Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?

Nieuwsbrief Gezonde School
Voortgezet Onderwijs


November 2016

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Gezonde School, nieuwe activiteiten en/of materialen en preventienieuws uit het land of de eigen regio. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor scholen, gemeenten, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden. U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Symposium Gezonde School 2020 voor alle scholen op 18 Januari 2017
Woensdag 18 januari 2017 --  14.00-17.30 uur

Villa Flora, St. Jansweg 20 Venlo  (voormalig Floriade terrein)
‘Gezonde school-aanpak, veiligheid op school, vignet Gezonde School’, wat betekent dit in de dagelijkse schoolpraktijk en welke effecten heeft werken aan gezondheid?

In de inspirerende omgeving van Villa Flora op het voormalig Floriade terrein, krijgt u voorbeelden uit de praktijk en vertellen partners hoe zij uw school kunnen ondersteunen. De middag bestaat uit plenaire sessies, interactieve workshops en het uitwisselen van ervaringen. Meld u snel aan!
 
 www.ggdlimburgnoord.nl/symposiumgezondeschool
Waarom een vignet Gezonde School

Twee VO-scholen in Roermond behaalden het vignet Gezonde School voor het thema voeding. De GGD vroeg hun wat hun motivatie hiervoor was en wat het de school oplevert. Aan het woord Sven Schmitz van Lyceum Schöndeln in Roermond:

Waarom wilden jullie voor een vignet voeding gaan? 

‘In 2015 ontving onze school een subsidie van Jantje Beton voor de inrichting van een gezond schoolplein. Onderdeel van de subsidie was dat we het Vignet Gezonde School zou behalen, voor één van de zes thema certificaten. Aangezien we al langer bezig waren met gezonde voeding , zijn we voor het certificaat voeding gegaan. Vóór de aanvraag had Lyceum Schöndeln al de Gezonde Schoolkantine Schaal!’
Heeft het jullie veel moeite/tijd gekost? 
‘Nee hoor, aangezien wij binnen onze school de zaken op orde hadden en de vakgroep direct bereid waren om mee te werken.’
 
Wat levert het de school op? 

‘Het bewijs dat wij actief bezig zijn met gezonde voeding en bewegen hetgeen in de huidige maatschappij steeds belangrijker wordt.’ 
 
Hebben jullie veel in het beleid moeten aanpassen? 
‘Ons beleid was al gericht op gezondheid. We hebben enkele beleidsteksten in detail aangepast.’
Wat adviseren jullie andere scholen? 
‘Lyceum Schöndeln is onderdeel van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Binnen SOML, waarvan Lyceum Schöndeln onderdeel is, besloten we om maar met één cateraar te gaan werken. Bij de aanbesteding was een eis dat de cateraar moest voldoen aan de richtlijnen gezonde voeding en dat wij voor alle locaties wilden gaan voor de schaal 'gezonde schoolkantine'. Op  1 januari 2016 is het nieuwe cateringcontract met Catermaat gestart en binnen een half jaar voldeden alle scholen aan de toen geldende richtlijnen. Nu willen we ook nog voldoen aan de nieuwe richtlijnen van het voedingscentrum. Op Lyceum Schöndeln heeft onlangs de kantinescan plaatsgevonden en hier voldoen we al aan de richtlijnen voor zilver. Verwacht wordt dat de overige locaties ook voldoen, aangezien het assortiment nagenoeg gelijk is. Inmiddels heeft zich nog één school gemeld die het vignet gezonde school wil behalen. Ons advies is dus: zet het hoog op de agenda en werk goed samen met de cateraar!’
 
De tweede school die het vignet behaalde is CITAVERDE College, een school voor Vmbo en mbo met 900 leerlingen. Carine Stuurman-Jansen, Coördinator Gezonde School vertelt:
 
‘Wij waren al langer bezig de leerlingen bewust te maken van gezonde voeding en overgewicht. Veel van onze VMBO leerlingen ontbijten slecht of niet, nemen geen lunch mee van thuis en leven op ongezonde snacks en energy drinks. Wij merkten toenemend dat dit ongezonde leefpatroon voor nogal veel problemen zorgden in onze lessen. Vaak waren kinderen hyperactief of juist heel passief. Ook merkten we dat een groot aantal leerlingen te kampen had met overgewicht’…lees verder...
Wanneer gaat gedrag te ver? Wanneer grijpt de school in?
Wat kan de school van de GGD verwachten?
Elke school heeft wel eens te maken met een melding van ongewenst gedrag (bijv. pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag) of ingrijpende gebeurtenis (bijv. overlijden van een leerling). Zij ervaren dan hoe moeilijk het is om de juiste dingen te doen op het juiste moment. En hoeveel energie het kost om de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk te verstoren.
 
Voorbeeld
Een jongere pleegt suïcide. Hij kondigt dit van te voren via social media aan. Vrienden staan bij het spoor en zien hem voor de trein springen. De school wil de leerlingen zo goed mogelijk opvangen. Maar hoe doe je dat? Dan blijkt dat de jongen jarenlang is gepest. De groep pesters zit op dezelfde school. Wederom wil de school het ‘juiste’ doen; maar wat is dat?
 
Verpleegkundige eerste aanspreekpunt
Voor de begeleiding van scholen bij ongewenst gedrag en ingrijpende gebeurtenissen zijn de verpleegkundigen, verbonden aan de school, het eerste aanspreekpunt. Indien deze niet bereikbaar is, kan contact worden opgenomen met de dagverpleegkundige. Die is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 088 - 119 11 11. De verpleegkundige kan een school ondersteunen in de te zetten stappen. Indien nodig kan hij of zij ook het Adviesteam Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag consulteren.
Smokefree Challenge

Maar liefst 26 vmbo klassen uit onze regio hebben zich aangemeld voor de Smokefree Challenge.

Zij gaan samen met scholen uit andere regio’s de strijd aan tegen het roken. Als het aantal rokende leerlingen in de klas tussen 1 november en 1 mei gelijk blijft of daalt, maken ze kans op een uitstapje met de hele klas naar Walibi Flevo. Hiervoor moeten ze dan nog een filmpje maken waarin zij 10 nadelen van roken visueel maken.

Wij wensen alle deelnemende klassen veel succes!
Kort Preventienieuws

Week tegen pesten

De Week Tegen Pesten dit jaar was een succes. Veel scholen deden mee en besteedden aandacht aan het tegengaan van pesten en het werken aan een positief klassenklimaat. Dit jaar stond de leraar centraal met het thema #jedoetertoe. De leraar heeft namelijk alles in huis om te werken aan een veilige klas. Je kunt nog steeds de lerarentest doen en tips en tools ontvangen die bij jouw unieke stijl passen.
Voedseleducatie voor scholen
Het kabinet komt met een uitgebreid totaalpakket voor voedseleducatie waaruit scholen zelf eenvoudig een keuze kunnen maken om kinderen te leren wat goed en gezond eten is. Het gaat om nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de klas, schooltuinen, bedrijfsbezoeken en voedingslessen die voortaan via één loket worden aangeboden. Met hulp van regionale makelaars kunnen scholen uit dit aanbod een pakket op maat samenstellen. De staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) trekken hiervoor jaarlijks 5,7 miljoen euro uit. (Zie persbericht)


Website Over de grens
Vanaf 14 oktober is de website 'over de grens' live. Hier vindt u alle informatie over:
  • de gezonde seksuele ontwikkeling
  • wat er anders is voor kinderen in het speciaal onderwijs
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • wat wel en wat niet te doen bij een incident
  • wat school kan doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
  • het ondersteuningsaanbod van de GGD

Veelgestelde vragen en antwoorden over vignet Gezonde School
Wie vragen heeft over vignet Gezonde School kan de meeste antwoorden vanaf nu vinden op één centrale plaats op Gezondeschool.nl. Gezonde School heeft al haar veel gestelde vragen, inclusief die over het vignet, gebundeld en overzichtelijk weergegeven op de website. De vragen en bijbehorende antwoorden zijn onderverdeeld in po, vo & mbo.
De nieuwsbrief Gezonde School is een uitgave van de GGD Limburg-Noord en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:    Gonnie Staaks        |    088 - 119 1311
        |    g.staaks@vrln.nl
Copyright © 2016 Veiligheidsregio Limburg-Noord. Alle rechten voorbehouden. U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen    Mijn gegevens updaten
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Veiligheidsregio Limburg-Noord · Nijmeegseweg 42 · Venlo, Li 5916 PT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp