Copy
.
View this email in your browser
 
Wijkteam Goverwelle voor een leefbare, veilige en sociale wijk.
Nieuwsbrief wijkteam Goverwelle, Zomer 2015

In deze nieuwsbrief

  • Meedenken met de wethouder verkeer en vervoer.

  • Goverwelle bruist.

  • Eerste GO-KIDS activiteit geslaagd.

  • Houd Goverwelle veilig.

  • Vrijwilligers gezocht.

  • 25 jaar Gezondheidscentrum Goverwelle.

  • CJG/Sociaal Team Gouda.

  • Goverwelle Forum.

  • Nationale Burendag.

  • Meedenkers gevraagd.

Meedenken met de wethouder verkeer en vervoer
De wethouder van Verkeer en Vervoer (Hilde Niezen) werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor Gouda. U kunt daarbij meedenken. De wethouder heeft vragen gesteld aan het wijkteam en andere organisaties.
Kijk voor de vragen op onze site.

Als u uw mening wilt geven kan dat via het wijkteam. Stuur uw antwoorden dan uiterlijk 16 juli naar
info@wtgoverwelle.nl (Antwoorden die later binnenkomen kunnen niet meer aan de gemeente worden doorgestuurd).
Goverwelle Bruist!
Heb je ideeën voor een (nog) leukere, betere en gezelligere wijk? Of wil je meehelpen bij het organiseren van activiteiten? 
Zet dan dinsdag 29 september vast in je agenda (19.15 uur Irishof) en doe mee met de Ideeënbrouwerij 'Goverwelle Bruist'!
We gaan op deze avond ideeën verzamelen, kiezen en uitwerken. En daarna de handen uit de mouwen steken om de beste ideeën voor elkaar te krijgen!
De avond wordt georganiseerd door Gouda Bruist samen met wijkteam Goverwelle.
Wil je erbij zijn?
Laat het weten via Gouda bruist! of stuur een mail naar heleen@ideeenbrouwerij.nl of info@wtgoverwelle.nl
Eerste GO-KIDS activiteit op Watergangpolderplein geslaagd.
Kijk voor een verslag op onze site.
Houd Goverwelle veilig
Goverwelle is een veilige wijk. Dat moeten we met elkaar zo houden, ook tijdens de vakanties. Denk er daarom aan dat u goede maatregelen treft voor u vertrekt.
Ga naar de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voor handige tips. 
Vrijwilligers gezocht
De Dierenweide en de Zandspeelplaats (in het Steinse Groen) zijn hartstikke leuke attracties aan de rand van onze wijk. Die moeten we koesteren. Daarvoor zijn echter wel handjes nodig. Heb je nog wat tijd over om te helpen, kijk dan op de website waar je je kunt aanmelden als vrijwilliger.
25 jaar Gezondheidscentrum Goverwelle
Het gezondheidscentrum aan het Middenmolenplein bestaat inmiddels al weer 25 jaar. Dat is voor het centrum aanleiding om in september een speciale gezondheidsweek te organiseren. Van 14 tot en met 19 september wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan alles wat met gezond leven te maken heeft.

CJG / Sociaal Team Jeugd
Ouders en kinderen maken veel met elkaar mee. Elke fase, van zwangerschap tot jong volwassene, kent zijn eigen situaties, vragen en soms problemen. Soms heb je vragen, wil je daar eens met een deskundige over praten, of heb je hulp nodig. Het CJG / Sociaal team jeugd Gouda is er voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Zij denken mee, bieden ondersteuning en regelen gespecialiseerde jeugdhulp als dat nodig is.
Kijk ook op: www.cjggouda.nl of op facebook.
Goverwelle Forum


De website van het wijkteam biedt ook een forum . Dus als je een discussie wilt beginnen heb je daar de gelegenheid. Het forum is een experiment van het wijkteam. We zien graag of het werkt.
Nationale Burendag
In het weekend van 25-27 september wordt de Nationale Burendag gevierd. Via de site van Nationale Burendag kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van maximaal € 450.=.
Op de site van de gemeente Gouda leest u meer over eventuele vergunningen.
Meedenkers gevraagd
Wilt u meedenken met het wijkteam? U bent van harte welkom. Het wijkteam zoekt nog nieuwe leden zodat we nog meer kunnen organiseren en nog beter contact met de wijk krijgen.
U kunt ook gewoon binnen lopen bij de vergaderingen en meedenken.
De eerstvolgende is op 31 augustus om 19.30 in het Grand Café van de Irishof.
Interesse?
Neem contact op met ons zodat we u kunnen ontmoeten en u verder kunnen informeren.
Het wijkteam is bereikbaar via:
mail: info@wtgoverwelle.nl of
de contactpagina op de website

Actuele ontwikkelingen/activiteiten leest u op:
Twitter Wijkteam Goverwelle
Twitter Wijkteam Goverwelle
Website Wijkteam Goverwelle
Website Wijkteam Goverwelle
Copyright © Wijkteam Goverwelle

verwijder mij van deze mailinglijst 
update gegevens