Copy
Het laatste nieuws van de Sociale Raad Tilburg
Bekijk deze e-mail in je browser

Inleiding


Beste mensen,

Het is de tijd van de dubbeldikke zomernummers van tijdschriften. Wij presenteren u de dunne maar niet minder interessante zomereditie van onze nieuwsbrief. Met daarin het advies dat de Sociale Raad Tilburg onlangs uitbracht aan het college van burgemeester en wethouders over het ‘Concept Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017’. Voorzitter Jos van Balveren vertelt over zijn missie wat betreft het sociaal domein. Verder komt Peter van Leeuwen aan het woord. Hij is initiatiefnemer van T-Rots. Een organisatie die mensen begeleidt op allerlei levensgebieden. Ook vangt u een glimp op van de ontmoeting tussen gemeenteraadsleden en burgers die met projectvoorstellen van de Burgertop Sociaal 013 aan de slag zijn gegaan.

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een fijne zomer(vakantie) toe.

Advies: Aanbesteding Hulp aan huis

Op 13 mei 2016 heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies betreffende het ‘Concept Collegeadvies aanbesteding Hulp aan Huis 2017’ uitgebracht. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg neemt één van de kernpunten uit het advies van de Sociale Raad over namelijk: geen verhoging van de eigen betaling (bijdrage) Hulp aan Huis 2017.

Huishoudelijke hulp is voor een groep mensen van groot belang. Er worden diverse discussies over gevoerd, bijvoorbeeld of huishoudelijk hulp wel of niet onder de WMO valt. De Centrale Raad van Beroep heeft op 23 mei 2016 beslist dat het onder de WMO valt.

Het college van B en W van Tilburg heeft aan de Sociale Raad gevraagd haar te adviseren betreffende de aanbesteding van Hulp aan Huis per 1 januari 2017. Dit advies kunt u hier lezen.

Burgertop ontmoet gemeenteraad


Maandag 27 juni presenteerden deelnemers van de Burgertop Sociaal 013 hun projectvoorstellen aan de leden van de Tilburgse gemeenteraad. De plannenmakers van de burgertop kregen er de kans enthousiasme te wekken voor hun ideeën en eventueel ondersteuning van de gemeente te verwerven. Gemeenteraadsleden kregen een indruk van burgerinitiatieven uit de stad Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout.
Gemeenteraadsleden
Gemeenteraadsleden horen over de projectvoorstellen.
Deze bijeenkomst was tevens een onderdeel van besprekingen in het kader van de Perspectiefnota. Onder de noemer ‘Met het oog op 2017’ kregen burgers de kans te vertellen wat zij van belang vinden voor 2017. Een win-win-situatie voor beide partijen. Gemeenteraadsleden kunnen de geluiden van burgers betrekken bij de ontwikkeling van beleid.

Op eigen houtje of samen...

Soms kunnen Tilburgers op eigen houtje plannen ontwikkelen. Soms is er wat ondersteuning of een helpende hand nodig van een organisatie of de gemeente Tilburg. Dit geldt ook voor de projectvoorstellen die voortgekomen zijn uit de Burgertop Sociaal 013. Zo maken we Tilburg samen socialer. Wordt vervolgd.
 

Hier kunt u het fllmpje van 'Tilburg Spreekt' (van de Tilburgse gemeenteraad) bekijken. Daarin blikt Dion van den Berg (voorzitter) terug op de burgertop.

Even voorstellen:
Jos van Balveren, voorzitter Sociale Raad Tilburg

Vanaf de start (2015) ben ik voorzitter van de Sociale Raad Tilburg. Dit is een vrijwilligersfunctie. Daarnaast werk ik als zelfstandig adviseur, trainer en interim-manager buiten de regio Tilburg. Sinds 1980 tot midden 2011 heb ik verschillende managementfuncties vervuld; in de verslavingszorg, reclassering en het welzijnswerk. Dit alles maakt dat ik het sociale domein goed ken.

Lees hier verder over de missie van Jos van Balveren voor het sociale domein.

Jos van Balveren, voorzitter Sociale Raad
Jos van Balveren 

Nieuws uit Tilburg:

Tilburg ijvert meer om kinderen in armoede te laten meedoen

Gemeente Tilburg gaat nog harder proberen kinderen in armoede te laten meedoen met bijv. sport, muziek en schoolactiviteiten. De gemeenteraad nam op 14 juli 2016 daarover een motie aan. De motie richt zich op kinderen in de focuswijken waar de Tilburgse Meedoenregeling soms maar 39 procent van de kinderen in armoede bereikt. In 2010 waren er 13.000 Tilburgse huishoudens die leven onder de armoedegrens, in 2015 waren dat er ruim 17.000. Een stijging dus.

Bron: Brabants Dagblad
Illustratie

Is er iets wat u ons wilt mededelen of iets wat u opvalt binnen het sociaal domein: laat het ons weten.
 

'Meer kleur in het leven'

Peter van Leeuwen, initiatiefnemer van T-Rots en voorzitter van Stichting Rots in de Branding

Een inwoner aan het woord:
Peter van Leeuwen van T-Rots

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?
Ik ben voorzitter van Stichting Rots in de Branding en initiatiefnemer van T-Rots. Ik begeleid mensen die financiële- en psychosociale- en/of verslavingsproblemen hebben.  

Onder de naam T-Rots verzorg ik individuele trajectbegeleiding. T-Rots is onderdeel van Rots in de Branding en heeft een inloophuis voor mensen die op een of andere wijze buiten de boot vallen in de reguliere opvang. 

Lees hier het hele interview.

Minder arbeidsgehandicapten aan het werk

Overheden en bedrijven wisten in de afgelopen drie jaar slechts 1.500 extra arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, aldus Cedris. Dit is de vereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. De cijfers staan haaks op de bewering van staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie van Sociale Zaken) dat er ruim 21.000 banen gecreëerd waren voor deze doelgroep. Daarmee zou het doel van 9.000 banen in 2016 ruimschoots zijn overtroffen.

CBS-cijfers

Nederland telde vorig jaar 1,7 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar met een arbeidshandicap, van wie een groot deel niet actief is op de arbeidsmarkt. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam met minder rooskleurige cijfers. Bijna 60 procent van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen betaald werk, maakte het CBS op 18 juli 2016 bekend.


Bron: dagblad Trouw

Contactgegevens:

Sociale Raad Tilburg
Ondersteuningsbureau

Telefoon: 013 - 467 19 55
E-mail: 
mail@socialeraadtilburg.nl
Website: www.socialeraadtilburg.nl 


Email Marketing Powered by MailChimp

Geen e-mails meer ontvangen?   Uw gegevens aanpassen