Copy
Nieuwsbrief Bezoekerscentrum De Poelboerderij Wormer
Bekijk deze e-mail in uw browser

                                                                                    JAARGANG 2, nr 2

Excursie: Alle soorten meeuwen
Zo. 17/1 14 uur: Zee-, land- en patatmeeuwen
Gids: meeuwenexpert Jan Zorgdrager
Zo. 24/1 14 uur: Jagende slechtvalken, grazende smienten
Reserveren: 075-6219100
Zie excursieprogramma

 
Veenmosrietland terug
Natuurmonumenten heeft van september tot december 2015 op verschillende plaatsen in het Wormer- en Jisperveld werkzaamheden uitgevoerd. Dat is nodig om de kwaliteit van dit bijzondere veenmosrietland te verbeteren. Er is flink geplagd, er zijn enkele nieuwe petgaten gegraven en om het open landschap te bewaren zijn boomstronken, veenbessen en jonge boomscheuten verwijderd. Lees meer
 

Afschot smienten verboden
De provincies Noord- en Zuid-Holland willen ongelimiteerd afschieten van smienten - een beschermde eendensoort waarvan er duizenden in het Wormer- en Jisperveld overwinteren - toestaan. De rechter heeft, op verzoek van Vogelbescherming Nederland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland de provincie Noord-Holland teruggefloten. De afgegeven vergunning tot onbeperkt afschot is door de rechter geschorst.

Bezoek voor meer wetenswaardigheden ook de website van Bezoekerscentrum De Poelboerderij

Share
Tweet
Pin
Forward
Copyright © 2016 Bezoekerscentrum De Poelboerderij, Alle rechten voorbehouden.


U bent momenteel als <<E-mailadres>> geabonneerd op de Bezoekerscentrum de Poelboerderij nieuwsbrief.
Wilt u uw gegevens wijzigen dan kan dat hier.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Indien dit bericht niet goed overkomt, klik dan hier.

Of kopieer deze URL naar uw webbrowser:
https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=85f056c30b696d6403774917e&id=79d47f6b69

Email Marketing Powered by Mailchimp