Copy


LISTOPAD / PROSINEC

newsletter 2021


Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec
                            

SLOVO ÚVODEM

Vážení kolegové na poli environmentální výchovy,

26. 10. 2021 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena Koncepce EVVO Libereckého kraje 2021 - 2030 a s ní související Akční plán EVVO LK 2021 - 2023. Materiály jsou vám k dispozici ZDE. Naše středisko se aktivně zapojilo do celého participačního procesu tvorby těchto dokumentů. 

Pozitivní reakce na tyto dokumenty jsou doprovázeny řadou úkolů, jejichž naplňování by mělo posunout EVVO v Libereckém kraji o kus dále a věřím, že i správným směrem.

Důležité je, že koncepce i akční plán byly tvořeny místními aktéry na poli EVVO. Jednání byla otevřená všem, kdo chtěl konstruktivně pracovat pro tento obor. Všemi připomínkami a podněty se pracovní skupina poctivě zabývala.

Jedna veliká novinka v tomto dokumentu je opravdu zásadní a to záměr podpory EVVO po celém území Libereckého kraje prostřednictvím tzv. strategických partnerů. Příprava tohoto dlouhodobého systému podpory EVVO a zahájení naplňování dalších úkolů vyplývajících z Akčního plánu EVVO LK by měly být tématem nejbližších týdnů pro Poradní skupinu pro EVVO v Libereckém kraji. 
 

Přeji Vám krásné dny a pevné zdraví
Aleš Kočí

NOVINKY Z DIVIZNY 

Pomalu uzavíráme další kalendářní rok vzdělávání pedagogů. Především nás těší Váš zájem o akce, které jsme naplánovali a již uskutečnili. Asi všichni cítíme, že ten lidský kontakt je nám bližší a vzácnější, než ten “on line”. 

Pevně věříme, že současnou, ne zrovna přívětivou, situaci všichni ustojíme a v novém kalendářním roce se budeme dál setkávat na vzdělávacích akcích s DIVIZNOU!

A na které zajímavé tituly Vás chceme pozvat?

Do našeho okolí na liberecku se vracejí vlci! Máme se radovat? Máme se bát? Co bychom měli vědět a jak bychom se mohli na celou situaci dívat? Co nám tato skutečnost může přinést v biodiverzitě?

Poslechněte si s námi ONLINE (jedinou) přednášku Mgr. Miroslava Kutala, Ph,D. Šelmy se vrací na liberecko - jak s nimi sdílet krajinu?

Přednáška proběhne ve ST 19. 1. 2022 od 14.00 do 16.00 hod. 

Už jste slyšeli o metodě plynulého učení přírodovědce a pedagoga Josepha Cornella? Touto metodou efektivního učení v radostné atmosféře můžete učit děti v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy. 

Velké zkušenosti z praxe má lektorka semináře Učíme se s Cornellem, Lenka Hronešová ze střediska SEVER Hradec Králové. Přijede se o ně s vámi podělit v ÚT 8. 2. 2022 od 9.00 do 15.00 hod. Přijďte si nové metody vyzkoušet a sdílet svoje dojmy z nich.

A máme také něco pro váš osobnostní růst!! Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem za poloviční námahu?

Seznámíme vás se: Strategií “líného učitele” aneb aktivizující výukou Mgr. Roberta Čapka, který vám představí filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování zaměřenou na praktickou činnost ve třídě. Didaktika je určena pro učitele ZŠ, SŠ a vedení škol.

Sejdeme se na DIVIZNĚ 23. 3. 2022 od 9.00 do 17.00hod.

Více podrobností neleznete na webu: divizna.zooliberec.cz
Přihlášky na všechny akce posílejte mailem na adresu: dedkova@zooliberec.cz.


Těšíme se na vzdělávání s Vámi!

Zpráva z konference Liberecká M.R.K.E.V. 2021


Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 proběhl v Lidových sadech 19. ročník krajské konference Liberecká M.R.K.E.V.

Díky přednáškám pedagogů z TUL jsme mohli nahlédnout do poznatků o vývoji klimatu na Zemi, dozvěděli jsme se o současných trendech ve vývoji českého venkova a o vlivu religiozity v naší krajině.

Nechyběly ani recepty z dobré praxe na základních školách. Učitelé nás seznámili např. s tím, jak probíhala týdenní pěší pouť téměř celé školy nebo jak žáci 5. a 9. tříd společně vytvořili atlas stromů na školním pozemku.

V odpoledních dílnách jsme mohli okusit část z geostezky „Příběh liberecké žuly“. Mohli jsme získat praktické tipy, jak pracovat se školní geologickou sbírkou nebo poznat zdroje kvalitních  geografických dat a náměty, jak s nimi pracovat ve výuce.

Přestože počasí bylo deštivé, na konferenci panovala příjemná tvůrčí atmosféra a účastníci si odnesli množství zajímavých informací, know-how i kontaktů využitelných při realizaci environmentální výchovy ve školách. 


Pokud byste chtěli alespoň částečně okusit z programu konference, můžete si ZDE prohlédnout prezentace jednotlivých přednášejících. 
 

Nabízíme...

Nadčasový kalendář Ptačí rok s metodikou - netradiční vánoční dárek pro všechny milovníky ptactva a dětí, učitele, rodiče či prarodiče,…

Cílem metodického materiálu je, kromě radostně stráveného času s dětmi, prohloubit zájem o život ptáků v našem bezprostředním okolí a zvýšit péči o jejich životní prostor. Součástí kalendáře je i metodika, kde se dozvíte zajímavosti ze života ptáků v danu roční dobu, získáte zajímavé odkazy k tématu na internetu či v knihách a můžete se nechat inspirovat aktivitami pro děti. Najdete zde nápady k tvoření, vycházce nebo hraní.

Cena kalendáře je 250 Kč a je k vyzvednutí v DIVIZNĚ. Kalendáře vzhledem k jejich velikosti nezasíláme, je možný pouze osobní odběr. V případě zájmu se obracejte na Lenku Dědkovou: dedkova@zooliberec.cz

NOVINKY Z EKOŠKOLY

Setkání Ekoškol Libereckého kraje
 

Na konci září proběhlo tradiční setkání žáků a učitelů z Ekoškol Libereckéhokraje. Tentokrát jsme se setkali na půdě Zoo Liberec. Jednotlivé školy představily své dosavadní úspěchy a plány do budoucna a daly si tak vzájemně nahlédnout pod svou Ekoškolí pokličku. Akce byla díky zapojení všech účastníků skvělou příležitostí nabrat obohacení do tohoto školního roku. Příjemným zakončením celé akce byla společná komentovaná prohlídka zoo. 


Těšíme se na další setkání!
 

 

OKÉNKO DO ZOO LIBEREC 


Představuje se Vám náš nový obyvatel

jihoamerický hlodavec viskača 


 
Viskača je šedohnědý hlodavec z čeledi činčilovitých. Délka těla u dospělých jedinců může dosáhnout do délky až 65 cm a mohou vážit přes 8 kg. Huňatý ocas jim dorůstá do délky až 20 cm. Samci jsou výrazně větší (až čtyřikrát) než samičky a i jejich zbarvení na hlavě je více výrazné.
 
Viscacheras, to je kečuánský výraz pro podzemní komplex nor skládajících se z velkého množství komor a tunelů, které si viskače tvoří. Viskača je velmi sociální zvíře. Žije v koloniích, které mívají až 30 členů. Někdy se může jednat i o kolonii ještě více početnou – až 50 členů. Před nezvanými hosty kolonii střeží dominantní samci. Pokud spatří nepřítele, hvízdají a značkují.
 
Ve volné přírodě se viskača vyskytuje například v Argentině, Paraguayi a Bolívii. Nejčastěji obývají travnaté oblasti a oblasti s křovinatým porostem. Tamní zemědělci nejsou z viskač příliš nadšení. Spásají jim trávu a jejich nory jsou nebezpečné pro dobytek. Šlápnutím do takové nory si může dobytek zlomit nohu.
 
Naše trojice viskač, samec a dvě samičky, absolvovala cestu dlouhou přes 700 km ze Zoo Curych, než dorazila do svého nového domova – Zoo Liberec. Návštěvníci je mohou vidět v expozici po mangustách tmavých ve spodní části zahrady. Všichni tři noví obyvatelé jsou v reprodukčním věku, a tak ošetřovatelé doufají, že se brzy dočkají mláďat.
 
Naše zoologická zahrada je jedinou v České republice, kde nyní můžete tento druh vidět a šestou zoo v Evropě.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Celý článek ZDE

ZAJÍMAVOSTI 

Vědci zjistili, odkud pochází dnešní koně domácí

Kde se vzali dnešní koně domácí? Touto otázkou se zabýval mezinárodní tým vědců, který při svém výzkumu využíval genetické metody, které aplikoval na nalezených kostech. Vědci měli k dispozici pravěké kosti z 25 zemí Evropy a Asie od 273 koní. Zjistili, že domestikace koní pochází z ponto-kaspické oblasti, přesněji řečeno z oblasti dolní Volhy a Donu. Určili, že koně domácí se ve střední Evropě začali vyskytovat ve starší době bronzové okolo 2 000 př. n. l.

Celý článek ZDE

Kdyby ryby…nebyly?

Jak by asi vypadal svět, kdyby jednoho dne prostě došly ryby? A může se to vůbec stát? To se vydávám zjistit do Siglufjörðuru, malé rybářské vesnice na severu Islandu. Siglufjörðuru má dnes něco přes 1000 obyvatel, ale v časech „sleďové zlaté horečky“ tu bylo 3000 stálých obyvatel a spousta sezónních zaměstnanců.

Nejslavnější období Siglufjörðurských dějin dnes připomíná už jen The Herring Era Museum a tam nacházím zdokumentovaný celý sto let trvající příběh. Ten začal už v druhé polovině 19. století. Sítě na lov sleďů byly nejdřív instalovány s upevněním na břeh, ale s rozvojem techniky na přelomu století se začaly používat i vlečné sítě a také kruhové zátahové sítě. Úlovky byly stále větší a větší a sledí hejna se zdála nevyčerpatelná. Sledi nasolení pro lidskou spotřebu, ale i jako potrava pro domácí zvířata a skvělý zdroj rybího tuku putovali do celého světa včetně Československa (a v muzeu je možné shlédnout český dokument z života v přístavu z roku 1964).

Rok 1969 ale přinesl totální kolaps rybolovu sleďů v islandských vodách. Lodi se vrátily prázdné. Dlouhodobý odlov nad hranici schopnosti druhu udržovat populaci vedl k destrukci sledích hejn. Mávnutím kouzelného proutku zmizel základní zdroj obživy a s ním i spousta na něj vázaných pracovních míst ve zpracovnách, obchodě a přidružených službách. Lidé začali Siglufjörður opouštět.

2050. To je rok, kdy vědci předpokládají kolaps světového rybolovu, pokud se něco zásadního nestane. Vycházejí při tom mimo jiné z populačních modelů klíčových druhů jako např. sleď, treska nebo tuňák. Na příkladu lovných oblastí islandských vod a dalších míst víme, že je možné ryby definitivně vylovit. Směřujeme k tomu také mílovými kroky. Ještě v roce 1974 bylo na udržitelné úrovni loveno 90 % rybích populací. V roce 2015 už to bylo jen 67 %. Celosvětová spotřeba ryb se neustále zvyšuje. Zatímco v roce 1961 činila průměrná spotřeba rybího masa 9 kg na osobu, v roce 2015 už to bylo 20,2 kg. Průměrná spotřeba rybího masa u Čechů činí 5-5,5 kg na osobu.

Jako jedna z odpovědí na řešení problému přelovení se jeví chov ryb v akvakulturách (tu si pro mořské ryby můžeme představit jako velikou klec umístěnou v moři někde poblíž pobřeží, množství akvakultur stále roste a v roce 2016 z nich bylo získáno 47 % světové produkce ryb). Ale i ty mají své nedostatky (uvolňují do prostředí organický odpad v podobě nesnědeného krmiva a trusu ryb, ryby jsou nahloučené, proto jsou jim podávána antibiotika, z nich se velká část uvolňuje do prostředí, chemické prostředky se pak používají proti rybím parazitům, mohou škodit ale i žádoucím druhům v blízkosti klecí, na krmení chovaných ryb se používá zejména rybí moučka a rybí olej, obojí získávané z průmyslového rybolovu).

Zoo Liberec se nemůže použití mořských ryb zcela vyhnout. Pro svá zvířata ročně spotřebuje téměř 7 000 kg sleďů. Lachtani denně spořádají 15 kg ryb a tučňáci 4 kg ryb. Proto se připojila do mezinárodní kampaně Which Fish, která mimo jiné propaguje i rybí produkty. Certifikované logem MSC. Toto logo dokládá, že ryby pocházejí z udržitelného rybolovu, takového, který v dlouhodobém měřítku zajistí přetrvání rybích populací. Spotřebitele o tom informuje MSC logo na obale výrobku.

Každá mince má ale dvě strany a jednoduchá řešení už na naší planetě bohužel k dispozici nejsou. Z analýzy Kalifornské univerzity v Merced vyplývá, že pokud lovíme tuňáky na udice, což je mnohem šetrnější než lov do sítí s velikým podílem vedlejšího nevyužitelného úlovku, musíme najet 3-4x delší trasu, abychom nalovili stejný objem ryb. Pokud se podíváme na emise, které při tom uvolníme, tak získání rybího masa tímto způsobem je pro klima horší než produkce drůbežího či vepřového a předčí ji jen maso hovězí.

Tak si tady u nás v Čechách dejme raději pstruha než tuňáka.

O udržitelném lovu tuňáků si můžete přečíst v tomto článku. 
Celý článek ZDE
O současné situaci rybolovu se dočtete zde. 
Celý článek ZDE
Obsáhlý dokument o světovém rybolovu a akvakultuře si můžete prostudovat zde (v anglickém jazyce).
Celý článek ZDE
   

EKOTIPY aneb drobná změna k lepšímu

S blížícím se Ježíškem Vám přinášíme tipy, jak strávit Vánoce ekologicky. 

V článku se dozvíte, jak například vyrobit vlastní adventní kalendář, antistresové omalovánky, jak zajímavě zabalit vánoční dárky a co třeba dělat s chudinkou samotnou ponožkou, když vás doma navštíví Lichožrout. Najdete i tipy na "zelený" předvánoční úklid a mnoho dalšího. 
 
S dětmi můžete například ušít sáčky na ovoce a pečivo nebo zkusit uháčkovat síťovky, místo používání igelitových tašek. Zabavíte se, naučíte se něco nového a uděláte další drobný krok ke zlepšení životního prostředí. Dále také najdete tipy na různé další DIY dárky. 
 
Celý článek ZDE

DOBRÁ ZPRÁVA

Společnost Penny Market staví fotovoltaické panely na prodejnách

V posledních letech se stále více velkých firem začíná zabývat ekologií. Nejinak je tomu i v případě supermarketu Penny. V roce 2018 začal tento řetězec na své prodejně ve Velké Bystřici stavět solární panely pro využití slunečné energie. V roce 2021 bylo jejich cílem postavit solární panely na jejich dalších provozech. Nyní využívají sluneční energii například supermarkety v Bělé pod Bezdězem, Odolené Vodě, Staré Boleslavi. Fotovoltaika je čím dál více považována za energii budoucnosti, protože využívá nejdostupnější zdroj energie.

Společnost Penny Market se snaží snižovat energetickou spotřebu svých prodejen i jiným způsobem. Mění osvětlení za úsporné LED osvětlení, používají úspornější chladící a mrazící boxy apod.

Počet solárních panelů se na každé prodejně odvíjí od její velikosti. Pro příklad lze použít prodejnu, která má 250 panelů, které dosahují výkonu až 100 kWp. Pokud jsou ideální světelné podmínky, ušetří se z veřejné sítě energie tolik, jako je roční průměrná spotřeba čtyřiceti domácností v České republice. Tyto solární panely zajišťují pro prodejny cca 40% celkové spotřeby energie.

Společnost chce solárními panely vybavovat i další své prodejny a i logistická centra. Do roku 2022 je cílem společnosti, aby solární energii využívalo alespoň 10% jejich prodejen.

 
Celý článek ZDE
Zde si můžete přečíst rozhovor s projektoým manažerem Jiřím Kropšem ze společnosti E.ON a vedoucím stavebního oddělení společnosti Penny Market Václavem Šímou. 
 
Celý článek ZDE

TIPY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Chcete se naučit něco nového? Zajímáte se o včely?

Zapojte se do dalšího ročníku včelařského kurzu. Kurz je vhodný pro začátečníky. Do obsahu kurzu jsou zahrnuta témata základy včelaření, vybavení včelaře, využití včelích produktů, množení, nemoci a zdraví včel a další. 

Studium probíhá online přes aplikaci Zoom, ale záznam bude vždy k dispozici. Pokud tedy přednášku zmeškáte, nemusíte se bát. Budete k ní mít přístup i zpětně. Při praktické výuce se setkání konají na včelnici cca 60 km od Prahy. 
Více informací ZDE
   

MÁME PRO VÁS V HLEDÁČKU.......TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE

13. 11. 2021   50. Mezinárodní výstava minerálů Pardubice
Prodejní a výměnná výstava ve Výstavním centru IDEON. K vidění budou jak minerály a fosílie, tak i šperky.
Více informací
ZDE.
 
Od 19. 11. 2021   Planetární stezkou za úplňku aneb jak je měsíc velký?
Akce probíhá každý školní pátek v období listopad - únor ve hvězdárně v Mladé Boleslavi.. 
Více informací
ZDE
 
Do 31. 5. 2022   Vlk náš staronový soused
Výstava v Domě přírody Českého ráje je prodloužena až do 31. 5. 2021.
Více informací
ZDE
  
AKCE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI
Do 14. 11. 2021   Rostislav Vaněk / typografický portrét
Do 21. 11. 2021   SKUBBISMUS
Do 9. 1. 2022   Liberec kontra Reichenberg
Více informací o akcích Severočeského muzea v Liberci naleznete ZDE.
 

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

 

DOBROVOLNICTVÍ pro Středisko ekologické výchovy DIVIZNA
a Zoo Liberec


Celoročně uvítáme šikovné dobrovolníky na pomoc při různých akcích pro veřejnost (např. Fairtradeová snídaně, Den Země, Den zvířat apod.), jak na jednorázové akce či opakovaně. Pro dlouhodobou spolupráci přijmeme dobrovolníky do Zoo Liberec - pomoc při vzdělávacích a společenských akcích pro veřejnost, výroba hraček enrichementu pro zvířata apod.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Kočí Aleš, vedoucí SEV DIVIZNA - 482 712 982, 732 172 295,
e-mail: koci@zooliberec.cz

Přejeme Vám hezké Vánoce a šťastný nový rok 2022 

Website
Copyright © 2021 SEV DIVIZNA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp