Copy
Bio Suisse Organic logo
Newsletter 1
Οι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο BioSuisse επιχειρήσεις, ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις του προτύπου, παράγοντας έτσι αυθεντικά βιολογικά προϊόντα. Έχοντας ηγετικό ρόλο στον τομέα των βιολογικών στην Ελεβετία, ο BioSuisse φέρει ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα για τον τομέα των βιολογικών σε όλους αυτούς που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξιών του BioSuisse.
 
Το ενημερωτικό δελτίο που έχετε στα χέρια σας σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά των βιολογικών προϊόντων, τα νέα του BioSuisse και να σας δώσει βασικές πληροφορίες για την προσέγγιση της ολιστικής διαχείρισης. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη συνέντευξη του παραγωγού Δημητρίου Κυριακούλια που μιλάει για την πιστοποιημένη κατά το πρότυπο BioSuisse ελαιοπαραγωγή του καθώς και πληροφορίες για παραγωγούς και διακινητές αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών.
 
Η ομάδα του BioSuisse

Αγορά

Αυξητικές τάσεις παγκοσμίως στη ζήτηση βιολογικών προϊόντων

Η ζήτηση βιολογικών προϊόντων εξακολουθεί να έχει παγκοσμίως, αυξητικές τάσεις. Για τους καταναλωτές είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικό η διατροφή τους να αποτελείται από προϊόντα που παράγονται με βιολογικές μεθόδους. Αντίστοιχα και στην Ελβετία τα βιολογικά προϊόντα είναι σε μεγάλη ζήτηση.

Marktanteil Bio

Επί του παρόντος η Ελβετία κατέχει ποσοστιαία, τη δεύτερη θέση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων όσον αφορά την οικιακή / ιδία κατανάλωση.
Wachstum Bio
Η ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών προϊόντων έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της γης που χρησιμοποιείται στη βιολογική καλλιέργεια. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια, 140 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε εκτάσεις καλλιεργήσιμες σύμφωνα με τις μεθόδους βιολογικής γεωργίας. 

Bio Suisse 

BIOSUISSE – o σύνδεσμος των πιστοποιημένων βιολογικών γεωργών στην Ελβετία

Bio Suisse logo

Ο BIOSUISSE είναι ο ηγετικός οργανισμός των βιολογικών στην Ελβετία. Ιδρύθηκε το 1981 και είναι ο Οργανισμός «ομπρέλλα» που εκπροσωπεί τα συμφέροντα 6.000 βιολογικών αγροτικών επιχειρήσεων.

Ο BIOSUISSE έχει τη νόμιμη κατοχή του εμπορικού σήματος BUD, το οποίο φέρουν όλα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί – πρωτογενής παραγωγή και μεταποιητική διαδικασία – σύμφωνα με τα πρότυπα του BioSuisse. Το σήμα BUD φέρουν μόνο τα προϊόντα που διακινούνται στην Ελβετία. Τα προϊόντα που διακινούνται σε χώρες εκτός της Ελβετίας φέρουν το BIOSUISSE ORGANIC σήμα.

Ο BIOSUISSE έχει συνάψει συμφωνία χρήσης του εμπορικού σήματος με περισσότερες από 850 ελβετικές μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Το σήμα BUD αντιπροσωπεύει την αειφορία αφού προσφέρει στο σημερινό καταναλωτή ποιότητα στη διατροφή του, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι μελλοντικές γενιές. Σκοπός του είναι να φέρει τις ανάγκες του ανθρώπου, των ζώων και της φύσης σε ισορροπία. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία μακροπρόθεσμα, όλη αυτή η αλυσίδα αξιών ελέγχεται και πιστοποιείται ετησίως από ανεξάρτητους φορείς.

Πρότυπα υψηλών προδιαγραφών

Παράδειγμα: η προσέγγιση της «ολιστικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης»

Το BUD είναι το σημαντικότερο ανεξάρτητο εμπορικό σήμα στην ελβετική αγορά. Όσοι επιθυμούν την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που θα απευθύνονται στην εν λόγω αγορά πρέπει να συμμορφωθούν με τα πρότυπα του BioSuisse.

Αυτές οι προϋποθέσεις του ιδιωτικού προτύπου είναι περισσότερο αυστηρές από αυτές που θέτουν οι ελβετικές αρχές και ανάμεσα στις αυστηρότερες μεταξύ των προτύπων πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στον κόσμο. Για το λόγο αυτό  και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Μία από τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου BioSuisse είναι η ολιστική διαχείριση της εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει ότι, μία γεωργική μονάδα οφείλει να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και να διαχειρίζεται τη γη που της ανήκει σύμφωνα με το BioSuisse πρότυπο.  Αυτό ισχύει και για τα προϊόντα για τα οποία δε ζητείται η BioSuisse πιστοποίηση. Επιπλέον ο υπεύθυνος της αγροτικής αυτής εκμετάλλευσης οφείλει να διαχειρίζεται μόνο βιολογικές αγροτικές μονάδες. Δεν επιτρέπεται να διαχειρίζεται μη ή μερικώς βιολογικές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση η BioSuisse πιστοποίηση δεν είναι συμβατή με την οικονομική συμμετοχή επιχειρήσεων μη βιολογικών προϊόντων.
 

Συνέντευξη

Ο Δημήτριος Κυριακούλιας παράγει ελιές σύμφωνα με το BioSuisse πρότυπο

Ο Δημήτριος Κυριακούλιας είναι παραγωγός ελιών και ελαιολάδου στη Λακωνία, μία περιοχή νότια στην Ελλάδα. Σε αυτή την περιοχή οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων κυμαίνονται στο 80 – 90%. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, αποφεύγεται και ο κίνδυνος της επιμόλυνσης. Επιπλέον μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες», εξηγεί ο Δημήτρης.

Από πότε παράγεις βιολογικές ελιές και βιολογικό ελαιόλαδο;

Όταν ήμουνα μικρός βοηθούσα τους γονείς μου στους ελαιώνες. Τότε τα κτήματα ήταν στην κυριότητα της μητέρας μου. Ξεκίνησε το 1995 να παράγει βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Το 2004 η αγροτική αυτή μονάδα πέρασε στην κυριότητά μου και πριν μερικά χρόνια μετέτρεψα το σύνολο της εκμετάλλευσης σε  βιολογικό σύμφωνα με το πρότυπο BioSuisse.

 

Για ποιο λόγο ακολούθησες το BioSuisse πρότυπο;

Η ζήτηση για ελαιόλαδο πιστοποιημένο κατά το πρότυπο BioSuisse, ήταν η αιτία. Ο διακινητής μας ήταν αυτός που μας προσέφερε άνοιγμα σε αυτή την αγορά.
 

Σε τι διαφέρει η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς από τη συμβατική;

Στη βιολογική καλλιέργεια τα δέντρα είναι λιγότερο «καθαρισμένα». Χρειάζεται περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη έκταση γης για να απορροφηθούν τα βιολογικά λιπάσματα. Το καλοκαίρι έχουμε προβλήματα κυρίως με τον δάκο, γνωστό και ως το έντομο της ελιάς. Τα έντομα αυτά κάνουν τρύπες στον καρπό καθιστώντας τον ακατάλληλο προς πώληση. Το μόνο μέσο για την πρόληψη είναι οι δακοπαγίδες.  Εν τούτοις ο τρόπος αυτός είναι  χρονοβόρος, αφού οι παγίδες χρειάζονται αλλαγή κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά τους πιο ζεστούς μήνες.
 

Είσαι ευχαριστημένος με την BioSuisse παραγωγή σας;

Ναι, αν και υπάρχουν μειονεκτήματα όπως, το κόστος πιστοποίησης.
 

Πόση είναι η έκταση της εκμετάλλευσής σας και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτήν;

Η συνολική έκταση είναι 120 στρέμματα διαιρεμένη σε 26 αγροτεμάχια, με 3.000 δέντρα. Είναι σχετικά μεγάλη μονάδα. Τα αγροτεμάχια μπορεί να βρίσκονται ακόμα και 3χλμ μακριά το ένα από το άλλο. Κατά τη συγκομιδή, απασχολούνται εφτά άτομα. Την υπόλοιπη χρονιά όλες οι καλλιεργητικές πρακτικές γίνονται από εμάς. Μαζεύουμε περίπου 18-20 τόνους ελαιόκαρπο ποικιλίας Καλαμών και παράγουμε 6 τόνους ελαιόλαδο.
 

Πόσο από αυτό πωλείται ως BioSuisse βιολογικό;

 Όλο το λάδι μας πωλείται ως BioSuisse βιολογικό στον διακινητή μας, κ. Τουτούλη. Έως σήμερα λόγω έλλειψης ζήτησης, τις ελιές Καλαμών τις πουλάμε ως βιολογικές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο, αν και καλλιεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BioSuisse.
 

Πόσο συχνά γίνεται επιθεώρηση στην εκμετάλλευσή σας;

Ο ελεγκτής έρχεται μία φορά το χρόνο για να επιθεωρήσει το σύνολο της εκμετάλλευσης. Συνήθως γίνεται και άλλος ένας επιτόπιος έλεγχος την περίοδο της λίπανσης.
 

Το κέρδος σας είναι αρκετό για να σου εξασφαλίσουν ένα καλό βιοτικό επίπεδο;

Προς το παρόν είναι αρκετό αλλά, δεν ξέρουμε πώς αυτό θα αλλάξει. Στην Ελλάδα έχουν αναγγελθεί μεγαλύτεροι φόροι για το 2016 αν και οι παραγωγές και τα κέρδη μας, παραμένουν σταθερά.

Olive Branch

Σύντομες πληροφορίες

Εξαγωγή ζωοτροφών στην Ελβετία

Ο BIOSUISSE αποφάσισε ότι, από το 2019 οι πιστοποιημένες BioSuisse ζωοτροφές που θα εξάγονται στην Ελβετία, θα προέρχονται μόνο από παραγωγές ευρωπαϊκών χωρών.
 

Καλλιέργειες

«Αλκαλοειδή ατροπίνης: Πρόληψη επιμόλυνσης στις βιολογικές καλλιέργειες» (Ενημέρωση από τον FiBL… σε γερμανική και αγγλική έκδοση)
The Bio Suisse Website
Bio Suisse's Facebook page

You’ve received this email because you are registered by Bio Suisse related to international trade with BSO products.


Editor:
Bio Suisse - Peter Merian-Strasse 34 - 4052 Basel - Switzerland

Any questions? Please contact: import@bio-suisse.ch

The online version of this newsletter can also be found here...

You can unsubscribe here...