VKE) toetamise agentuur võtab kuni 30. juunini taotlusi VKEdelt, kes soovivad kaasata enda arengusse maailma tippteadlasi. Vaata täpsemalt tingimuste kohta SIIT

Nagu ka mullu, korraldab Euroopa Komisjon ka sel aastal üleeuroopalise fotokonkursi „Europe in my Region“, kus kutsutakse üles jäädvustama EL toetusega seotud objekte, tegevusi jne. Kuni 3 fotot saab saata ühe osaleja kohta 28. augustini. Tähtis on samuti, et kaadrisse satuks Euroopa Liidu lipp. Vaata fotokonkursi tingimuste ja auhindade kohta lähemalt SIIT. Edukat osalemist!

 
Järgmine Kultuuriministeeriumi infokiri ilmub juunis!
Küsimused, kommentaarid ja ettepanekud edastada aadressil aneth.rosen@kul.ee.
Copyright © 2016 Kultuuriministeerium

All rights reserved.


Our mailing address is:
Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23, Tallinn

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to gdpr-afde7bf5dbab1a99851e32baf81db54e@forgotten.mailchimp.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kultuuriministeerium · Suur-Karja 23 · Tallinn 15076 · Estonia

Email Marketing Powered by MailChimp